افزودن نظر جدید

آقای سیامک!!! تو چرا از جنایات و کشتارها و خونریزی های کورش و داریوش چیزی نمی نویسی؟؟؟؟؟ اینو ببین http://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.