نقش امام حسن (ع) و امام حسين (ع) در فتح ايران

  • 1393/07/26 - 07:47
اين نوشتار در نقد بخشی از ديدگاه‏‌‌های نويسندگان ضد اسلامی است كه امام حسن (علیه السلام) و امام حسين (علیه السلام) را متهم به شركت در فتوحات و قتل‏‌عام‌ها در ايران کرده‌اند. در اين بخش اين ادعا را مورد بررسی قرار داده و بطلانش را به اثبات رسانده‌ايم...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اين نوشتار در نقد ديدگاه‏‌‌ نويسندگان ضد اسلامی است كه امام حسن (علیه السلام) و امام حسين (علیه السلام) را متهم به شركت در فتوحات و قتل‏‌عام‌ها در ايران  کرده‌اند. در اين نوشتار، اين ادعای کِذب را مورد بررسی قرار داده؛ باطل بودنش را اثبات می‌کنیم. ادعای معاندین این است که لشکر عرب در حمله به گرگان و طبرستان (مازندران)، در عصر خلافت عثمان، خونریزی‌های بسیار صورت دادند و حسنین (امام حسن و امام حسین) هم در این نبرد حاضر بودند! حال باید بررسی کرد، که گرگان و طبرستان چگونه فتح شد؟ و آیا امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) در فتح آن نواحی حضور داشتند یا نه؟

چگونگی فتح طبرستان و گرگان

بیشتر منابع دست اول تاریخی، فتح آن ناحیه را از راه صلح و بدون جنگ و خون‌ریزی نوشته‌اند. طبری می‌نویسد: «سعید به سال سی‌ام، آهنگ غزا کرد و سوی گرگان و طبرستان رفت... "کلیب بن خلف" گوید: سعید بن عاص با مردم گرگان صلح کرد... ادریس بن حنظله می‌گوید: سعید بن عاص با مردم گرگان صلح کرد».[1] بلاذری نیز در فتوح البلدان می‌نویسد که سعید بن عاص در زمان خلافت عثمان، با حاکم جرجان (گرگان) صلح کرد و او از آن پس به دستگاه خلافت، مالیات و خراج می‌داد.[2] ابن قتیبه از مورخان صدر اسلام که وفات او در سال 276 هجری بوده نیز می‌نویسد: «طبرستان توسط سعید بن عاص در زمان عثمان به صلح فتح شد».[3] مطهر بن طاهر مقدسی هم می‌نویسد که سعید بن عاص، در عصر خلافت عثمان، گرگان و طبرستان را با صلح فتح کرد.[4] ابن فقیه همدانی هم تأیید کرده که گرگان و طبرستان، در زمان خلافت عثمان، به دست سعید بن عاص به صلح گشوده شد.[5]

آیا حسنین در فتح گرگان و طبرستان حضور داشتند؟

بیان شد که اولاً طبق منابع کهن، گرگان و طبرستان به صلح گشوده شدند. اما پیرامون حضور حَسَنَین (یعنی امام حسن و امام حسین) در فتوحات باید به عرض رساند که این ادعا هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، صحیح نیست. به تعبیری، حسنین، در فتح طبرستان و گرگان حضور نداشتند.
- منشأ ادعای کسانی که می‌گویند حسنین در فتح گرگان و طبرستان حضور داشتند، سخنی است که طبری نقل کرده است: «حدثنی عمر بن شبة قال حدثنی علی بن محمد عن علی بن مجاهد عن حنش بن مالک قال غزا سعید بن العاص من الکوفة سنة ثلاثین یرید خراسان ومعه حذیفة بن الیمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم ومعه الحسن والحسین وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن الزبیر.[6] عمر بن شبـة برای ما نقل کرد که از قول علی بن محمد و او هم از علی بن مجاهد بن مسلم و او نیز از حنش بن مالک شنید که سعید بن عاص در سال 30 (در زمان عثمان) از کوفه به سمت خراسان حرکت کرد و به همراه او حذیفة بن یمان، و برخی از اصحاب رسول الله همچون حسن و حسین و عبدالله بن عباس ، و عبدالله بن عمر و عبدالله بن عمرو عاص و عبدالله بن زبیر بودند.» اما این نقل تاریخی، اشکال سندی دارد. چگونه؟ طبری خود هیچ گاه این روایت را تأیید نکرد. بلکه گفت عُمَر بن شبة این سخن را گفته است. جالب است که بدانیم این شخص متوفای 262 هجری در سامرا جزو مورخینِ مرتبط با دربار بنی‌العباس بود.[7] و جالب تر اینجاست که طبری می‌گوید عمر بن شبة این روایت را از زبان «علی بن مجاهد» نقل کرده است. این در حالی است که هم در منابع شیعه و هم در منابع سنّی، این شخص، بی‌اعتبار و دروغگو خوانده شده است. ابن حجر عسقلانی از بزرگان اهل سنت در مورد او می‌گوید: «از علی بن مجاهد بن مسلم، ضعیف‌تر و بی‌اعتبار تر کسی نیست». خطیب بغدادی دیگر عالم اهل سنت هم می‌گوید علی بن مجاهد بن مسلم از کسانی بود که روایت جعل می‌کرد. بزرگان اهل سنت او را دروغگو می‌دانند و در بی‌اعتباری او شکی نیست.[8] می‌بینیم که راویان این روایت (که خود طبری هم ابداً این روایت را تأیید نکرد) جزو جاعلین، دروغگویان و از درباریان بنی‌امیه و بنی العباس بودند. نکته جالب‌تر اینجاست که طبری پس از نقل این روایت، در صفحه بعد اسامی نامداران حاضر در این نبرد را بیان می‌کند اما نام حسنین را نمی‌آورد.
- بلاذری نیز در فتوح البلدان این روایت را نقل کرده است (گذشته از پاسخ بالا که ارائه کردیم) اما جالب اینجاست که او خود نیز به حضور حسنین در فتوحات، اطمینانی نداشت. چون در مورد روایت چنین گفت : «برخی چنین گفته‌اند...»
- گذشته از همه‌ی این‌ها، دکتر عبدالحسین زرینکوب، ادعای حضور حسنین در فتح گرگان و طبرستان را شایعه و محل اِشکال خواندند.[10]

