افزودن نظر جدید

بسم الله الرحمن الرحيم ، جناب هوشنگ، نقدي بر گفتار شما در چندين بند ارائه ميكنم. 1. اينكه تاريخ طبري جزو معتبرترين اسناد موجود هستند، بر اساس كدام دليل است؟ براي شيعه يا سني؟ دليل شما چيست؟ 2. فرموديد سيره امامان و حتي تاريخ تولد آنان "فقط" در همين كتابهاي تاريخ طبري نقل شده است. سؤال: سند شما براي اين حرف چيست؟ همچنين آيا تابحال كتابهاي شيخ مفيد (از جمله الارشاد) را مطالعه كرديد؟ چون مهمترين منبع زندگي اهل بيت، كتب شيخ مفيد و شيخ طوسي و شيخ كليني و شيخ صدوق است. همچنين اگر اطمينان داريد كه تاريخ تولد اهل بيت را از تاريخ طبري به دست آورده ايم، لطفاً تاريخ تولد امام هادي (ع) را از اين كتاب براي ما بيابيد! 3. آيا خود شما تاريخ طبري را معتبر ميدانيد؟ اگر معتبر ميدانيد كه پس طبري به سخت ترين و شديدترين شكل ممكن از خجالت زرتشت و شاهان ايران باستان درآمده است. آيا طبري را معتبر ميدانيد؟ اگر ميدانيد بفرماييد تا اندكي اين كتاب را مرور كنيم! 4. اگر اعراب در حمله به ايران جنايت (؟!) كردند، خوب ايرانيان نيز در حمله بين النهرين و آسياي ميانه از عصر هخامنشيان گرفته تا ساسانيان و ... هم جنايات فراوان كردند. بهتر است منطقي باشيد. چون با خودخواهي و تكبر كسي به جايي نرسيد. اگر رفتار اعراب بود، رفتار هخامنشيان و ساسانيان هم بدتر از اعراب بود. 5. اينكه ميگوييد مادران برخي ائمه ، كنيزان ايراني بودند (مثل امام سجاد كه مادرش يك كنيز ايراني بود) اين نشانه اين است كه اين كنيزان آنقدر ارزش و جايگاه داشتند كه فرزندشان ميتوانست به بالاترين مقام معنوي و سياسي و مذهبي هم برسد. برخلاف هخامنشيان نژادپرست كه فرزندان كنيزان را جزو آدم محسوب نميكردند. اما در اسلام، هم اين فرزندان (و هم اين مادرانشان كه امّ ولد ناميده ميشود)، داراي حق و حقوق كامل اجتماعي بودند. 6. هم شيعه و هم سني و حتي وهابيون (با آن همه افتضاح فكريشان) اما اين قدر سواد دارند، كه ميگويند: علي (ع) در زمان ابوبكر و عمر و عثمان، با حفر چاه و كشاورزي ميپرداخت و در آن زمان، كسي كه چاه آب داشت، گويي چاه نفت داشت. علي (ع) با كار و تلاش و عرق ريختن به سرمايه رسيد و البته سرمايه خود را خرج فقرا ميكرد. (كدام شخص را سند ميدانيد؟ بگوييد تا از همان شخص براي شما سند بياورم). 7. همان منابع تاريخي كه خود شما قبول داريد، گوياي اين هستند كه زياد بن ابيه بين مردم استخر صلح برقرار كرد و هيچ قتل عامي در زمان حكومت اميرالمومنين عليه مردم استخر انجام نشد. اينقدر راحت فريب رسانه هاي دشمن را خورديد و اينقدر راحت به اميرالمؤمنين توهين كرديد. در اين زمينه واقعاً به دنبال سند بگرديد. تمام اسناد تاريخي دقيقا خلاف سخن شما را گفته اند. در استخر هيچ قتل عامي نشد و زياد بن ابيه ماجرا را با صلح تمام كرد. 8. استخر سالها بعد از حكومت اميرالمومنين متروكه شد. نه در زمان حضرت علي (ع). استخر تا قرن 4 هجري يعني 400 سال بعد از حضرت علي هم محل سكونت و آبادي بود. پس از آن متروكه شد. برادر عزيزم به حضرت علي تهمت زديد. چرا ؟ 9. امام حسن و امام حسين كه حكومت حق راستينشان بود، از معاويه سهم ميگرفتند (بعد از صلح امام حسن) و آن پول خرج شيعيان نيازمند ميشد. آن پول و بيشتر از آن حق اهل بيت بود. كه با نحق غصب شده بود. امام اينكه گفتيد «مگر سهم بیت المال بخاطر شرکت در "جهاد" داده نميشد؟» پاسخ منفي است. سهم بيت المال به همه داده ميشود، حتي اگر در جهاد نبوده باشند. 10. دل ايرانشهر هيچگاه عراق عرب ناميده نشد. بلكه عراق عجم ناميده ميشد. و اين عربي سازي نيست. 11. براي سوزاندن كتابها و گردن زدن موبدان و تخريب آتشكده ها سند بياوريد. چون آتشكده هاي بسياري تا قرنها پس از حمله عرب همچنان وجود داشت و حتي موبداني در دربار خلفا و حاكمان آمد و شد داشتند. كتابسوزي هم به گفته دكتر زرينكوب، سند صحيح ندارد. اينها را منكريد؟ 12. امروزه ديگر اسلام اجباري ايرانيان، طرفداري در محافل آكمادميك ندارد. امروزه تاريخنگاران زرتشتي و غربي و... هم معتقدند كه اكثر ايرانيان با اختيار مسلمان شدند. اگر تمايل داريد، اسناد كامل ارائه شود. 13. ممتازترين جايگاه ايران در عرصه خدمت به بشريت مربوط به قرن 5-7 و قرن 9-10 هجري است. كه بيشترين دانشمندان تاريخ ايران در همين فاصله بودند. آيا انكار ميكنيد؟ كل تاريخ هخامنشيان و ساسانيان را بگرديد، به اندازه 1 درصد تاريخ عصر اسلامي، توليدات علمي مي‌يابيد؟ اين ضعف را انكار ميكنيد؟ 14. جايگاه امام علي (ع)، امام حسين (ع) و اهل بيت در قلب مردم ايران است و شما تحمل اين حقيقت را نداريد. هنوز 30 سال هم نگذشته كه جوانان اين مرزو بوم با عشق به اهل بيت به دفاع از شرف و انسانيت و ناموس خود پرداختند. جاي اهل بيت ، در قلب جواناني است كه براي اين كشور خون داند. حتي آن شهيد زرتشتي هم كه براي دفاع از اين كشور قدم برميدارد، به گفته مادر، شفاگرفته امام حسين (ع) است. شما حتي براي تشخيص انسانيت افراد، دست به دامان جنايتكاران غربي هستيد و دادگاه لاهه (كه پاتوق خائنين و خونخواران صهيونيست است) را ملاك داوري ميدانيد. چگونه به خود اجازه ميدهيد درباره محبت ايرانيان به اهل بيت قضاوت كنيد؟ 15. انکار وقایع تاریخی چیزی جز اعتراف به شکست نیست. بهتر است از اين همه تهمت و داوري غيرمنصفانه خودداري كنيد. چون در دنيا و آخرت بايد پاسخو باشيد. 16. در پايان اگر معتقديد كه اسلام بد است، پس جايگزين معرفي كنيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.