افزودن نظر جدید

جل الخالق!!! دیگه این مدلی رو نشنیده بودیم. یکی از این بر بام می افتد و گروهی از آن بر بام می افتند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.