افزودن نظر جدید

لطفا اگر مطالعه دارید کتاب سلیم بن قیس عامری هلالی را که معروف به الفبای شیعه و قدیمی ترین کتاب شیعه است رو مطالعه کنید.بعدش میفهمی حسنین(ع) در جنگ حضور نداشته اند و مشورت مولا به پسر حصیفه فقط در یک مورد بوده.و اون مورد تاکتیک جنگی نبوده و فقط برای حفظ جان خلیفه وقت بوده.که باعث زوال اسلام نشه. پیامبر فرمود یا علی جز منافق تورو دشمن نباشد و جز مومن تورا دوست نباشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.