صهیونیسم و شیعه هراسی

  • 1401/08/28 - 13:00
پراکندگی شیعیان در محیط‌های جغرافیایی استراتژیکی مانند خاورمیانه و داشتن پتانسیل های قوی، شیعه را در موقعیت ممتازی قرار داده است؛ اما با پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، گسترش روزافزون و پیشرفت های قابل توجه شیعیان، واکنش غرب را نسبت به شیعیان در برداشته و موقعیت جفرافیایی شیعه را تحت تأثیر قرار داده است.
صهیونیسم و شیعه هراسی

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، مراکز شرق شناسی در غرب بیشتر شد و در میان این مراکز، توجه ویژه ای به مطالعات شیعه شناسی شد. مراکز شیعه شناسی در غرب، به ویژه در دانشگاه‌های مهم آمریکا، مطالعات عمیقی را درباره تشیع انجام داده‌اند. آنها در جریان مطالعات خود با ابعاد سیاسی و ایدئولوژی شیعه و مفاهیم انقلابی آن مانند شهادت، عاشورا، انتظار و اعتقاد به غاصبانه بودن حکومت غیر معصوم از نظر شیعیان آشنا شدند و متوجه تضادهای عمیق میان ایدئولوژی شیعه و غرب شدند. بر همین اساس، عمده فعالیت های آمریکا و رژیم صهیونیستی در پیشبرد پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی در دو بعد ایران هراسی غربی و ایران هراسی عربی صورت گرفته است.

علل تضاد و دشمنی جریان صهیونیستی غرب با تشیع:

1. تضاد با شیعه در نظام هستی شناسی و معرفت شناسی:
در نظام فکری شیعه، خداوند مبنا و محور عالم هستی است و انسانها نیز با درجات مختلف در مسیر تکامل قرار گرفته و حتی ممکن است با رعایت کامل حدود الهی به درجه خلیفة اللهی برسند، ولی با وجود چنین تکامل و درجه‌ای، امکان تصاحب جایگاه خداوند را ندارند؛ اما در نظام معرفت شناسی غرب، که بر اساس اومانیسم پایه ریزی شده است، اعتقادی به مسئولیت انسان در برابر خداوند و مجازات الهی در جهان آخرت وجود ندارد و انسان پایه و محور همه امورات جهان است و حتی تدوین اخلاق در جامعه بدون توجه به تعالیم الهی و با عقل محدود انسانی صورت می‌گیرد. این تضاد فکری همواره عامل مهمی در ضدیت غرب با شیعه بوده است.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این عامل، خطری برای غرب ایجاد نمی کرد، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظامی با ایدئولوژی شیعه، غربی‌ها احساس خطر کردند، تفکر شیعه در جهان انتشار یافت و به چالش بزرگی برای غرب تبدیل شد. به دنبال آن جنبش‌هایی با تکیه بر تفکر شیعه در جهان شکل گرفتند و اعتقادات و مبانی فکری غرب را زیر سؤال بردند. این تحولات، نگرانی غرب را تشدید کرد؛ زیرا آنها از سویی نگران گسترش تفکر خدامحوری در سطح جهان هستند، که می‌تواند اندیشه‌های اومانیستی آنها را زیر سؤال ببرد و از طرف دیگر نگران هستند که حاکمیت خود را در سطح جهان از دست بدهند و این حاکمیت در اختیار شیعیان قرار بگیرد.(1)

2. اندیشه نظام واحد جهانی شیعه در مقابل جهانی شدن غرب:
امروزه دو نوع تفکر درباره جهانی شدن در سطح جهان مطرح است؛ یکی بر اساس اندیشه دینی و الهی است که شیعیان مروج آن هستند و دیگری بر اساس اومانیسم و انسان مداری است که غربی ها مروج آن هستند. غربی‌ها با مشاهده پیروزی انقلاب اسلامی و پیشرفت‌های روزافزون آن و با آگاهی از اعتقادات شیعیان درباره جهانی شدن، دچار نگرانی و هراس شدند و سعی کردند تا افکار جهانیان را به مقابله با اندیشه تشیع بسیج کرده و برای این کار از انواع ترفندها و تهمت‌ها استفاده کردند.

پی‌نوشت:
1. کشاورز، شکری و غفاری، علل گسترش شیعه هراسی و راهکارهای مقابله با آن، ص145.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.