نقش امام حسن (ع) و امام حسين (ع) در فتح ايران

  • 1393/07/26 - 07:47
اين نوشتار در نقد بخشی از ديدگاه‏‌‌های نويسندگان ضد اسلامی است كه امام حسن (علیه السلام) و امام حسين (علیه السلام) را متهم به شركت در فتوحات و قتل‏‌عام‌ها در ايران کرده‌اند. در اين بخش اين ادعا را مورد بررسی قرار داده و بطلانش را به اثبات رسانده‌ايم...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اين نوشتار در نقد ديدگاه‏‌‌ نويسندگان ضد اسلامی است كه امام حسن (علیه السلام) و امام حسين (علیه السلام) را متهم به شركت در فتوحات و قتل‏‌عام‌ها در ايران  کرده‌اند. در اين نوشتار، اين ادعای کِذب را مورد بررسی قرار داده؛ باطل بودنش را اثبات می‌کنیم. ادعای معاندین این است که لشکر عرب در حمله به گرگان و طبرستان (مازندران)، در عصر خلافت عثمان، خونریزی‌های بسیار صورت دادند و حسنین (امام حسن و امام حسین) هم در این نبرد حاضر بودند! حال باید بررسی کرد، که گرگان و طبرستان چگونه فتح شد؟ و آیا امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) در فتح آن نواحی حضور داشتند یا نه؟

چگونگی فتح طبرستان و گرگان

بیشتر منابع دست اول تاریخی، فتح آن ناحیه را از راه صلح و بدون جنگ و خون‌ریزی نوشته‌اند. طبری می‌نویسد: «سعید به سال سی‌ام، آهنگ غزا کرد و سوی گرگان و طبرستان رفت... "کلیب بن خلف" گوید: سعید بن عاص با مردم گرگان صلح کرد... ادریس بن حنظله می‌گوید: سعید بن عاص با مردم گرگان صلح کرد».[1] بلاذری نیز در فتوح البلدان می‌نویسد که سعید بن عاص در زمان خلافت عثمان، با حاکم جرجان (گرگان) صلح کرد و او از آن پس به دستگاه خلافت، مالیات و خراج می‌داد.[2] ابن قتیبه از مورخان صدر اسلام که وفات او در سال 276 هجری بوده نیز می‌نویسد: «طبرستان توسط سعید بن عاص در زمان عثمان به صلح فتح شد».[3] مطهر بن طاهر مقدسی هم می‌نویسد که سعید بن عاص، در عصر خلافت عثمان، گرگان و طبرستان را با صلح فتح کرد.[4] ابن فقیه همدانی هم تأیید کرده که گرگان و طبرستان، در زمان خلافت عثمان، به دست سعید بن عاص به صلح گشوده شد.[5]

آیا حسنین در فتح گرگان و طبرستان حضور داشتند؟

بیان شد که اولاً طبق منابع کهن، گرگان و طبرستان به صلح گشوده شدند. اما پیرامون حضور حَسَنَین (یعنی امام حسن و امام حسین) در فتوحات باید به عرض رساند که این ادعا هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، صحیح نیست. به تعبیری، حسنین، در فتح طبرستان و گرگان حضور نداشتند.
- منشأ ادعای کسانی که می‌گویند حسنین در فتح گرگان و طبرستان حضور داشتند، سخنی است که طبری نقل کرده است: «حدثنی عمر بن شبة قال حدثنی علی بن محمد عن علی بن مجاهد عن حنش بن مالک قال غزا سعید بن العاص من الکوفة سنة ثلاثین یرید خراسان ومعه حذیفة بن الیمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم ومعه الحسن والحسین وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن الزبیر.[6] عمر بن شبـة برای ما نقل کرد که از قول علی بن محمد و او هم از علی بن مجاهد بن مسلم و او نیز از حنش بن مالک شنید که سعید بن عاص در سال 30 (در زمان عثمان) از کوفه به سمت خراسان حرکت کرد و به همراه او حذیفة بن یمان، و برخی از اصحاب رسول الله همچون حسن و حسین و عبدالله بن عباس ، و عبدالله بن عمر و عبدالله بن عمرو عاص و عبدالله بن زبیر بودند.» اما این نقل تاریخی، اشکال سندی دارد. چگونه؟ طبری خود هیچ گاه این روایت را تأیید نکرد. بلکه گفت عُمَر بن شبة این سخن را گفته است. جالب است که بدانیم این شخص متوفای 262 هجری در سامرا جزو مورخینِ مرتبط با دربار بنی‌العباس بود.[7] و جالب تر اینجاست که طبری می‌گوید عمر بن شبة این روایت را از زبان «علی بن مجاهد» نقل کرده است. این در حالی است که هم در منابع شیعه و هم در منابع سنّی، این شخص، بی‌اعتبار و دروغگو خوانده شده است. ابن حجر عسقلانی از بزرگان اهل سنت در مورد او می‌گوید: «از علی بن مجاهد بن مسلم، ضعیف‌تر و بی‌اعتبار تر کسی نیست». خطیب بغدادی دیگر عالم اهل سنت هم می‌گوید علی بن مجاهد بن مسلم از کسانی بود که روایت جعل می‌کرد. بزرگان اهل سنت او را دروغگو می‌دانند و در بی‌اعتباری او شکی نیست.[8] می‌بینیم که راویان این روایت (که خود طبری هم ابداً این روایت را تأیید نکرد) جزو جاعلین، دروغگویان و از درباریان بنی‌امیه و بنی العباس بودند. نکته جالب‌تر اینجاست که طبری پس از نقل این روایت، در صفحه بعد اسامی نامداران حاضر در این نبرد را بیان می‌کند اما نام حسنین را نمی‌آورد.
- بلاذری نیز در فتوح البلدان این روایت را نقل کرده است (گذشته از پاسخ بالا که ارائه کردیم) اما جالب اینجاست که او خود نیز به حضور حسنین در فتوحات، اطمینانی نداشت. چون در مورد روایت چنین گفت : «برخی چنین گفته‌اند...»
- گذشته از همه‌ی این‌ها، دکتر عبدالحسین زرینکوب، ادعای حضور حسنین در فتح گرگان و طبرستان را شایعه و محل اِشکال خواندند.[10]

