افزودن نظر جدید

شمایی که به تاریخ طبری استناد میکنی چرا این قسمت کتاب طبری را نمی نویسی؟ طبری می نویسد سعید ابن عاص لشگری راهی گرگان نمود . مردم آنجا از راه صلح آمدند . سپس 100 هزار درهم خراج و گاه 200 هزار درهم خراج به اعراب میدادند . لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و کافر شدند . یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر شهر تمیشه بود که به سختی با سپاه اعراب نبرد کرد . سعید عاص شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار (امان ) خواستند . به آن شرط که سپاه سعید ابن عاص مردمان شهر را نکشد . لیکن بعد از عقد قرار داد سعید تمام مردمان شهر را به جز یک نفر را در دره ای گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند . در این کشتار عبدالله پسر عمر - عبدالله پسر عباس - عبدالله پسر زیبر - حسن ابن علی ( امام حسن ) - حسین ابن علی ( امام حسین ) در راس لشگر اعراب قرار داشتند . ( تاریخ طبری) پس غیر از ابن خلدون کس دیگری هم نوشته. ضمن اینکه اگه قرار باشه احادیث با قرآن مورد سنجش قرار بگیره 99/9 % از احادیث فعلی را باید باطل دانست. منجمله وجود شخصی بنام مهدی موعود!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.