چند پرسش از کسانی که مدعی هستند حسنین در فتوحات حاضر بودند

کسانی که اصرار می‌کنند حسنین در فتوحات حاضر بودند و سپس با سوء استفاده از احساسات ناسیونالیستی برخی، می‌کوشند که به اهل بیت توهین کنند، باید به این سؤالات پاسخ دهند:
- کسی که بدون دلیل و مدرک، کسی را متهم به جنایت می‌کند، می‌تواند مدعی انسانیت باشد؟ به تعبیری دیگر، کسی که از سَر عقده و کینه، دیگران را به بدترین شکل مورد اتهام قرار می‌دهد، چه انسانیتی برایش می‌ماند؟ مدعیان باید پاسخ دهند که سند و دلیلشان بر ادعای حضور حسنین در فتوحات (و ایضاً مشارکت ایشان در رفتارهای زشت دیگران) چیست؟
- آیا حضور یک شخص در یک مکان لزوماً به معنای تأیید دیگر افراد و رفتارهای آنان است؟ به فرض "محال" که امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) در این جنگ حاضر بودند، آیا حضور ایشان الزاماً به معنی تأیید همه رخ‌دادها است؟ چه بسا من یا شما به دلیلی خاص در جایی حاضر باشیم که حاضرین و رفتارهای آنان مورد تأییدمان نباشند.
- مردم گرگان و طبرستان در قرن 3-2 هجری و در اثر نهضت فرهنگی تبلیغی سادات علوی، مسلمان و شیعه شدند. چگونه ممکن است که حسنین (نعوذ بالله) خون بی‌گناهان را ریخته باشند، در حالیکه نسل بعدیِ مردم طبرستان و گرگان، در راه اهل بیت جانفشانی‌های بسیار کردند...
- جماعتی که به بهانه‌های مختلف و بر اساس دروغ‌ها، توهمات و بافته‌های ذهنی خود، به اهل بیت توهین می‌کنند، آیا حاضرند نسبت به جنایات امریکا و انگلیس و اسرائیل اعتراض کنند؟ چرا رگ گردن برخی، فقط در برابر اسلام برافروخته است؟ التماس تفکر و تحقیق!

پی‌نوشت:

[1]. تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات اساطیر، 1375، ج 5، ص 2117-2118.
[2]. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران: نشر نقره، 1337، ص 469
[3]. ابن قتیبه، المعارف، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1992، ص 568
[4]. مطهر بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: نشر آگه، 1374، ج 2، ص 868
[5]. ابن فقیه همدانی، البلدان، ترجمه ح. مسعود، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349، ص 152-153.
[6]. تاریخ طبری، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1407 هـجری قمری، ج 2 ص 607.
[7]. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، تذکرة الحفاظ، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج 2، ص 77.
[8]. أبوبکر الخطیب البغدادی، تاریخ بغداد، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج 12 ص 106.
[9]. تاریخ طبری، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1407 هـجری قمری، ج 2 ص 608؛ تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده‏، تهران: نشر اساطیر، 1375، ج‏ 5، ص 2116.
[10]. عبدالحسین زرینکوب، تاریخ مردم ایران (2) کشمکش با قدرت‌ها، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1377، 346-347.

آخرین بروز رسانی: 1396/9/29

 

تنظیم و تدوین

دیدگاه‌ها

سلام؛ عجب توهماتی! کوروش یک خونخوار و لواط کار و زناکاری بود که به عالم و آدم حمله و تجاوز میکرد تا حکومت استعماری خود را بر همه تحمیل کند و گفتار و پندار و اندیشه او زشت بود. از کوروش اثری نمانده که در آن حرفهای مورد ادعا رو زده باشد. شما در نقطه سرخط وا مانده اید، چه برسد به فهمیدن مفهوم "جمله". امثال شما با شعار انسانیت جنگ های جهانی و دیگر جنگ ها را بر پا کردند و مردم جهان را قتل و غارت و دنیا را ویران نمودند. خدا زمانی خوشحال می شود و دنیا جای قشنگی خواهد بود که همه مردم به دین برحق یعنی به تشیع دوازده امامی ایمان آورند و تقوا پیشه کنند.

منابع یونانی گفته اند کوروش تمایلات همجنس گرایانه داشت. اما لواط کار و زناکار بودنش اثبات نشده.

گزنفون درباره لواط کاری کوروش نوشته منتها این موضوع در ترجمه فارسی کتاب سانسور شده. "آیا کوروش شوهر داشت؟" رو در اینترنت جستجو کنید. همچنین گزنفون درباره به کنیزی گرفتن خاله کوروش توسط او بعد از کشتن شوهر خاله کوروش نوشته که این یعنی زناکار بودن کوروش.

رفتار نیک گفتار نیک پندار نیک

ترجمه: رفتار پیک نیکی گفتار پیک نیکی پندار پیک نیکی

هیچ کدام از ما نمیتونیم قضاوت کنیم چون اون موقع وجود نداشتیم و هزاران کتاب با تعاریف مختلف وجود دارد که معلوم نیست کدام درست است پس بجای بحث کردن بیهوده به فکر درست رفتار کردن با هم باشیم

این نظر شخصی بیهوده است که اصلا اهل کتاب خواندن نیست و عقل ناقصی دارد.

با سلام / خدمت موافقین و مخالفین عجب دعوای متعصبانه ای شده . وقتی جنگ بشود حلوا تقسیم نمیشود بالاخره همه هم با یک نیت نمی آیند . خلفایی که اسلام تحریف شده را گسترش دادند همانهایی هستند که دین خدا را عوض کردند شیعه و اهل بیت هیچ ارتباطی با انها ندارد رسول خدا در نامه ای محترمانه خسرو پرویز را به اسلام دعوت کرد او چه کرد آیا یک فرد متمدن با نامه ای که برایش با احترام رسیده باید خشونت داشته باشد در باره کشتار ایرانی ها در تجاوزاتشان به افغانها یا کشتار مردم کرمان و .... شواهدی است که گویای خیلی چیزهاست ضمنا بسته دیگه این میدان بیش از این نور ندارد تو تاریکی دارید می دوید این قدر این کتابهای تاریخی ابهام دارد که جز بصیرت برای فهمش وسیله دیگری نیست