چند پرسش از کسانی که مدعی هستند حسنین در فتوحات حاضر بودند

کسانی که اصرار می‌کنند حسنین در فتوحات حاضر بودند و سپس با سوء استفاده از احساسات ناسیونالیستی برخی، می‌کوشند که به اهل بیت توهین کنند، باید به این سؤالات پاسخ دهند:
- کسی که بدون دلیل و مدرک، کسی را متهم به جنایت می‌کند، می‌تواند مدعی انسانیت باشد؟ به تعبیری دیگر، کسی که از سَر عقده و کینه، دیگران را به بدترین شکل مورد اتهام قرار می‌دهد، چه انسانیتی برایش می‌ماند؟ مدعیان باید پاسخ دهند که سند و دلیلشان بر ادعای حضور حسنین در فتوحات (و ایضاً مشارکت ایشان در رفتارهای زشت دیگران) چیست؟
- آیا حضور یک شخص در یک مکان لزوماً به معنای تأیید دیگر افراد و رفتارهای آنان است؟ به فرض "محال" که امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) در این جنگ حاضر بودند، آیا حضور ایشان الزاماً به معنی تأیید همه رخ‌دادها است؟ چه بسا من یا شما به دلیلی خاص در جایی حاضر باشیم که حاضرین و رفتارهای آنان مورد تأییدمان نباشند.
- مردم گرگان و طبرستان در قرن 3-2 هجری و در اثر نهضت فرهنگی تبلیغی سادات علوی، مسلمان و شیعه شدند. چگونه ممکن است که حسنین (نعوذ بالله) خون بی‌گناهان را ریخته باشند، در حالیکه نسل بعدیِ مردم طبرستان و گرگان، در راه اهل بیت جانفشانی‌های بسیار کردند...
- جماعتی که به بهانه‌های مختلف و بر اساس دروغ‌ها، توهمات و بافته‌های ذهنی خود، به اهل بیت توهین می‌کنند، آیا حاضرند نسبت به جنایات امریکا و انگلیس و اسرائیل اعتراض کنند؟ چرا رگ گردن برخی، فقط در برابر اسلام برافروخته است؟ التماس تفکر و تحقیق!

پی‌نوشت:

[1]. تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات اساطیر، 1375، ج 5، ص 2117-2118.
[2]. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران: نشر نقره، 1337، ص 469
[3]. ابن قتیبه، المعارف، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1992، ص 568
[4]. مطهر بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: نشر آگه، 1374، ج 2، ص 868
[5]. ابن فقیه همدانی، البلدان، ترجمه ح. مسعود، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349، ص 152-153.
[6]. تاریخ طبری، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1407 هـجری قمری، ج 2 ص 607.
[7]. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، تذکرة الحفاظ، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج 2، ص 77.
[8]. أبوبکر الخطیب البغدادی، تاریخ بغداد، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج 12 ص 106.
[9]. تاریخ طبری، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1407 هـجری قمری، ج 2 ص 608؛ تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده‏، تهران: نشر اساطیر، 1375، ج‏ 5، ص 2116.
[10]. عبدالحسین زرینکوب، تاریخ مردم ایران (2) کشمکش با قدرت‌ها، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1377، 346-347.

