پروژه شیعه هراسی غرب

  • 1401/08/23 - 15:43
قدرت های غربی استعمارگر بهترین حربه را در این دیدند که به وسیله خود مسلمانان برخی از شعائر را که نماد عزت و شجاعت و ایثار و جهاد است را تحریف کنند و از آنها به عنوان رفتاری تفرقه افکنانه بهره برداری کنند.
تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پراکندگی شیعیان در محیط‌های جغرافیایی استراتژیکی مانند خاور میانه و داشتن پتانسیل های قوی مانند ایدئولوژی سیاسی و فرهنگ عاشورا و مهدویت، شیعه را در موقعیت ممتازی قرار داده است؛ اما از آنجا که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اغلب این شیعیان در موقعیت انفعالی قرار داشتند، کمتر مورد توجه قدرت‌های جهانی بودند، اما با پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، گسترش روزافزون و پیشرفت های قابل توجه، این تأثیرگذاری عمیق‌تر شده و واکنش غرب را در برداشته که همه این تحولات، موقعیت جفرافیایی شیعه را تحت تأثیر قرار داده و بر اهمیت آن افزود. امروزه شیعیان با داشتن ایدئولوژی منحصر به فرد، در کنار موقعیت های جغرافیایی ناب، توانسته‌اند به مرحله‌ای از تحول برسند که حتی دشمنان شیعه نیز به آن معترف هستند.

اهداف پروژه شیعه هراسی

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موجب گسترش بیداری اسلامی در منطقه شد و بسیاری از معادلات سیاسی غرب را در منطقه و جهان دگرگون کرد و به دنبال آن، حکام دیکتاتور منطقه و جریان صهیونیستی غرب که منافع خود را در خطر جدی می‌دیدند، به دشمنی و مخالفت با شیعیان و به ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداختند.(1)

سیاست شیعه هراسی که عمدتاً غربی ها در چند سال اخیر به آن دامن زده اند، چند هدف را دنبال می‌کند:
- شناسایی قدرت نرم و پیام سیاسی تفکر شیعی و شناسایی پتانسیل ضد استکباری و ضد ظلم آن به منظور کنترل رشد و انتشار حکومت اسلامی مشابه در منطقه خاورمیانه.
- مطالعه جغرافیایی و منطقه‌ای شیعیان و احتمال اتحاد آنها با هم و برادران اهل تسنن که می‌تواند کمربند مقاومت علیه زیاده خواهی قدرت های سلطه گر باشد.

- ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی به منظور تضعیف بیداری اسلام سیاسی، تا آنتی تز هژمونی سرمایه داری شکل نگیرد.
- تحریف آرمان های فرهنگی و سیاسی شیعی به وسیله ایجاد هراس، به منظور خنثی کردن باز خیزی و هویت عدالت خواهی علیه نظام سرمایه داری و مدعیان لیبرال دموکراسی.
- جلوگیری از شکل گیری ترتیبات امنیتی بومی و پایدار بین کشورهای اسلامی منطقه.

بنابراین هنگامی که آنان از شیعه سخن می گویند، نه تنها شیعیان امامیه، بلکه منظور جریانی مذهبی است که در یک امتداد جغرافیایی گسترده، بخش‌‌های وسیعی از هند، پاکستان، تمام ایران، اکثریت عراق، بحرین، آذربایجان، شرق عربستان، قسمت مهمی از ترکیه، لبنان، سوریه و آفریقا و ... حضور دارند. لذا شیعیان دوازده امامی در کنار گروه‌های دیگر شیعه، یک فضای جغرافیایی را ایجاد می‌کنند که در نهایت یک هویت مذهبی واحد با قدرت زیاد به وجود می‌آید و سیاست شیعه هراسی، جهت بی اثر کردن نفوذ آنان است.  

پی‌نوشت:
1. عباس کاظمی،‌ شیعه‌ستیزی در دنیای معاصر، ۱۳۹۳ش، ص۷۸.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.