افزودن نظر جدید

سلام خدایی شاخ در آوردم شما کتاب 2 قرن سکوت رو بخون در ضمن اگر اسلام یک ایدولوژی کامل هست که برای هر چیزی راهکاری داره چرا حتی یک کشور اسلامی پیشرفته نداریم از ایران شیعه بگیر تا عربستان سنی ..... مگه نه اینکه اسلام برای اقتصاد - سیایت خارجه -فعلیت های نظامی ....راهکار داره پس چرا کشور های اسلامی عقب افتاده هستند ......
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.