نماز بهایی پرستش بهاء الله

  • 1392/02/16 - 02:28
عباس افندی اعلام داشت که محمد علی افندی فرزند ارشد بهاءالله بسیاری از ‏الواح و آثار جناب بهاء را سرقت نموده و در آنها دست برده اند و از همه بدتر آن که صورت نماز نه ‏رکعتی بهائیت را به همراه احکام متمم کتاب اقدس دزدیده و آئین نازنین را ناقص کرده اند آن هم نمازی که بهاءالله شخص خود را قبله بهائيان در آن نماز معرفي كرده بود
نماز در بهاییت

مهم ترين عبادت و بالاترين عملي كه به منظور اظهار خضوع و خشوع و بندگي در درگاه حضرت ذوالجلال انجام مي شد، نماز است. اولين فروع دين مقدس اسلام نماز است و آن قدر اهميت دارد كه آن را ستون دين معرفي كردند و قبولي اعمال ديگر را منوط به قبولي نماز دانسته اند.

سيد باب مي گويد:
«اول صلواتي كه وضع شد صلوة ظهر بود، و كل آن به عدد واحد (19) وضع شده تا آنكه هر يكي باب جنتي باشد در اطاعت حق... و در سه ركعت آن توحيد ذات كن و در چهار ركعت بعد توحيد صفات و در شش ركعت بعد توحيد افعال و در شش ركعت آخر توحيد عبادت...» (1)

جناب ميرزا بها نماز ديگري (البته با تخفيف) آورده است. مي گويد: «قد كتب عليكم الصلوة تسع ركعات لله منزل الايات حين الزوال و البكور و الاصال و عفونا اخري امرا في كتاب الله.» .
نوشته شد بر شما نماز 9 ركعت از براي خدايي كه فرود آورنده ي نشاني ها است هنگام غروب آفتاب و در پگاه و مغرب و بخشيديم شماره هاي ديگري را به موجب فرمان در كتاب خدا؛ زيرا او فرمانده ي توانا و مختار است.(2)

در اينجا بايد دو نكته را متذكر شد:
اولا؛ واجب كردن 9 ركعت آن هم به طرز مخصوص و بخشيدن بقيه ركعات كه 8 ركعت باشد، مي رساند كه بهاء الله به نماز اسلامي ناظر بود؛ يعني همان نماز اسلامي را ناقص و خراب كرده و نامش را نماز گذاشته است.

ثانيا؛ عباداتي كه به خدا نسبت داده مي شود و به منظور تقرب به خدا و تزكيه نفس وضع شده، نه اينكه به خاطر يك نفر از افراد بشر آن را وضع و بر ديگران تحميل كنند. اين هم نوع تازه و مد جديدي از پيغمبري و انزال احكام است.

جالب اینکه بهائیان اعتقاد دارند این نماز نه رکعتی در گیر و دار دعواها و مشاجرات دو پسر میرزا حسینعلی (عباس و محمد علی : ثابتین و ناقضین) پس از فوت او بر سر جانشینی پدر،گم یا به قول عبدالبهاء عباس افندی توسط ناقضین(محمد علی و اتباع او) دزدیده شده است!
این موضوع را این چنین بیان کرده اند :
‏ سرانجام این تعارفات رکیک و ناپسند بدانجا رسید که عباس افندی اعلام داشت که ناقضین بسیاری از ‏الواح و آثار حضرت بهاء الله را سرقت ! نموده در آنها دست برده اند و از همه بدتر آن که صورت نماز نه ‏رکعتی بهائیت را به همراه احکام متمم کتاب اقدس دزدیده و آئین نازنین را ناقص کرده اند و هنوز این عبادت عظمی مفقودمی باشد !(3)

معلوم می شود که جناب میرزا حسینعلی در تمام عمر حتی یک بار هم ‏این نماز را نخوانده بود تا عبدالبهاء عباس افندی و دیگر مریدان فراگیرند و محتاج ورق پاره های محمدعلی نشوند.)!!!

بهاءالله در كتاب اقدس براي پيروان خود سه گونه نماز تشريع نموده است كه عبارتند از نماز صغير ، نماز وسطي ، نماز كبير  كه البته هرسه واجب نيست (4)

دقت و امعان نظر در ويژگيهاي نماز بهائي نشان دهنده روح تفرعن و علاقه بسيار زياد  شارع آن به پرستيده شدن است چرا كه بهاءالله شخص خود را قبله بهائيان در نماز معرفي كرده، مي گويد:
و اذا اردتم الصّلوةَ وَلُّوا وجوهَکم شطرِيَ الأقدسَ المقامَ المقدّسَ الّذي جعله اللّه مطاف الملأ الأعلي و مُقبَلَ اَهلِ مدائن البقاء و مصدر الأمر لمن في الأرضين و السّموات ....
هنگامي که خواستيد نماز بخوانيدصورتهاي خود را  برگردانيد به سوي مقام مقدس من که خداوندآنجا را محل طواف ملاء اعلاء (ارواح و ملائکه) و محل توجه اهالي شهرهاي بقا و مصدر امر براي کساني که در آسمان و زمين قرار داده است .... (5)

