افزودن نظر جدید

اگر اسلام را چه به اجبار و چه ب راضی پزیرفتیم چرا با امدن اسلام بجای پیشرفت پسرفت کردیم. چرا کشورهای اورپایی نه اسلامی دارن و نه اعتقاد عمیقی ولی زندگی راحتی دارندولی ما مسلمانا همچنان از زمان پیامبران تا به الان باهم درحال جنگ و خونریزی هستیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.