سلام من در یک خانواده فرهنگی و اهل مطالعه بزرگ شدم و از وقتی خودم رو شناختم توی کتابخانه بزرگ پدرم با کتاب های تاریخی بزرگ شدم یادمه کتابی بزرگی در باره تاریخ ماد رو به معلم کلاس چهارمم (خدا رحمتش کنه)به امانت دادم توی اون کتاب پر بود از تصاویری چیزی که توش جالب بود نحوه شکنجه وقتل اسیران و دشمنان توسط آشوریان که اسیران رو تکه تکه میکردن اونم زنده قصدم این بود که بگم سیستم پادشاهی هیچوقت بدرد انسان نخورده و سیستم عقب افتاده و نا بخردی حتی خلیفه گری اسلامی هم چون از حقیقت اسلام دور شد به این شیو حکومت کرد آخه نحوه حکومت پیامبر(ع)و حضرت علی(ع) رو که دنباله باند بازی و نژاد نبودن مطالعه کنید خود حضرت علی خوب ببینید چقدر ازاین بزرگان و قهرمانان عرب رو بخاک افکند داستان ولید حاکم کوفه در زمان عثمان رو مطالعه کنید که مست کرده بود ونماز صبح جماعت رو چهار رکعت خونده بود خبر ش ر و بردن پیشه خلیفه زمان محاکمه هیچ کس حاضر نشد حد رو در موردش اجرا کنه فقط حضرت علی (ع) بود که حد رو اجرا کرد حالا تو کدوم حکومت و پادشاهی همچین کاری میشه کرد یک آموزش درست میخواد یک فکر وفرهنگ بزرگ میخواد نظام شاهنشاهی ساسانی برای خاندان پهلوی ملاک خوبی بود نه مردم ساختار و فرهنگش همه ظلم بود ستم به طبقات زیر دست آخه این نادانی نیست که تقسیم بندی طبقاتی اون سیستم ظالمانه رو نمی بیندید سیستم حکومتی که اوستا نبود این همه به به چه چه میگین خوب دقت کنین تفکیک کنید هر چیزی رو با هم قاطی نکنید شماها که خاندان سلطنتی نیستید وارث موبدان نیستین دقت کنید آخه پیاده نظام کی هستین از این برج آج خود ساخته ازین توهم بیاین بیرون تاریخ رو خوب ببینید جنگ قتل کشتار بردگی بندگی کیا دنبال همچین فکری بودن هر کس خواسته جیبش رو پرکنه قدرت ش رو حفظ کنه جهل امان از جهل اینا رو راه انداختن تا خاندان پهلوی رو وارث جلوه بدن براشون جایگاه درست کنن ببینید سنگ کیو به سینه میزنید یاد حدیثی باشید که میگه هر کس با قوم و افرادی که بهشون علاقه داره محشور میشه پس مراقب باشید با کی محشور میشید

درود بر شما کورش (علی) جان من هم موافق نظر شما هستم از سامان هم به دلیل جوابهای عالی و مخصوصا سعه صدرش در برابر تعصبها و نفهمیها و توهینهای وارده تشکر میکنم

احسنت خیلی دنبال این مطالب با سند مکتوب بودم مشکل همه ما شده بجای مطالعه اصل سند به فضای مجازی اکتفا میکنیم بدون مطالعه شدیم روشنفکر مجازی اجرت با امام حسین

سلام خدمت دوستان بزرگوار. واقعا آدم متاثر میشه وقتی میبینه که عده ای کور کورانه از بعضی اسناد و حرفای دروغین طرفداری میکنه .آقایون و خانمهاآریایی. به خدا قسم اگر پادشاهان ایران یا همون کوروش که شده خدای بعضی از ایرانیان زنده بود گردن تک به تکتون رو میزد.شما یی که منکر خدا و پیر و پیغمبر میشوید مطمعنن همون کوروش رو هم قبول ندارید هدف شما چیز دیگریست کوروش و آریایی بهانه هست. قرارمون باشه ظهور آقا امام زمان و اگر عمرمون کفاف نداد قرارمون باشه اون دنیا در محضرخدا چون شماها صراطتون به هیچی مستقیم نیست. خدا به راه راست هدایتتون کنه. شماها از نسل همون اعرابی هستین که امام حسین و خانوادش رو تشنه شهید کردن.لعنت خدا هر کسی که منکر حضرت محمد ص و اهل بیتش میشه. الهی آمین