و در لوح محمّد قبل علي آورده است
:اينکه در باره قبله سؤال نمودي .... مادام که شمس مشرق و لائح است توجّه باو مقبول بوده و خواهد بود  و از بعد هم قرار فرموده. (6)

یکی از نمازهایی که دارند معروف به صلوة كبير (نماز بزرگ) مي باشد كه به خاطر شيخ علي اكبر شهميرزادي كه از ياران بهاء الله بوده فرود آمده است. چنان كه در مقدمه ي آن مي گويد: «انا نريد ان نمن علي قبل اكبر...» ما مي خواهيم منتي بر علي پيش از اكبر بگذاريم. مقصود همان علي اكبر است، اين طرز بيان خود يكي از معجزات بهاء الله است. اين نماز، يك ركعت است و مفصل مي باشد. اين نماز را هر گاه در شبانه روز يكبار بخوانند نماز صغير ساقط مي شود. ولي چون مفصل است غالبا افراد بهائي آن را ياد ندارند و فقط بعضي از مبلغين براي خودنمايي آن را مي خوانند(7)

جالب است بدانيم يکي از نمازهاي اين دين قرن اتم  سرقت شده است در لوح مير علي اصغر اسکوئي فريدي آمده است :
که از اين کلام عبدالبها مشخص مي شود سرقت قبل از اقامه و خوانده شدن آن نماز توسط بها يا عبدالبها بوده است  چرا که اگر عبدالبها اين نماز را خود خوانده ويا خوانده شدن آن توسط پدرش را ديده بود ميتوانست پاسخ مير علي اصغر اسکوئي فريدي را بدهد و ديگر دزديده شدن لوح آن اهميتي نداشت (8)

نماز جماعت

خواندن نماز به جماعت به موجب اين دستور بهاء حرام است ، جناب ميرزا بهاء مي گويد:
«كتب عليكم الصلوة فرادي قد رفع حكم الجماعة الا في صلوة الميت انه لهو الامر الحكيم.»
نوشته شده است براي شما اينكه نماز خودتان را به حالت انفراد بخوانيد و برداشته شده است حكم نماز جماعت مگر در نماز ميت و خداوند امر كننده و حكيم است.(9)

براي رفع حكم جماعت مي شود جهاتي را تصور كرد؛
1 - يك دعاي مختصر قابل اين نيست كه براي آن اجتماعي بشود؛
2 - شرايطي كه براي امام لازم است در ميان افراد بهائي بسيار مشكل و سخت است؛
3 - اگر جماعت ممنوع نبود، افراد بهائي قهرا توجه و محبت و علاقه به امام پيدا كرده و از شخص اول بهائي سلب اختيار مي شد؛
4 - جماعت با روح تجدد و يا زندگي نو اروپايي سازگار نيست. بله از اين حكم جناب بهاء به خوبي مي توان فهميد كه ايشان آگاهي كامل نسبت به فلسفه ي جماعت داشته و مي دانستند كه مسجد و جماعت موجب اتحاد و يكدلي بين مأمويين خواهد بود و عامل روشنگري و بيداري از خواب غفلت آنها خواهد شد. لذا حكم به عدم برگزاري نماز جماعت مي دهد.

از آنجا كه «الخائن خائف»، خود جناب بهاء كه بزرگ ترين خيانت را مرتكب شده و عامل به انحراف كشيده شدن عده اي از انسانهاي بي خبر از همه جا بوده، مي ترسيد كه اگر پيروانش در محلي به نام مسجد اجتماع كنند و عبادت خود را با جماعت انجام دهند متوجه پوچي و بي ارزشي دين رهبرشان شوند. لذا حكم به وجوب فرادي در نماز نموده است.

هدف از نماز توجه خلق به خالق، نماز معراج انسانهاي مؤمن است، نماز تزكيه و تطهير انسانها از رذائل اخلاقي است.
حال آيا نماز باب و بهاء اين خصوصيات را دارد.

 

 

پی نوشت :

1.بيان، باب تاسع عشر، واحد سابع.
2.اقدس، صفحه 3، س 15.
3.رحیق مختوم ص ‏‏25 تا28 و ص 174 و 175 و گنجینه ی حدود و احکام ص 32
4.گنجينه حدود و احكام ص22
5.اقدس، ص 37، س 7.
6.عبدالحميد اشراق خاوري گنجينهء حدود و احکام مؤسّسهء ملّي مطبوعات امري  نشر سوم - ١٢٨ بديع ص ١٩
7.به سوی حقیقت علیرضا روز بهانی ص 100
8.اقدس 32 س 3.
9. اقدس، ص 8 ، س5.

 

دیدگاه‌ها

این عکس را در جایی با آدرس پایگاه جامع شناخت بهائیت دیدم، شما پاک کردید یا اون

سلام و تشکر از شما بله عکس اصلاح شده است

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.