آخرین بروز رسانی: 1396/9/29

 

تنظیم و تدوین

دیدگاه‌ها

آقا سامان حرفهای منو زدین اینا فقط از تاریخ طبری اونجور که دوست دارن بپذیرنو قبول دارن اهل منطق نیستن دشمنی با اسلام دارن داعش و همه ی اشتباهاتو که ضد دین پیغمبررو اسلام میدونن جالبه تاریخ طبری رو از کتب اسمونی هم بیشتر قبول دارن فقط تو حرفهای مورد دلخواه خودشون که فراموش نکنیم اهل بیت دشمن مغرض از همون اول زیاد داشتن بعدشم اونیکه میگه امام حسین نامه نوشته آخه بی مغز امام حسین اون موقع چیکاره بود امام حسینی که تو دوره ی امامت پدر و برادرش هیچ موقع جلوتر از اونا نبود تحت ولایت پدر و برادرش بود وتو سایه قرار داشت اونوقت درسن کم که حکومت دست شخص دیگه هستش پدرش بزرگ خاندان واولاد پیغمبر خانه نشین شده واز حق خودش دورش کردن اونوقت امام حسین بیاد نامه بده خدا عقلتون بده بعد میگید احترام معنی احترام به امام حسین نوه ی پیامبر و کمتر از 50سال بعد پیامبر دیدیم خدا همه رو هدایت کنه و عقل و انصاف و منطق بهتون بده با این رویه با اعراب جاهلی از دشمنان اهل بیت محشور میشید حداقل یه ذره به احترام شهدای دفاع مقدس که باتموم وجود عاشق اهل بیت بودن احترام بذارید رعایت کنید هی میگن زور اقا زورم بوده همون اول بوده 1400سال گذشته بعد میدونم امثال شما نیت و هدف خیری ندارین درست شین یذره

احادیثی هستن که با قرآن جور درنیان ولی نه 99% از جمله امام زمان کجا ضد قرآنه

در تعجبم چگونه بعضیها این همه به نظام برده‌داری در چند قرن پیش اشکال وارد می‌کنند و ژست روشن‌فکری می گیرند اما خودشان ابتدایی‌ترین نکته اخلاقی و انسانی را رعایت نمی‌کنند و با غرور و نخوت، افکار نزادپرستانه و خودبرتر بینیشان را ترویج می‌کنند. اگر هیچ انسانی نباید به بردگی گرفته شود همین‌طور هم نباید تحقیر شود و نژادش را پست دانست. ممنون از پاسخهای مستدل شما. موفق باشید

كاش مراجع تقليد و بزرگواران و متخصصان امور ديني در اين موارد و شبهات بصورت عادلانه ورود ميكردند و پاسخ هاي برمبناي اسناد و مدارك موسخ تاريخي ارائه ميكردند تا شاهد برافروخته شدن بيشتر آتش اختلاف بين مسلمانان شيعه و سني نبوديم تا انگليس و كشورهاي مخالف دين اسلام از اين اختلاف سو استفاده نميكردند و داعش را بجان هزاران كودك ،مرد و زن مسلمان نمي انداختند تا بدترين جنايات تاريخ بشريت را رقم بزند كه دل سنگ را به آتش غم ذوب ميكند كاش مراجع بزرگوار اين سكوت رابشكنند

سلام. پس این همه کتاب و مقاله از کجاست؟ کمی سرچ و بررسی فرمایید.

من آین روزا گیجم نمیدونم چی درسته چی غلطه در دینم شک کردم، دوست دارم کتابی مرجعی با صداقت پیدا کنم تا ادامه ی مسیر زندگیم با آگاهی دین داری کنم.

سلام. 1- چه چیز باعث شد که شما دچار شک شوید ؟ 2- شک شما بین اسلام و یک دین دیگر است؟ یا بین دینداری و بی‌دینی؟ یا خداباوری و خدانابوری؟ 3- کتاب‌های متعددی سراغ داریم، هم فایل‌های الکترونیکی (pdf و...) هم کتابهای چاپی که میتوانیم معرفی کنیم.

عالی بود حرف ندارید مرگ بر هر ضد دین کافر

خدا تمام عربها رالعنت کند خواهشا ازاینرو عربها یک حرام زاده دفاع نکنید ما راجه با عربها چرا ما باید همیشه خودمون رو به عربها بچسبانیم این واقعارضه برای ما مایه ننگ است

فحش دادی فحش بشنو . لعنت خدا بر همه نژاد پرست ها. لعنت بر سیامک نژاد پرست کثیف حرامزاده عاریایی . عرب ها هر ایرادی داشته و دارند ایرانی ها چند برابرش را داشتند و دارند . باور نمیکنی مثال بزن تا مثال بزنم . نمونه از ایردهای عرب بیار تا همون و بلکه شدیدتر از آن را از ایرانی ها و هخامنشیانو بقیه مثال بزنم