با سلام.من نظرات خیلی ها رو خوندم ولی اصلا درونم نسبت به ائمه لحظه ای تکون نخورده،و اصلا نسبت به اونا بد بین نشدم.اولا که ما باید بدونیم که ما ایرانیان خدا پرست در زمان قدیم بودیم،خدا به ما افتخار داد و ما رو جز اولین کشورهایی قرار داد که به اسلام روی اوردیم و باید تا آخر عمر شکر گذار خداوند به خاطر این نعمت باشیم که ما به دینی که خداوند گفته دین نزد من اسلام است روی اوردیم(تازه سلمان فارسی که حتی قبل از حمله به ایران به اسلام روی اورد)(و البته خیلی از دانشمندان بزرگ جهان که بارها جهانیان آنان رو به خاطردانششون مورد تمجید قرار میدن،دانش مندان مسلمان بوده اند).بله درسته که اعراب ایران فتح کردن،ولی چرا فقط این به این قضیه گیر دادید،اول که هیچ تاریخی دقیقا نمیتونه اوضاع ایران توی اون زمان بیان کنه،چون حتی توی زمان ما هم شبکه هایی که اخبار نشون میدن بعضا با تعصب خاصی خبرها رو منتشر میکنن چه برسه به زمان قدیم که هرکی دلش میخواست یه کتاب مینوشت.پس تقریبا نمیشه به هیچ کتاب خاصی استناد کرد مگر اینکه حدیثی از احادیث امامان معصوم ما بوده که به اون زمان اشاره کردن و به دلیل معصومیتشون مطمئنا صحیح و درسته و دوم برفرض محال اصلا این طوری که آقایون در بالا اشاره کردن ایرانیان کشته شدند.یکی بگه اگه همچین رفتاری به دست امامان معصوم صورت گرفته،پس یکی بگه چرا ما ایرانی هم بعد شهادت امام علی انقدر فدایی امامان معصوم و پیروان آن امامان بودیم،اگه اینطوری باشه آقایون دربالا درمورد گذشته ایران گفتند،و گفتند که امام علی به ایران حمله کرد،پس ما باید بعد از شهادت امام علی (ع) شادی میکردیم،نه اشک میریختیم و پیرو پیروان امامان معصوم مثل مختار ثقفی نمیشدیم.(تازه تا حتی در زمان امام رضا نیز مردم مشهد یا همون توس قدیمی فدایی امامان معصوم و شیعه علی بودن) و سوم اینکه اصلا امامان بارها و بارها در اجتماعات مختلف با ایرانیان خوش رفتاری کرده و از ایرانیان حمایت کردن درحالی که خیلی از اعراب جاه طلب اون زمان از رفتار ها اینطوری با ایرانیان مخالف بودن و این رفتار ها اصلا به نفع امام علی نبوده(نه تنها ایرانیان بلکه پیامر حتی با نژاد پرستی از جمله فرق گذاشتن بین سیاه و سفید پوستان مبارزه میکرده،مشکلی که حتی آمریکایی ها امروز که خودشون متمدن میدونن هنوز دارند) پس کسی نیاد و بگه امامان معصوم این بودن یا اون بودن.پیامبر خدا که از طرف خداوند،خالق این جهان بزرگ،پیام دریافت میکرده گفته که ما نباید دو چیز را رها کنیم یکی کتاب خدا قرآن و دوم اهل بیت پیامبر که همون امامان هم میشن(و کسی جزئت داره بگه که علی کسی که حتی شب ها ناشناس برای یتیمان غذا می اورده و بارها شاعران ایرانی دروصف او شعر سرودن میتونه همچین آدم باشه که ناحق بکشه،و اگه هم کسی توی جنگ کشته یا کافر بوده یا اینکه دشمن خدا بوده و یا جلوی اسلام ایستاده) و اضافه کنم حضرت علی (ع) چطوری میتونسته جلوی جهالت های عربی اون زمان بگیره،اون که حتی خلیفه هم توی اون زمان نبوده که جلوی کارها اشتباه اون زمان بگیره،حتی توی دوران خلافتش و بعد از دوران خلافتش همچنان جهالت های عربی نسبت به ایرانیان وجود داشته.من در برداشت بعضی ها درتعجبم.اوروپایی ها در زمانی که مسیحی بودن چشم های دشمنانشون از حدقه در می اوردن و به جسد ها بی احترامی میکردن و پاش می افتاد بدترین شکنجه ها مثل کشیدن اعضا بدن با استفاده از طناب انجام میدادن،اون ها که اعتقاد داشتن مسیحیت بهترین دینه،رومی ها مردم جلوی شیر می انداختن و حتی تا جون داشتن شلاقشون میزدن و کلی ملت مختلف که بدترین کارها میکردن شما درنظر نمیگیرید و به کارها اعراب گیر میدید که توی زمانشون خلیفه مسلمینشون کسی مثل عمر بوده که اومده اسلام به دو ریشه سنی و شیعه تقسیم کرده. اگه لشکر مسلمانان در حمله به ایران واقعا کارهایی مثل اینهایی که آقایون دربالا گفتن کردن،خب معلومه از خلیفه ای مثل عمر بعید هم نیست،کسی که عزیزترین خلق نزد خدا رو به گونه ای مورد ضرب و شت قرار داد که فرزند درشکمشان در همان حال سقط شد،بله عمر که فاطمه زهرا دختر پیام بزرگ اسلام چنان مورد ضرب و شت قرار داد که ایشان به شهادت رسیدن که خود پیامبر جلوی فاطمه زهرا خودش پایین تر می اورد،اون موقع انتظار دارید که عزیرترین خلق خدا رو به شهادت میرساند،اسلام به دو تیکه تقسیم میکند و... به مردم کشور دیگری اهانت نکند و مردم آن کشور به اسارت نبرد. کلا دوستان اگه کارها اشتباه گذشته اعراب قبول دارید،باشه منم قبول دارم خیلی اشتباه داشتن چون جاهل بودن،ولی اولا هیچ کس نباید ذره ای به ائمه معصوم شک کند.و دوم اشتباهات گذشته رو باید فراموش کرد چون مردم ایران زمان قدیم هم شاید توی بعضی مسائل جاهلانه رفتار کرده و با کینه و نژاد پرستی رفتار میکردن پس باید اون رفتار ها رو هم فراموش کرد،الان باید فقط دقت کنیم ما مسلمان هستیم و جز خانواده بزرگی به نام اسلام هستیم پس لطفا کسی نخواد تفرقه در دین بندازه که جز بزرگ ترین گناهان میباشد.اسلام به قدری برای من مهمه که اگه بدانم خونم فایده ای داره حتی اگه بتونم حاضرم خونم فدای اسلام کنم تا این دین بزرگ آسیب نبینه،وخواهشا این حرف هایی که زدم جز تعصب حساب نکنیم چون همه اینایی گفتم جز واقعیت و احادیث و نکات اصلی نبوده،ممنون که خواندید،موفق باشید

بسم الله الرحمن الرحیم باعرض سلام خدمت همه عزیزان : من دلیل این همه دشمنی و لجاجت و کینه رو نمی دونم آیا مشکلتون با اسلامه . خوب اول بیاید ببینید اسلام چیه : بیاین این دین رو تعریف کنید آیا غیر از اینه که خدا برای کسانی که آفریده یه دستور العمل داده تا راحتتر زندگی کنند و زودتر به مدنه فاضله ای که می خوان برسند آیا واقعا غیر اینه که اگه همه به این دین زیبا درست عمل کنند وبر اساس فرمایشات قرآن و پیامبر مهربانی ها که به نوعی یک بروشور یا کاتالوگه برای زندگی بهتر من و تویه زندگی کنند و شکمبارگی عده ای از اشخاص مسئول و غیر مسیول و نادانی عده ای دیگر باعث این همه گرفتاری برای من و تو شده . آیا واقعا کسانی مثل من و شما که دم از آریایی بودن می زنیم واقعا پوشش و اعمال و رقتار مون مطابق با ایرانی های اصیله لباسی که تنته مال کدوم شرکت ایرانیه . یا مدل مو و آرایش ظاهریت به کدوم ایرانی اصیل می خوره . البته قصد توهین به هیچ کسی رو ندارم و نظر هر کسی برام محترمه. ولی بیایید واقعا آریایی باشیم اریایی که ازسر عقل تصمیم میگیره نه از روی لجاجت. قضیه دین گریزی شما مثل اینه که بگید چون این دستور پزشکی مال دکتر خارجیه اگه من استفاده کنم منو درمان نمی کنه. دین فقط یه برنامه است که به این راه درست زندگی کردنو یاد می ده شما برید ببینید کجای این دین عربی به ضرر شماست. برید تحقیق کنید آیا نماز یا روزه به ضرر شماست . نمی خوام از منابع داخلی بلکه حتی از منابع خارجی استناد کنید در مورد نژاد پرستی یک عده از دوستان : آیا فرقی بین انسان ها وجود دارد یعنی چون من ایرانیم هر عمل زشتی از من سر بزنه از اون عربی که فقط تو کار خیره بهترم فقط کمی فکر کنید . و خدای ناکرده به مصداق آیه ی قرآنی نباشید که می فرماید: بل اکثرهم لا یعقلون. بنده حقیر نه رو حانیم و نه از این دفاع از این دین منتفع می شم فقط فکر کردک و به اینجا رسیدم و دوست دارم تمام مردم دنیا به اینجا برسند و دنیای بدون زشتی و د صلح و آرامش داشته باشیم.

