افزودن نظر جدید

بسم الله الرحمن الرحيم... حامد گرامي؛ درباره IP شما چيزي نميگوييم و چشمان خود را مي‌بنديم. فرض را بر اين ميگيريم كه شما در پي آموختن هستيد و لذا نكاتي را به عرض ميرسانيم. 1. در مقاله اي كه مشاهده كرديد (و اگر خوانده باشيد) حرفي از آخوندها نيست. لذا ابتداي كلام شما نشانگر اين است كه در پي لجبازي هستيد. وگرنه يك بحث غير مرتبط را پيش نميكشيد. 2. شما كه مدعي تاريخ حقيقي هستيد، اي كاش تنها باي يك بار هم كه شده در كامنت خود سندي ارائه ميكرديد. در همه اين نگاره شما يك سند و مدرك تاريخي و پژوهشي هم معرفي نشده است. 3. گفتيد تاريخ طبري بزرگترین کتاب تاریخی است! به راستي آيا طبري خود چنين اعترافي كرده است؟ او در مقدمه كتابش ميگويد كه من فقط اخبار را گرد آوردم و بر صحت آن امضايي ندارم. او خود نيز بر صحت گفته هايش اعتقادي نداشت. شما بر چه اساسي كتاب او را بزرگترين كتاب تاريخي ميدانيد؟ و بدتر اينكه انتظار داريد ما حرف شما (برداشت بي اساس شما را) تماماً قبول داشته باشيم. 4. در همان قضيه حضور حسنين، طبري به صراحت ميگويد كه ابن مجاهد (جاسوس درباري و دشمن اهل بيت) بر اين حضور نظر داده است. شما كه ادعاي تاريخ پژوهي داريد چرا اين سخن طبري را ناديده گرفتيد؟ آيا اين رفتار شما جعل تاريخ و دروغگويي نيست ؟ پس حيا كنيد. 5. سند نامه نوشتن امام حسين براي پادشاه ري (؟) كجاست؟ چرا بي سند سخن ميگوييد؟ 6. لازم است مردم بدانند كه ساسانيان چه بلايي بر سر نياكانشان آوردند. و ما اين را افشا ميكنيم و در هر مقاله اي اسناد فراواني ارائه كرده و ميكنيم. و عصبانيت شما نيز از همين است. 7. امروزه حتي پژوهشگران زرتشتي ساكن در انگليس هم پذيرفتند كه تغيير دين اكثر ايرانيان از زرتشتيگري به اسلام، از روي اختيار و به خاطر نامعقول بودن دين زرتشتي بود. انكار شما به چه علت است؟ اگر در اين زمينه مطالعه كافي نداريد بگوييد تا اسناد ارائه شود. 8. كسي از قوميت خاصي دفاع نميكند. هدف ما دفاع از عقيده است. و از ديد ما فرقي بين عرب و ترك و آريايي و ... نيست. چون تنها نژادپرستان هستند كه بين قوميتها تفاوت قائل ميشوند. 9. برخلاف نظر شما بزرگترين دانشمندان جهان معتقدند كه ورود اسلام به ايران سبب شكسته شدن نظام طبقاتي شد و به همين علت 99 درصد دانشمندان ايراني مربوط به عصر اسلامي هستند. 10. بزرگترين جنگهاي جهاني بدون دخالت مسلمانان آغاز و به اوج رسيد. امروزه نيز در جنگهاي خاورميانه اكثراً غربيها متجاوز هستند و مسلمانان مورد تجاوز و تعدّي غربيها هستند. (با اين وجود شما اسلام را مقصر ميدانيد. متجاوزين را بيگناه جلوه ميدهيد و تقصيرات را به گردن مسلماناني مياندازيد كه هر روز در حال كشته شدن هستند). حتي گروه هاي افراطي نيز از غربي ها دستور و تسليجات ميگيرند و تنها افرادي كه خود را به نديدن ميزنند چنين اموري را نميبينند..... موفق باشيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.