برادر من شما نمونه كامل يك مسلمان هستين،همه شماها همينجوری هستین ، عامل همه جنگ ها و خونریزی ها و قتل ها در تاریخ بشریت از اول تا الان ریشه دینی و مذهبی داشتن. داعش،القاعده ،طالبان، وهابی وسلیمانی و امثال اینها همه ساخته دین شریفتون اسلام ناب محمدی هست اگه ب سایر ادیان نگا کنیم همچین شرایطی دارن مانند اسرائیل اشغالگر ک ساخته دین یهود هست

برادر عزیز ! جناب یحیی بر اساس معیارهای شما، یک انسان واقعی هستند و به سیرت انسانی رفتار میکنند! یک نگاه به واقعیتهای اطرافتان در جهان امروز بندازید. رفتار جناب یحیی دقیقا مطابق با حقوق بشر و آزادی و انسانیت (آن هم با معیارهای روز دنیا) هست... ضمناً، ریچارد داوکینز: بزرگترین جنگ‌ها و جنایات تاریخ، انگیزه دینی نداشتند. نگاه کنید: [http://www.aparat.com/v/QObj8] بزرگترین جنایات تاریخ بشریت، محصول دین نیست! بلکه محصول انسانیت (و خوسته های طبیعی بشر) بود!

از این زاغساران بی آب و رنگ/نه هوش و نه دانش،نه نام و نه ننگ (حکیم فردوسی بزرگترین حماسه سرای تاریخ بشری) اعراب بسیار زشت بوده اند و از فرط زندگی بیابانی آفتاب سوخته گشته اند. و در طی لشکرکشیها و کنیز گیری ها نژاد اعراب بسیار بهتر شده و عرب امروز آن عرب ۱۴۰۰سال پیش نیست. این بیت حکیم اشاره ب تعجب ایرانیان از فرط دیدن صدهزار انسان کلاغ چهره است. البته بنده ایرانیان آن زمان را مستحق خواری و خفت توسط اعراب میدانم. امپراطوری پیر و معیوب و مذهبی ساسانیان ایرانیان را ب خفت و خواری برد. متاسفانه حکومت مذهبی امکان تغییر ندارد مگر با نیروی خارجی. مانند عباسیان ک توسط مغولان ساقط شدند یا صفویان ک توسط افغانها و ساسانیان مذهبی توسط اعراب. متاسفانه اقتدار و اتحاد اعراب با ضعف ایرانیان همراه بود وگرنه صد سال پیش از سقوط ساسانیان قیس کهامه با ۱۰۰هزار سرباز عرب و منجنیق و ادوات و سلاح های عالی به ایران حمله کرد و شاپور ساسانی ۷۰هزار از اعراب را در جنگ کشت. شکست امپراطوری ساسانی از اعراب ،مثل مبارزه یه جوون عرب با یه پیرمرد مریض و درحال مرگ ایرانیه. همین اعراب ۱۰۰سال بعد با یه هجوم ابومسلم خراسانی ب سادگی شکست خوردن و این راه ورسم تاریخه. درست مث فوتبال میمونه. هر بار یه تیم قهرمان جهان میشه. و هیچ تیمی همیشه قهرمان نیست. منتها قهرمان ی اعراب ب قیمت نابودی تمامی زیرساختها و باغها و آبادیهای ایران تموم شد

اینکه میگویید قهرمان ی اعراب ب قیمت نابودی تمامی زیرساختها و باغها و آبادیهای ایران تموم شد ، دروغ است. اگر راست باشد هم نمونه آن توسط هخامنشیان و ساسانیان علیه دیگران صورت کرفته است.

اگر زیرساخت ها نابود شده اند مالیات ها رو از کجا کسب می کردند؟ چرا اعراب به بین النهرین مهاجرت کردند؟ اگر به قول شما زیر ساختی نباشد در کجا ساکن شدند؟ در بیابان یا صحرای بی آب و علف؟ البته با توجه به مصادیق زیر ساخت در ان دوران روشن است.

بررسی کامنت جناب هرمز: 1. ببینید یک نتیجه بسیار بزرگ، از یک انسان ضعیف برنمی‌آید. یک مخترع که اختراعش در گستره جهانی مورد استقبال قرار گرفته، حتماً و حتماً دارای فکر و نبوغ خاصی بوده است. قوم عرب در دوران جاهلیت غالباً اوضاع بسیار بدی داشت. اما همین قوم، چنان قدرت و شوکتی پیدا کرد که در مدت کمتر از ده سال، دو امپراتوری بزرگ جهان آن روز را به زانو درآورد. 2. ابومسلم، قوم عرب را شکس نداد. بلکه بنی امیه را شکست داد. اما این ب معنی پیروزی بر قوم عرب نبود. همانطور که پیروزی بر یک تیم دسته‌دومیِ اسپانیایی به معنی پیروزی بر تیم ملی اسپانیا نیست. اصلاً ابئمسلم خود تابع گروهی از عرب بود. یعنی همان بنی‌عباس. هر چند ابومسلم گرایش ملی و قومیتی نداشت. بلکه نمادهای قیام او، نمادهای مسلمانی بود.