سلام به همه درستان من فقظ يه سوال از نويسنده اين مظلب دارم دوست كرامي منم هم ايرانيم هم مسلمان شيعه شما اگه خيلي خودتو تاريخ دان ميدوني وباسند ومدرك حرف ميزني بايد كتاب علويان ظبرستان را خونده باشي خواهشن يگو اونا كه همه از نسل امام حسين وامام حسن بودن چرا به خاظر حوكومت اينقدر قتل وغارت كردن وكار رايه جايي رساندن كح جتا پدر خودشان امام سچاد را هم به امامي قبول نداشتن اره برادر

حکومت علویون طبرستان به دعوت و درخواست خود مردم تشکیل شد و داعیان همگی مورد حمایت مردم بودند. در تفکر زیدی، امام کسی است که جهاد با شمشیر کند. اگر کسی از زیدی ها امام سجاد رو امام نمیدونه ولی ایشون رو به عنوان ولیّ خدا قبول دارن. خوب حالا اینها چه ربطی به حسنین داره ؟ رفتار زیدی ها چه ربطی به امام حسن و امام حسین داره !؟!!!؟

اصلا همین حکومت علویون در طبرستان خودش نشون میده مردم طبرستان و گرگان نسبت به خلفا و بنی امیه و بنی عباس دیدگاه مثبت نداشتند. اما نسبت به فرزندان امام حسن و امام حسین دیدگاه مثبت داشتند. مردم طبرستان دور اونها جمع شدند و نخستین حکومت شیعه جهان را پایه گذاری کردن.

سلام دوستان من امروز اولین بار که به اینجا اومدم و مطالبتون رو خوندم راستش منم مدتیه دوست دارم مطالعاتم رو در زمینه تاریخ و مذهب زیاد کنم تا راه راست و صحیح رو از روی تحقیق پیدا کنم البته در حد توانم . من کتاب عایشه بعد از پیامبر رو شروع کردم به خوندن البته نمی دونم تا چقدر میشه بهش اعتماد کرد اما فکر می کنم اگه 100 در 100 هم نباشه لااقل 50 در صدش هم صحیح باشه به خوندنش می ارزه . تصمیم دارم کتابهای دیگه ای رو هم مانند محمد پیامبری که باید از نو شناخت و دو قرن سکوت و شبهای پیشاور و... دوستان من نظرم اینه که به جای توهین به همدیگه بیشتر مطالعه کنیم تا سواد دینی و تاریخی مون بیشتر بشه و به هم کمک کنیم که بهتر بدونیم من نمی دونم ایا واقعا اسلام برترین دین یا نه یا تشیع برترین مذهب یا نه اما دوست دارم با تحقیق باشه . برام خیلی علامت سوالها است اما یه چیزی چند وقت پیش راجع به نظریه دانشمندان غیر مسلمان در مورد پیغمبر و حضرت علی خوندم که خیلی برام جالب بود چند تا از جملاتشون رو می گم پير سيمون لاپلاس ، منجم ، رياضيدان بسيار معروف فرانسوي : گرچه ما به اديان آسماني عقيده نداريم ولي آيين حضرت محمد(ص) و تعاليم او دو نمونه اجتماعي زندگي بشريت است . بنابراين اعتراف مي كنيم كه ظهور دين او و احكام خردمندانه اش بزرگ و با ارزش مي باشد و به همين جهت از پذيرش تعاليم حضرت محمد(ص) بي نياز نيستيم . جورج برناردشاو ، بزرگترين نويسنده انگلستان : من هميشه نسبت به دين محمد(ص) بواسطه خاصيت زنده بودنش نهايت احترام را داشته ام . به نظر من اسلام تنها ديني است كه داراي آنچنان خاصيتي است كه مي تواند تغييرات گوناگون را به خود جذب كند و خود را با اشكال و صور هر عصر منطبق سازد . من درباره دين حضرت محمد(ص) چنين پيش بيني كرده ام كه كيش او براي فرداي اروپا قابل قبول خواهد بود همانطور كه در اروپاي امروز هم پذيرش آن آغاز شده است . من معتقدم كه اگر مردي مانند پيامبر اسلام فرمانروايي مطلق جهان عصر جديد را احراز كند طوري در حل مسايل و مشكلات جهان توفيق خواهد يافت كه صلح و سعادتي را كه بشر به شدت احتياج دارد براي او تأمين خواهد كرد . جرجي زيدان : « اگر بگويم مسيح از علي ( عليه السلام ) بالاتر است عقلم اجازه نمي دهد ، و اگر بگويم علي ( عليه السلام ) از مسيح بالاتر است دينم اجازه نمي دهد » .جرج جرداق مسيحي در بحث « بردگي » نظر علي ( عليه السلام ) و عمر بن خطاب را مقايسه نموده ، مي گويد : « عمر گفت : مردم را چرا به بندگي گرفتيد ؟ و در حال که مادرانشان آنان را آزاده زاده اند . اين گفتار متوجه اربابان است و جز نصيحتي بيش نيست . ولي علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) بردگان را بيدار مي کرد و مي فرمود : « بنده ي ديگري مباش که خداوند تو را آزاد آفريده است » بلندي انديشه را بنگر » .

ایا ایران و ایرانی فراموش شده و عرب ستایش میشود . من خبر دارم که در حمله اعراب هر فرمانده یا بزرگی از اعراب که میمرد ایرانیان را مجبور میکردند که به ان فرماندهان احترام بگذارند و زیارت کنند. ایا شما اینهمه اثار باستانی رو فراموش کرده اید /( بسی رنج کشیدم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی ) در جای دیگر فردوسی میفرماید(عرب هر که باشد به من دشمن است /کج اندیش و بدخوی و اهریمن است/ عرب را زشیر شتر خوردن و سوسمار /عرب را بجایی رسیده است کا / که فر کیانی کند ارزو / تف چرخ گردون تفو تفو چرخ گردون تفو) نه اینها همه دروغ هستن فرمایش جناب عالی صدرصد درست است . لطفا خودتون رو مسخره نکنین

