افزودن نظر جدید

در جزیرة العرب ازدواج‌های بدی وجود داشت که با ظهور اسلام، آن ازدواج‌های بد، تعطیل شد. ازدواج با محارم در جاعه زرتشتی هم با آمدن اسلام تعطیل شد و همه میدون اسلام هستیم. این یک دلیلش است. هزار دلیل دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.