اگر عرب‌ها زیر ساختی را نابود کرده باشند، آن زیر ساخت‌ها با قدرت و عظمت و شوکتی چند برابرف زیر پرچم اسلام ساخته و شکوفا شد.

تین اعراب بودن که از خون ایرانی ها آسیاب را چرخاندنند و ازش نان خوردنند اینم من خودم از ایت الله قزوینی شنیدم در ضمن روزیی میرسد که اسلام از ایران می رود و این خفت از ایرانی ها برداشته میشود واون موفع نوبت ما است که چوی خون ار اعراب راه بندازیم ...

خسته نباشی رضا. چی می‌زنی؟ با این حرفات میخای چیو بگی؟ که عربا خیلی بدن؟ خب تو خودت هم که داری وعده میدی میخای عربها رو قتل عام کنی! یعنی تو هم مث اونایی دیگه. اگه اونها بدن تو هم بدی که میخای قتل عام کنی اونها رو. ضمنن من ازت بخام 100 تا دانشمند بزرگ ایرانی رو نام ببری مطمئنا 99 تای اونها مسلمون هستند. ایرانی مسلمون. برای چی میگی خفت؟ کدوم خفت؟ قبل اسلام خیلی از ایرانیها با مادر و خواهر خودشون همبستری میکردن. به نظرت اسلام اومد ملت خار و خفیف شدن؟

اما مردمان ایران باستان خیلی خوب بودن و تنها اعراب پاک ائمه بودند و دیگران کافر بودند

واقعا من گیج شدم... من تازه وارد تاریخ و مردمان اون زمان و امام هایمان شدم.. راستش ای کاش نمیخوندم این مطالبا..واقعا دو دل شدم .. که چه کسی راست میگه کی دروغ.. واقعا با ایرانی ها چنین برخورد کردند..// اونم امام هایی که من همیشه بهشون علاقه دارم .. این کارها را کردند .. میخوندم و گریه میکردم.. // ای کاش نمیخوندم//

پوف ! خدا شفات بده امیر

عزیز دلم اینها دروغهای فراوان زیادیه که برای مولا و امامها میگن خوشبختانه دشمنان فقط در مورد کتابهای تاریخی دست اندازی کردند شما کتاب نبرد جمل شیخ مفید بخوان در مورد تمامیه جنگهای مولا ریز به ریز توضیح داده.مولا فقط با اعراب جنگیده.البته سرکوب هم بوده ولی نه اینجوری سرکوب کسانیکه از اسلام برگشته و در حال کشتار مسلمانان بودن.مولا مخالف جنگ با غیر حربیها بوده.اما وقتی جان و مال مسلمان تحت اختیار حکومت اسلامی در خطر باشه دفاع از اونها واجبه.

جناب امیر، اصلاً نقش بازی کردن هم بلد نیستید. گاهی مال حرام چنان چشم و گوش انسان را می‌بندد که آدمی تبدیل به یک زامبی می‌شود. دروغ نگویید. هیچ انسان حلال‌زاده‌ی عاقلی با خواندن چند دروغ درباره اهل بیت، نسبت به آنان بدبین نمی‌شود.

اقا سامان خدا خیرت بده اینا یه عده افرادی هستن میخواهند امامن رو چهرشون رو خراب کنند همچ.ن معاویه همچون خلافایه اولی و دومی و سومی نمیدونم والا عامل به شهادت رساندن حضرت زهرا مادر حسنین و همسره مولات علی و ضایع کننده حق خلافت م.لا علی از سمت خداو پیامبر ..انگاه حضرت علی و حسنین عمر و عثمان رو حمایت ذهنی برای جنگ و حمایت جسمی برای نبرد کنند .... مشکل آنجاست که جوانان شیعه کتب طبری میخوانند ... مشکل انجاست که وقتی سند برای رد گفته هایه طبری میکنیم انهارا رد میکنند ان هم با توهین و در جواب بی جوابیشان چیزی نمیگوند جز ناسزا و توهین..... اقا سامان اجرت با مولا علی علیه السلام

سلام اگر امام حسین وحسن در جنگ با ایران نبودن چطور شهر بانو زن امام حسین ایرانی بوده اگر نبوده بس شهر بانورو بعنوان برده خریداری کرده

شهربانو در مدینه در مجلس عمر تحت سرپرستی حضرت علی دراومد. خرید و فروش نشد

چگونگی اسارت شهربانو در زمان حکومت امام علی ع ایشان چندبار برای تصرف سیستانی ک امروزه در پاکستان است نیرو فرستادن و همه شکست خورده برگشتن. در حین برگشت آخرین نیروی شکست خورده ب خانه های روستایی در سیستان حمله کرده و زنان و دختران را ب کوفه آوردند و شهربانو سیستانی است و قسمت امام حسین شد. ب نقل از یکی از کتاب های دکتر خنجی ک میتونین تو اینترنت بگردین و دانلود کنین. در ضمن شهربانو دختر یزدگرد ۱۴ساله نبوده.

