افزودن نظر جدید

شما کتاب دو قرن سکوت را خواندید؟ این مقاله را بخوانید. آقای زرینکوب از اسلام ارها دفاع کردند: [https://www.adyannet.com/fa/news/13351] برخی اصلا کتاب دو قرن سکوت را نخواندند و فقط اسمی از آن شنیدند و هی تکرار میکنند. مسلمین تا وقتی به قرآن و سنت نبوی تکیه (هرچند نسبی) داشتند پیشرفته ترین امت روی زمین بودند. باید به قرآن و سنت پیغمبر بازگشت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.