سلفیت

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
09/17/1401 - 10:27

برخی از جریانات ضد شیعی منکر هجوم و آتش زدن در خانه حضرت زهرا (س) توسط برخی از صحابه هستند؛ در پاسخ به این افراد باید گفت بسیاری از پژوهشگران اهل سنت در کتاب‌های خود اقرار کرده‌اند که اسناد هجوم به خانه حضرت زهرا (س) صحیح است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/03/1401 - 15:57

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌داند، در چنین شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص)، خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کند.

 یکی از اهداف استعمار ایجاد تفرقه در بین امت مسلمان است.
01/20/1401 - 08:01

مهمترین اصل اسلام ناب محمدی، اصل تساوی انسانها و برابری بی قید و شرط انسانها است و دو اصل دیگر یعنی آزادی و برادری، در کنار آن قرار دارند. به موجب این اصل، تمام انسان‌ها در فضیلت انسانی با یکدیگر برابر و مساوی هستند.

دروغ پردازی های وهابیت نسبت به شیعه
09/22/1400 - 12:54

می‌توان به دو شبکه وهابی فارسی زبان (کلمه و وصال فارسی) به عنوان مهمترین شبکه‌های ضد دینی و مذهبی دشمنان مردم ایران در فضای ماهواره‌ای اشاره کرد. شبکه فارسی وصال به پیشنهاد شخصی به نام «عبدالرحیم ملازاده» تأسیس گردیده و هم اکنون مشغول به فعالیت است.

دروغ پردازی های وهابیت نسبت به شیعه
09/02/1400 - 10:20

یکی از حربه‌های شبکه‌های وهابی وصال و کلمه این است که سخنان و مطالب منتشر شده از فقها و علمای شیعه را مطابق آنچه که می‌خواهند تقطیع و تدوین می‌کنند و در رسانه و فضای مجازی منتشر می‌کنند.

استعماری بودن فعالیت شبکه های کلمه و وصال
08/29/1400 - 10:58

کشورهایی چون آمریکا، اسرائیل و انگلیس همواره در صدد ایجاد فضای تنشی میان مسلمانان جهان هستند و با دست زدن به فعالیت‌هایی در زمینه های مختلف در صدد تضعیف قدرت مسلمانان جهان از طریق تفرقه افکنی و ایجاد دشمنی بین مذاهب اسلامی هستند.

قرانیون و انکار برخی از ضروریات دین
08/24/1400 - 09:06

قرآن و حديث از مهمترين منابع فهم اسلام هستند که غالب شیعیان و اهل سنت، حجیت آن دو را قبول دارند. آيات و احاديث زيادی بر حجیت آن دو، به همراه هم تأکید دارند و آن دو با هم را مايه سعادت مسلمانان می‌دانند. اما افراط برخی از مسلمانها در قرآن و در حديث، سبب به وجود آمدن جريان‌هايی خاص شد.

دشمنی با شیعه توسط سلفیت و تشیع لندنی
07/24/1400 - 11:44

یکی از مسائلی که دنیای اسلام، امروز گرفتار آن است، مسئله تکفیر و سبّ و دشنام است. که توسط گروهی سنّی افراطی، نامسلمان وهابیِ آمریکایی که سنی و شیعه را آماج گلوله‌های صهیونیستی و آمریکایی قرار می‌دهند و از سوی دیگر تعدادی شیعه افراطی، یا بهتر بگویم نامسلمان انگلیسی، با سلاح لعن، سبّ و دشنام، به مقدسات اهل سنت، هجمه برده و راه را برای کشتار شیعیان، توسط تکفیری‌ها باز می‌کنند.

06/27/1400 - 10:04

نظر به انحراف‌های گسترده اندیشه سلفیان در جهان اسلام که متاسفانه دامنه آن به حوزه عقاید دیگر مذاهب شناخته شده اسلامی نیز سرایت کرده، تلاش‌ شد در گزارشی به ارکان مبانی فکری سلفیت معاصر از لحاظ فکری و شیوه‌ی تطبیق بپردازیم.

04/05/1400 - 11:41

سلفی نامیدن فِرَق و گروه‌های منحرفی هم‌چون وهابیت، داعش و القاعده از جمله اشتباهات بارز بسیاری از مسلمانان محسوب می‌شود؛ چراکه این گروه‌ها در بسیاری از مسائل، رویه‌ای خلاف رویه سلف امت (صحابه، تابعین و تابع تابعین) برگزیده‌اند؛ آن‌ها روششان تکفیر مسلمانان است، و بهتر است آنان را گروه‌هایی «تکفیری» به جای «سلفی» بنامیم.

04/03/1397 - 20:07

روش بربهاری در کتاب شرح السنه نقل گرایی محض است، به همین جهت با مباحث کلامی به شدت مخالف است.

04/03/1397 - 20:06

با وجود اینکه کتاب شرح السنه بربهاری از هیچ نظم منطقی پیروی نمی‌کند، ولی در بین وهابیان جایگاه خوبی دارد.

04/02/1397 - 13:16

علمکرد برخی از حکمای به اصطلاح اسلامی همچون عثمان و معاویه به حدی در مسیر خطا بوده است که علمای سلف‌گرا نیز بدان اعتراف کرده‌اند. ابوالاعلی مودودی از جمله همین علماست که بدین مطلب اقرار کرده است.

03/21/1397 - 16:09

سید جمال الدین اسدآبادی خصوصیات اخلاقی منحصر به‌فردی داشت و همه زندگی خود را وقف تبلیغ و اعتلای اسلام کرد؛ وی حتی ازدواج نکرد و فرزندی نداشت.

صفحه‌ها