شهربانو در زمان عمر بن خطاب به اسارت درآمد. نه در زمان حضرت علی (ع). مقلّد محض خنجی بودن کار درستی نیست. لااقل سند ارائه کنید.

هرمز مغز علیلت رو به کار بنداز و قبل از فضله پراکنی، اندکی فکر کن. خوبیت نداره بمیری و مغزت آکبند بمونه. حرفی زدی که حتی شترمرغ هم خندش میگیره. چه برسه به اهل تفکر! چرا خودت رو اینقدر دست کم میگری؟ یه خورده تلاش کنی میتونی به گرد پای اسکل (سلبریتی پرنده ها) برسی. تلاشت رو بیشتر کن!

سلام حاجی خدائیش دمت گرم خیلی خیلی قشنگ بود پاسخ سوالها قشنگتر هم بود واقعا ممنون بنده مهندس عمران هستم یعنی تازه شدم اسمم رو کوروش گذاشتند تا به قول روشنفکرها آریایی باشم خب هستم اما هر حرف مفتی رو قبول نمیکنم و پیش از آریایی بودنم به مسلمون بودنم افتخار میکنم و از پادشاهان ظالم بیزارم و به علی ع و محمد ص و خدای محمد ایمان کامل دارم و به همه گفتم منو علی صدا کنن چون بیسواد و متعصب مغرور نیستم و با فکر کار میکنم برای پدر و مادرم هم دعا کنین البته نظر اونا هم اینه که از وقتی تعصب و غرور رو کنار گذاشتم باهاشون مهربونتر شدم شک ندارم امروز فردا اونا هم منو علی صدا کنند باز خیلی خیلی سپاسگزارم حرف حق رو گفتین با سند و ادله...

با سلام تا انجایی که من میدانم دین اسلام در بردارنده تعالیم تمام جنبه های مورد نیازسعادت بشر میباشد وپذیرش ان در مورد کسانی که عناد ودشمنی با دین مبین اسلام را ندارند نیازمند اعزام مبلغ دینی و کار فرهنگی دارد نه لشکر کشی نظامی و گرفتن خراج و غنایم و دادن فرمانروایی به امرای جنگ، در مقاله بالا همه اتفاق نظر دارند بر حضور نظامی اعراب و گرفتن خراج، اگر هدف نشان دادن رئفت اسلام است چرا باید مردم طبرستان به اعراب بیگانه در کشور و سر زمین خود خراج بدهند تا بین لشکریانی که بدون اجازه وار خاک ایران شده اند تقسیم شود.

بعضی ها هیچ کاربردی جز ایجاد ترافیک،الودگی،ازبین بردن نظم ومنابع ندارن،امادرعوض توقع و فریاد اریاییشون گوش فلک رو کر میکنه،تنها پیشنهادم به این توتاریخ مونده های باراضافی اینکه اگه صلاحیتشو دارن مدل وسبک زندگی بهتری از تشیع اراٸه بدن،قطعا من جوون اگر بدونم بهتر،باکلاس تر،خردمندانه تر وجهان شمول تراز تشیع هست بدون تردید میپذیرم،بااین رفتارها واراجیف کودکانه وانقضاء شده روز به روز علاقه ام به تشیع بیشتر شده ومیشه حالا بنیان گذارش میخواد عرب باشه یاهرنژاد دیگه وروز به روز حالم از تخموترکه های بیگانه که داعیه دار اریایی بودن دارن وریختن توایرانم وهیچ کاربردی ندارن که هیچ فقط باعث عقب افتادگی وپسرفت و وحشیگری وبی ادبی هستن بهم میخوره

من دکترای تاریخ از دانشگاه تهرانم عزیزان این طوری که شما با هم بحث میکنید نترسید دشمنان دیگه نیاز به حمله فرهنگی ندارند درست با هم صحبت کنید و هر کس که حرف میزنه منبع خود رو قبل از حرفش بگه نمیشه که یکی از عرب خوشش بیاد بگه خوبند یکی هم بدش بیاد بگه بدند حتی منابع اصلی مانند طبری نیز در خود کتاب نوشته اند ما را نقد کنید اما من میبینم شما جوانها ریشه های ایرانی و اسلامی خود را دارید قطع میکنید موفق باشید

