افزودن نظر جدید

ولی کورش، بت بزرگ معبد بابل را دوست داشت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.