افزودن نظر جدید

بسم الله الرحمن الحيم... جناب آرين، آنچه در متن مقاله ميبينيد مستند است. نام اين جعل نيست. جعل، رفتار شماست كه به زور ميخواهيد برداشتهاي غيرمستند خود را به ديگران تحميل كنيد. تغيير IP نيز تأثيري در آنچه پيشتر گفتم ندارد. آنچه جناب سيامك گفتند در سايت هست و همه ميتوانند آن را بخوانند و نقد ما بر سخن ايشان هم روشن است. پس با اين هوچي گري‌ها نميتوانيد جلو رسوايي خود را بگيريد. اگر برداشت شما از اسلام چنين است، پس منتظر بمانيد تا با شما بر اساس همين منطق برخورد شود وگرنه امروز حتي حاميان غربي داعش نيز اقرار كرده اند كه داعش ربطي به اسلام ندارد و با برنامه ريزي غرب و با برداشتهاي سطحي و نادرست از قرآن دست به چنين كاري ميزند. شما و داعش دو بال يك پرنده هستيد. هر دو با برداشت سطحي و نادرست در پي ضربه زدن به اسلام هستيد. داعش چنان ميكند و شما نيز اين چنين اسلام را به باد توهين و تهمت ميگيريد. پس بهتر است از اين رويه دست برداريد چون چنين روشي مطمئناً (همانگونه كه تاامروز نيز چنين شده) عواقب سختي براي شما در بر خواهد داشت. (ضمناً ديديد كه با وجود نامعقول و غيرمنصفانه بودن كامنت شما، باز هم آن را منتشر كرديم).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.