من فرضيه شما بر عدم حضور هر دو بزرگوار در جنگ با ايرانيان را پذيرفتم ، سوال اينجاست چرا ايشان درباره اين ظلم آشكار هيچ گونه اعتراضي نداشتند؟ اگر ظلم نبوده چرا شما سعي مي كنيد عدم حضورشان را ثابت كنيد؟

سلام. با تشکر از شما که دیدگاه خود را ارائه کردید. 1. آنچه گفتیم (عدم حضور حسنین در فت گرگان و طبرستان) فرضیه نیست. بلکه امری ثابت، روشن و مبرهن است. 2. بر چه اساس میگویید این دو بزرگوار اعتراضی نداشتند؟ در نهج البلاغه، کلام امیرالمؤمنین در اعتراض به تندروی‌ها و خشونت‌های عمر بن خطاب موجود است. کلام ایشان نسبت به نابخردی‌های عثمان موجود است. نزاع‌های لفظی میان حسنین و عمر بن خطاب در منابع تاریخی موجود است.

من به ایرانی بودنم وهم به مسلمون بودنم افتخار میکنم .به کورش و داریوش افتخار میکنم و هم به دینم. زنده باد ایران و زنده باد نام کورش بزرگ .

به ما چه ربطی داره دین چیه و کی چکار کرد گذشته،دیگه گذشت دوستان خوبم حال حاظر مردم به انسانیت بیشتر نیاز دارند تا دین پس یکم نسبت به انسان بودن وکمک به حال همدیگه تو این وضع بد اقتصادی جامعه و ارسال راه حل مناسب برا بالاترها که ما رو هم ببینن . ملت خدایی گرفتاری زیادی داره حرفمو در اخر جمع کنم دوستان طبق مطالبی که شما نوشتید من این برداشت رو میکنم که تمام ادیان دارن به ما میگن فقط خداوند یکتا پس راه رسیدن به خداوند اول خود شناسی

شعارهای شما جالب ولی تکراری بود. ولی برای من سؤال هست که شما با این طرز فکر چرا وارد این صفحه شدید ؟ آیا مثل بقیه همفکرانتان کاملا تصادفی وارد این صفحه شدید ؟!

جناب ایرانی، گفتید: «مردم به انسانیت بیشتر نیاز دارند تا دین». اتفاقا تمام بدبختی‌ها از همین حرف است. اولاً این دین است که تشویق به یاری و همدلی و همراهی و محبت می‌کند. ثانیاً انسانیت منهای دین، نتیجه‌اش می‌شود بمب اتم و کشتار صدهاهزار و میلیونها نفر... (گذشته از اینکه، اگر همین انسانیت را ملاک قرار دهیم، باز هم باید بگوییم: عده‌ای دباره امام حسن و امام حسین، دروغ گفتند. این وظیفه انسانی ماست که از امام خود و از کسی که ناجوانمردانه مورد تهمت و توهین قرار گرفته اند، دفاع کنیم).

یکی از دلایل دشمنی اعراب با امام علی این بود که اقا فرقی بین عرب و عجم نمی گذاشتند... اقا سامان جواب یک بنده خدا رو ندادی..

اگه آقای میرباقری کارگردان سریالهای امام علی و مختارنامه بتونه آزادانه یه کتاب درمورد اتفاقات اونسالها بنویسه خیلی چیزها روشن میشه، چون ایشون اون دوران رو خیلی خوب مطالعه کرده.

ما ایرانیها کلا گمراهیم و نمیدونیم از زندگی چی میخوایم..هرچی پیشرفت هست توی غربه حتی در زمینه علوم انسانی اونوقت ماها به خاطر یکسری داستانهای ...و فسیل...توی سر و کله هم میزنیم...به امید اینکه روزی بفهمیم حتی,یک لحظه ارزش اینجور تلف شدن نداره .

اگر شما لطف بفرمایید جمع نبندید بسیار ممنون می شویم. افتادن در دام ظاهر یک تمدن بسیار روش عوام فریبانه و هوشمندانه ای است. اگر قرار بر این باشد هر چه ظاهر شیک و زیبایی داشته باشد بگوییم همه اش درست است و هر چه بگویند و انجام دهد باید تقلید و تبعیت کرد! از آن "با عرض پوزش روی معده" گفتمان کردن است.بله رفتار و منش های خوبی وجود دارد اما دلیل نمی شود بگوییم همه اش درست است. اما علوم انسانی شما بفرما نهضت سواد اموزی تا بفهمی علوم انسانی یعنی چه! و آنها درباره علوم انسانی چه می گویند. حالا برای شروع : کتاب های گاردنر رو یه تورق بفرمایید تا ببینیم بعد چه می شود.