از مسئولین سایت تقاضا میکنم نظرات این ناشناس 1395/09/19 - 23:03 رو منتشر نکنن چون توهین به شعور مخاطب میکنه. چقدر آدم میتونه کج فهم و احمق باشه؟ ناشناس به جای اینکه شب تا صبح تو اینترنت بچرخی بشین مطالعه کن و منابع دسته اول رو بخون تا از این وضعیت نجات پیدا کنی. دلم برات می‌سوزه. 1 - حق باید ستایش بشه. حالا این حق میخاد پیش ایرانی باشه یا عرب باشه. برخلاف تو که فکر میکنی ایرانی حتی اگه باطل هم باشه باید ستایش بشه ولی من فکر میکنم حقیقت باید ستایش بشه. حالا این حقیقت میخاد تو ایران باشه یا بین سرخپوستان باشه یا تو افریقا باشه یا تو اروپا باشه یا بین عرب باشه. پس از نژادپرستی بیا بیرون. 2 - اینکه میگی هر فرمانده عرب که میمرد ایرانیها رو مجبور میکردن که زیارتش کنن با کدوم سنده ؟ چرا تاریخ بافی میکنی ؟ چرا توهمات و عقده های خودت رو به اسم تاریخ به زبون میاری؟ 3 - بسی رنج کشیدم در این سال سی ؟؟؟؟؟ رنج کشیدم؟؟؟؟؟ حتی نمیتونی یک بیت شعر رو درست بنویسی. ادعای چی داری؟؟؟؟؟ 4 - فردوسی اون حرفهای عجیب و غریب درباره عرب نزد. تفو تفو و ... حرف فردوسی نیست! در بدترین حالتش نقل قول از رستم فرخزاد هست! فردوسی فقط نقل قول کرده. همین فردوسی به سعد وقاص میگه گرانمایه مرد (یعنی مرد با ارزش) چرا اینو نمی‌بینی؟؟؟؟ نمیخای ببینی ؟ 5 - معلومه که حرفات دروغه

به نظر من ساسان ، شما حداقل کاری که باید ولازمه انجام بدین اینه که بیغیرتی رو کنار بگذاری.شما تو خونه خودت هم همینطوری برادر؟؟،،!

ممنونپاز پاسخ های خوب و قانع کنندتون به پرسش های (بعضا بی احترامانه) دوستان

با عرض سلام و خسته نباشید.بنده کاری به حضور امامان در جنگ ندارم و به کل این قضایا که همتون اشاره کرده اید.فقط یک چیز رو خوب میدونم که نباید اعراب رو با امامان معصوم (ع ) قاطی کرد.همین امامان ما از بس به ایرانیا بها دادند و مرید خود کردند که مورد مزمت همان اعراب قرار میگرفتند.

باید توجه داشت که پیامبر و امامان بین المللی فکر می کردند؛ نژاد، قومیت و رنگ برای آنها اهمیتی نداشت بلکه تقوی و عمل نیک معیار برتری نزد آنها بود.

فرهنگ عربی به طور کامل نفوذ کرده طوری که اصلا نه داریوش نه آریوبرزن ونه کوروش رو میشناسیم . تاسف داره

فرهنگ یهودی در مغز متوهم شما نفوذ کرده. کوروش و داریوش و بقیه هخامنشیان افرادی خونخوار و همجنسباز و بی ناموس بودند. خیلی تاسف داره.

اگر لطف بفرمایید در متون پهلوی و تاریخ اساطیری ایران نگاهی بیاندازید خواهید دید هیچ اسمی از سلسله هخامنشی در میان نیست! بلکه همه کوشیده اند سلسله هخامنشی را با تاریخ کیانیان با وصله و پینه ببندند.

مسلمان!! فتح طبرستان بدون خونريزي!!! الله اكبر نمي دانم از روي ناآگاهي فرموديده ايد يا عناد كه هردوناژسنداست . برادرعزيز طبرستان بر اثر مقاومت هاي جانانه و خونباري كه ازخود نشان دادن آخرين نقاطي ازايران بود كه بدست اعراب افتاد. اين در مورد سطر اول مطالب شما.

جناب احمد با تشکر از شما که دیدگاه خود را ارائه کردید. شرط نخست برای گفتگو ارائه رفرنس است. در نوشتار شما حتی یک ارجاع و سند هم وجود ندارد. لیکن متن مقاله روشن و مستند است.

منافق احمق، این مطلب برخلاف مزخرفات تو توهمی نیست، سند داره.

سلام دوستان کی میدونه 1400 قبل چه اتفاقی افتاده بیایید اون چیزی رو که میبینیم باور کنیم الان ، نه 1400 قبل دیگه بس نیست دعوای شیعه وسنی این دعوا ها برای خیلی ها سود داشته اما برای من وشما فقط ضرر مگه خداوند نفرموده مومنین برادر یکدیگرند اختلافاتتون رو بزارید برای اون دنیا بت و آتش تموم شد بت الان ما چیه اصلا کدوم از شما خداشو میشناسه یک خط در مورد خدا بگیم نه خدایی که تو کتابامون خوندیم یا پدرو مادرمون به ما معرفی کردند خدایی که خودمون شناختیمش به کسایی که شک میکنند تبریک میگم بتشونو ریختند حالا نوبت پیدا کردن خدای واقعی اولین کار شناختن خودمون تماشا کردن ذهنمون

خدا نگفته بین شیعه و سنی فرقی نیست و سنی ها را مومن ندانسته، این ادعاها نجوای شیطان هستند. اهل بیت فقط شیعیان را مومن دانسته اند و برخی مترجمان با سواد در ترجمه احادیث مومن را به شیعه ترجمه کرده اند. تو برو پی بت پرستی خودت و به این مسائل کاری نداشته باش.

فقط میتونم اینا بگم آقا جون من سرتون از زیر برف بیارید بیرون تویی که دم از مرام علی میزنی همسایه ی ما گرسنه تویی که علی رو قبول نداری مردم ایران دارن نابود میشن آقا جون من اینقدر حرفای سر بالا نزنید یکدیگه رو مورد توهین فکری یا دینی قرار ندید دارم با زبون بی زبونی میگم دور و ورتونا ببینید چه اتفاقاتی داره میوفته حالا برو دوباره بگو این حرفا چه ربطی ب دین داره چه ربطی ب خدا داره ایران داره نابود میشه ب وسیله خیلی از کشورهای عربی و اروپایی مثل چند صد سالای قبل حالا بگو سند بیار واقعا اگه خدا بهت عقل داده سند میخوای چیکار چشماتا باز کن هم میبینی هم میفهمی چه بلایی داره سرمون میاد آقا جونه من چرا ما رو ثروت خوابیدیمو داریم گشنگی میخوریم برو حالا دنبال سند بگرد آقای علامه دهر آقای مومن همسایه من شبی ب خاطر نداشتن خرجی زن و بچش از خجالت بارها مرده و زنده شد حالا بگو سندت اشتباه یا دین نداری یا اعتقاد نداری یا سند بیار همه آخر جمله هاشون نوشتن موفق باشید منم مینویسم منتظرتونیم

این وضعیت نابسامان به خاطر اینه که گاوهای امثال تو که فقط به فکر شکم و لهو و لعب هستند، هزار و چهارصد سال پیش امام علی رو پس زدند و کشتند؛ در این دوران هم امثال تو افراد نالایق را انتخاب کرده اند. در هر صورت این حرفها ربطی به این مبحث نداشت. وجود امثال شما بی شعوران ظلم به بشریت است.

