افزودن نظر جدید

عرب ها بارها دشمنی خود رابا ایرانیان نشان دادند.. هرچه باشد عرب مرا دشمن است.... بداندیش وبدخو اهریمن است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.