افزودن نظر جدید

ایرانیان در طول سالیان جزو موالی و برده ها در سراسر جامعه اسلامی آن زمان بودند. این از زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد و در آخر همین خلیفه دوم توسط یکی از موالی کشته شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.