افزودن نظر جدید

اعتقاد رو نمی توان به روز به فردی داد. پس رفت رو ازکجا می فرمایید؟ کشورهای اروپایی چه ربطی به ایران دارند؟ دین مسحیت در اروپا در عهد رنسانس چه ربطی به اسلام دارد! آمار بی دینان که مایه آبروریزی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.