افزودن نظر جدید

مطمئنم هستم که سطح مطالعات شما بسیار پایین بوده و از شبکه‌های اجتماعی فراتر نمی‌رود. لطفا یک مورد مثال بزنید که ایران در عصر اسلامی پسرفت کرده باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.