افزودن نظر جدید

بسم الله الرحمن الرحيم... 1. جناب رضا دروغ زشت ترين كاري است كه كه يك انسان ميتواند انجام دهد و از همين روي براي شما متأسفم. لطفاً به سؤالاتم جواب دهيد 2. سند شما مبني بر حضور حسنين (ع) در جنگ چيست؟ لطفاً سند را جعل نكنيد. اگر به طبري استناد ميكنيد، سخنش را كامل بيان كنيد (چون خود طبري ميگويد اينكه حسنين در جنگ طبرستان بودند، سخن ابن مجاهد است كه همه تاريخ پژوهان ميدانند كه او چنين شخصي از درباريان خلفا و از دشمنان اهل بيت بود.). 3. سند شما بر نامه چيست؟ 4. شما ميگوييد اينكه امام حسين نوه پيامبر بود، پس صاحب احترام بود! گويي نميدانيد كه همين امام حسين (ع) توسط پيروان خلفا سر بريده شد! اين چه احترامي است؟ اينكه دختر پيامبر آنگونه مورد هجمه قرار ميگيرد از ديد شما نشانه احترام است؟ و واقعاً شما اهل مطالعه تاريخ هستيد؟ 5. نظرات مخالفين در اين سايت منتشر ميشود. حتي نظرات غيركارشناسانه و غيرمنطقي مانند نظر شما. 6. بنده مانند امروز شما اعتقادي به اسلام نداشتم. اما با تحقيق به اينجا رسيدم و هرچند ديدگاه شما نشانگر ضعف شديد شما در مطالعه تاريخ است، ليكن حاضر به گفتگو در تمام زمينه‌ها هستم. اگر هم با من و امثال من سر لجبازي و كينه داريد، بهتر است اين حقد و عقده را به اهل بيت سرايت ندهيد. چون براي شما عاقبت "دنيايي" و اخروي مناسبي در پي ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.