نویسنده خودتا ناراحت نکن مقصر تو یا اونا نیستن مقصر تاریخ نگاران و حدیث نگاران جعلی هستند با شبکه های مجازی که افکار انان را منحرف کرده اند

چه جالب پس میگویید امامان در جنگ ها شرکت نداشته اند و اصولا با غارت مخالف بوده اند... پس بی زحمت منظور امام حسین از بیان این جملات چی بوده؟ "ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. واضح است که هر عرب از هر ایرانی بالاتر است و هر ایرانی از دشمنان ما بدتر. ایرانیان را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد, زنانشان را بفروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت" حسین بن علی - سفینة البحار و مدينة الحكام والاتار - نوشته حام شیخ عباس قمی صفحه164

امام حسین چنین حرفی نزدند. به شایعات و دروغهای کانالهای بی دین توجه نکنید. پاسخ این شایعه در این لینک آمده است: [http://www.adyannet.com/fa/news/13447]

همه ما ب روز رستاخیز ایمان داریم /این بحثا دشمن شاد کن هست/برای ابادی ایران عزیزمون باید جلوی اختلاص های میلیاردی گرفته شود اسمان بالای سرمون برکت زیر پامون برکت اما چرا هر روز گدا بیشتر و فقر بی داد میکنه امروز بنده شاهد اگهی فروش کلیه یک نوجوان بودم با این همه ذخیار خدا دادی باید این چنین شد (از قدیم شنیدیم که وقتی فقر و نداری از پنجره بیاد دین و ایمان از در میره)شما ها که این بحثهارا مطرح میکنید اگه بچتون خدا نکرده شب مریض بشه بجای پول با این حرفا میشه بیمارستان برد و درمان کرد

برخی دزدِ پول مردم هستند. برخی دزد اعتقادات ملت. با هر دو باید جنگید. یا علی

امثال شما که روشنگری درمورد دروغ های دشمنان مسلمانان ایرانی را محکوم می کنید و به مسائل دیگر ربط میدهید منافقانی دشمن شاد کن هستید.

باسلام خدمت عزيزان.چرا دوستان منابع رو نگاه نميکنند و از روي نفرتي که به اعراب دارند تصميم ميگند در اينکه اعراب سوسمارخور هستند و هنوز هم که هنوزه مشکلاتي درونشان هست شکي نيست اما از مين همين اعراب سوسمار خوري که شما ميگيد افراد دانشمندي بيرون امدند که حد و مرز ندارد . ديني رو که شما امروز داريد ميکوبيد الان اسرائيل بهتر از شما اون رو زيرو رو کرده و داره ازش بهره ميبره .اما من ايراني هنوز با شک و ترئيد دارم بهش نگاه ميکنم ايا اين نشاندهنده اين نيست که مطالعاتم رو متعصبانه انجام دادم؟ چرا در مورد اسلام ريشه اي و دقيقتر برسي نميکنيد . شما ديني رو ميکوبيد که 1400 سال پيش يه انسان مکتب نديد از عجايبي سخن گفت که امروز ناسا داره اون رو تازه کشف ميکنه . کجاي زرتشت همچين چيزي بوده. باشه دين زرتشت رو ما هم قوبل داريم و پيامبر (ص) دستور داد که با مردم ايران که زرتشت بودند همچون مردمان اهل کتاب برخورد بشه يعني دين زرتشت مورد تاييد بوده ولي نقص داشته. اسلام دين کاملتري هست. دوستان ميگن که اسلام با جنگ و خونريزي وارد ايران شده من بهتون يه پيشنهاد ميکنم راجع تاريخ گيلان تحقيق کنيد ببينيد ايا اسلام توي گيلان و مازندران هم زوري بوده يا نه؟ اگه نبوده اگه اسلامي رو که شما ميگيد مورد تاييد نبوده چرا گيلان و مازندران بدون جنگ و خونريزي و شمشير اين دين رو پذيرفتند و دين زرتشتي خودشون رو کنار گذاشتند؟ دوستان اعراب پس از گفتن کامل ايران با گيلان و مازندران نتوانستند در جنگ پيروز بشن حدودا 250 سال گيلان مقاومت کرد و در اين بين با اسلام اشنا شد و از طرفي چون اسلام رو برتر از زرتشت ديد اسلام رو به عنوان ورژن جديدي از همون دين قبول کرد. چرا دوستان فکر نميکنند که مردم ايران هم درسته که اعراب بهشون حمله کردند ولي دين رو خودشون قبول کردند نه به زور شمشير. چرا اينطوري به قضيه نگاه نکنيم که شايد ملت ايران هم اسلام رو پذيرفتند چون ديدند که دين کامل و زيبايي هست. دوستان متعصبانه به قضيه نگاه نکنيد بسياري از پادشاهان ما ستمگر و ظالم بودند و بر مردم خودشون ظلم ميکردند . ايران هميشه گل و بلبل نبوده. خواهشا خودتون تحقيق کنيد.

دین گاو پرستی و شیطانی زرتشتی را فقط ابلهان قبول دارند و الاهی میدانند.