سلام به اقاسامان حرف های شما تا حدودی منطقی بود من از تاریخ خیلی اطلاعات نداشتم وامروز شنیدم درمورد امام حسین واما حسن بخاطر همین پیگیر مجرا شدم ومتوجه شدم هرکسی یه برداشت داره و یه چیزی میگه دوستان فقط یک چیز ما نیازمندیم وخدا بی‌نیاز ما اونو پرستش میکنیم وقتی اون میگه اسلام تمام شد از نظر من وقتی اون میگه امام حسین وامام حسن تموم شد بعضی ها میگن افرادی هستن که برای امام ها تو سر میزنن دوست عزیز ما برای مظلومیت امام ها گریه میکنیم چون یک انسانیم واحساس داریم تمام دوستان فقط خدارا مدنظر خود بگیرید

دوستان عزیز سلام یادتون باشه هر روایتی باید بادرایت قبول بشه توجه کنید چرا اخیرا اینهمه هجمه به سمت امامان معصوم زیاد شده آیا نباید نگاه خودمون رو تغییر بدیم و از نگاه طرف مقابل ببینیم چرا و به چه نیتی دارن اینطوری برخورد میکنن هرچه سرگرم این در گیریهای قومیتی بشیم از اصل دور افتادیم آیا چارلز دیکنز به اندازه من وشما در مورد امام حسین مطالعه نکرده آیا جرج جرداق در مورد علی کمتر از ما میدونسته ؟یادمون نره احترام به تاریخ گذشته باید با یه منطقی همراه باشه همه چیز دوره ساسانیان بد نبوده کما اینکه خوب هم نبوده ولی همین اینقدرزمینه وبستر برای پذیرش اسلام مهیا بوده اما نوع حضور اعراب در ایران خصوصا در زمان خلیفه دوم هیچگاه مورد تایید صالحین نبوده

اگه کتاب تاریخ طبری رو قبول ندارین برین فتوح البلدان رو بخونید تا بفهمید اعراب چه جنایاتی به ایرانیان کردن مردم مارو به زور وادار کردن که مسلمان بشن در ضمن اینم بگم که شهربانو دختر پادشاه ایران رو به عنوان غنیمت جنگی بردن و شد زن حسین بن علی

مجموعه اسناد تاریخی درباره اسلام اختیاری ایرانیان : http://www.adyannet.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

اقای علی واقعا اسمتون علی هست؟ شما خودتون فتوح البلدان رو خوندید ؟ یا رفتید تو تلگرام و اینستاگرام یه چیزی شنیدید دارید حرف میزنید؟ در فتوج البلدان هم بلاذری این قضیه با سند مجهول گفته یعنی اعتباری نداره. چطور این چیزها رو نمی فهمید ؟ اینی که میگی عربها ما رو به زور مسلمون کردن به نظر خودت توهین به ایرانی ها نیست؟ یعنی ایرانی ها بیشعور بودن که به زور مسلمون شدن ؟ اصلا مگه تو مسلمونی ؟ بعد از 2 قرن حکومت به دست خود ایرانی ها افتاد. مثلا سامانیان که خودشون از نسل زرتشتی ها بودن . وقتی قدرت به دستشون رسید چرا برنگشتن زرتشتی نشدن ؟ چرا خودشون اسلام رو تبلیغ میکردن؟ همنیطوز آل بویه و طاهریان و صفاریان و ...... اینها چرا هیچ کدوم برنگشتن زرتشتی بشن؟ چون خوب میدونستن زرتشتی در برابر اسلام حرفی برای گفتن نداره. وقتی نور اومد جایی برای ظلمت نیست. شهربانو هم اسیر بود ولی امام علی (ع) سرپرستی اونرو بر عهده گرفت و بهش شخصیت داد و نذاشت کسی بهش توهین کنه. آخرش هم شد همسر امام حسین. این کجاش بده؟ حضرت محمد به حضرت علی گفتند یا علی گر دستت رو عسلی کنی تو دهن منافق بذاری باز هم دستت رو گاز میگیره. واقعا این شده حکایت امثال تو

سلام ،خواهش میکنم ازهمه مردم ایران که به خودتون بیایید آخه چرا تاریخ هفت هزار ساله تمدن و فرهنگ ایران رو فراموش کردید عرب یا غیر عرب فرقی نداره همشون از ایرانی ها یاد گرفتن فقط دستکاریش کردن بهمون تحویل دادن کوروش بزرگ 3تا حرف قشنگ زده 1گفتار نیک 2پندارنیک3اندیشه نیک شما اگه دنبال راهی برای نجات خوتون هستید این سه تا جمله رو توی زندگیتون به کا ببرید هم دنیا جای قشنگی میشه هم خدا روخوشحالش کردین همه کسانی که روی زمین زنگی میکنن همه با هم برابر هستن . زنده باد انسانیت

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.