افزودن نظر جدید

گرامي؛ آنچه گفتيد حتي يك سند (جلد و صفحه) برايش ارائه نكرديد. هر كس ميتواند مدعي شود كه شما (سيامك) و پدرتان جزو لشكر خفاش شب و عامل قتل و ترور و خونريزي هستيد (به همين راحتي). حال ميتوان بدون وجود يك سند روشن شما را محاكمه كرد ؟ اگر كسي بر اساس همين اتهام شما را محكوم كند، منطقي است؟ اگر منطقي نيست پس بهتر است كه خود شما نيز به چنين روش غیر منطقی دست اندازي نكنيد. لطفاً سند ارائه كنيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.