با سلام خدمت همه دوستان من میخواستم بگم یک سری عقاید، تعبدی است نه تعقلی، مثل وجود خداوند یا روز قیامت.. دوستان اگر به کسی بخواهید هر چند با دلیل و مدرک نظری را بقبولانید در صورتی که آن فرد مطلب را قبول نداشته باشد با هزار دلیل و منطق آن را رد میکند پس اجازه بدهید هر کس به نظر خودش پایبند باشد . و در این مطلب هم متجاوز و متدافع کاملا روشن و آشکار است مثل حمله عراق به ایران شاید حمله عراق هم به نظر خودشون هزاران دلیل و منطق داشته ولی در کل اسلام هم تجاوز به حقوق دیگران را رد میکند پس شخص دلیل بر درستی یا نادرستیه دین نیست.... زنده باد ایران زنده باد ایرانی

بعضیا مث اینکه خیلی بهشون برخورده درمورد امام حسین نقد شده.عزیزمن وقتی که ادمین عزیزمون آقا سامان میاند و کوروشو کبیرو نقد میکنند باید این انتظارو داشته باشند که بزرگانشون نقد بشن......آقا سامان به نظرم این پست هایی که میزاری نه تنها کمکی به بشر نمیکنه بلکه داری بینو عقاید نفرتو به وجود میاری

جناب سهراب جان !!! فضله پراکنی شما را مایه فخر و مباهات ملت عاریایی می‌دانیم ! از دید تو نباید به باطل چیزی گفت ! چون ممکنه اون به "حق" فحش بده یا چیزی بگه ! نباید کورش رو نقد کرد و به تخدیر جامعه به دست کورش پرستها اعتراضی کرد ! چون ممکنه اونها به امام حسین فحش بدن !!!! امروز کورش رو دارن بزرگش میکنن که اسلام رو کوچیک کنن ! زمان قاجار که بحث کورش پرستی رو باب کردن و به اسلام فحش میدادن، مسلمونها چیزی به کورش و کورش پرستا میگفتن ؟ اون موقع کورش پرستها هر روز پیشروی میکردن ! پسر جان ! مغز علیلت رو به کار بنداز ! اگه این سایت عقب نشینی کنه چیزی از نفرت کورش پرستها نسبت به اسلام کم نمیشه ! چون ذات اونها همین نفرت و کینه و حقارت هست ! این سایت داره حمله میکنه... پیشروی میکنه ! و نشونه ش هم فحشهایی هست که روز و شب داره نثارش میشه ! از طرف کورش پرستهای بافرهنگ عاریایی !!! کورش‌پرستی باطل هست ... باید در هم کوبیده بشه ... چه خوشت بیاد چه نیاد ! کورش پرستی امروز آلت دست صهیونیسم و شده... فحش به عربها و ترک‌ها (در نتیجه تحریک جوونهای ترک و عرب به تجزیه طلبی) و توهین به اسلام از طرف کورش پرستها رو نمی‌بینی ؟؟؟؟؟؟ پس این ادا و اطوارهای روشنفکری رو نگه دار واسه جای دیگه !

خدا رو شکر که شما دشمنان اهل بیت را از احمقان قرار داده. انقدر احمق و کودن هستید که فرق توهین و نقد رو نمی فهمید. خدا نور خود را به وسیله امثال گردانندگان این سایت کامل میکند هر چند شما کافران خفاش صفت را خوش نیاید.

باسلام . در قرآن سوره ماعون وای بر نمازگزاران ریاکار .وقتی سعد برای مذاکره بارستم سردار ایرانی درعراق پانزده نفر فرستاد چند ین نفرازآنها به خاطر غنیمت اسما مسلمان بودند.یعنی ریاکار .دوم خداوند درقرآن میفرماید بادشمنانی که به شما تعرض میکنند بجنگید زمانی که آنها تسلیم شدند شما حق تعرض ندارید وصلح کنید.مانند زمانی که یهودیان جنگ وغارت راآغاز کردند برعلیه مکه زمان پیامبرووقتی درحال شکست بودند حاضر شدند فدیه بدهند وصلح کنند پیامبر نیز صلح راپذیرفت.ولی وقتی رستم پیشنهاد داد به سعد که اراضی از عراق به آنها بدهند آنها نپذیرفتند بااین تفاوت که آنهامتجاوز بودند پس آنها مسلمان نبودند.درقرآن خداوند میفرماید هر کس نفسی رابه قتل برساند مثل آن است که کل عالم را به قتل رسانده وکسی که نفسی را ازمرگ نجات دهد مانند آن است که کل عالم را نجات داده است.پس چگونه میشود آن همه قتل وغارت میشود عزیزان اعرابی که به ایران ما حمله کردنند مسلمان نبودند.اعراب بودند با اسم فقط اسم مسلمان.ووقتی اسیران را به مکه ومدینه می بردند تنها کسی که به فریاد آن مظلومان میرسید علی بود به طوری که آنقدر به اسیران کمک کرد که نامش بین اسیران پیچید و این جمله اسیران که یا علی کمکم کن (یاعلی مدد) از همین جا مانده است.در آخر من نیز از آن اعراب کثیف که به ایران حمله کردند متنفرم .ولی عزیزان آنان مسلمان نبودند یک مشت هوسران بودند.و هیچ ربطی به اسلام وقرآن ومولابمان علی ندارد.خدا نه عرب است ونه عجم آفریننده عالم است دین برای خداست نه برای عرب.

با سلام,بنظرم همه پيامبران براي ترويج يكتا پرستي اومدن, ايرانيها هم كه قبل از اسلام يكتا پرست بودن پس لزومي نداشت به ايران حمله كنن,از طرفي مگر در قران ذكر نشده,,,لا اكراه في الدين,,,پس بنظر دوستاني كه انقد سنگ اعراب رو به سينه ميزنن چرا اعراب نه تنها به ايران بلكه به خيلي كشورها حمله كردن?دوستان عزيز ايادرست استqq اگر ايرانيها يا اعرابيا هر كشور ديگري در دنيا بر كشوري ديگر قدرت داشته باشند بر ان بتازند و غارتش كنند درست است كه ناموس انها را به كنيزي ببرند?من نه تنها در مورد اعراب حتي در مورد ايرانيها هم نظرم اينه كه شما كه به رقيب چيره شديد لااقل مردانگي داشته باشيد با زن بچه شان كاري نداشته باشيد,از همه ي اينها گذشته الان مشكل اعراب با ايرانيها چيه?ببينيد چه رفتاري و چه ديدگاهي نسبت به ايرانيها دارن و اونوقت انقد سنگشونو به سينه بزنيد, همين الانم اگه بتونن به ايران حمله ميكنن و به جان و مال و ناموس ايرانيها تجاوز ميكنن, هرچند الان هم دارن با كمك امريكا خودشونو براي اين كار در چندسال اينده اماده ميكنن,به اميد پايداري و پايندگي و قدرت و همچنين امنيت ايران عزيز

آیین ایرانیان پیش از اسلام، یک مذهب شرک آلود بود که شرک در تار و پود آن نفوذ کرده بود. آتش پسر اهورامزدا شمرده شده و مورد پرستش بود. ایزدان هم عبادت می‌شدند. در آیین زرتشتی عصر ساسانی، نه توحید عبادی، نه توحید ذاتی، نه توحید صفاتی، نه توحید افعالی و ... وجود نداشت.

برادر چرا زور میزنید کاری که شده رو نمیتوان کتمان کرد پیروز شدن کشتم بردن نوش حانشون

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.