اسلام دین پاینده و ثابت

  • 1391/11/21 - 02:50
در گفتار بعضی بزرگان وقتی سخنی از پیامبر اسلام به میان می آمد از او بعنوان آخرین فرستاده الهی یاد میشد. اما هیچکس انتقاد نکرده که چرا حضرت محمد را بعنوان آخرین فرستاده نام می برید؟ چون همه می دانستند که قرار نیست بعد پیامبر اسلام پیامبر دیگری ظهور کند. از جمله ی کسانی که اعتراف کردند، پیامبر اسلام آخرین فرستاده الهی است، شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی را می توان نام برد که این دو نفر مورد قبول بهائیان هستند.
mohammad

در پست (باقی بودن دین اسلام) گفته شد که هیچکس منتظر پیامبری بعد از پیامبر گرامی اسلام نبود، لذا تصمیم گرفته شد تا سخن بعضی بزرگان در اینجا گفته بشود:
1- مرحوم شیخ احمد احسائی(که سید باب از او تجلیل نموده و او را مبشر خود میداند) در جلد اول جوامع الکلم (صفحه 7) می گوید:محمد صل الله علیه و آله خاتم انبیاء است و پیغمبری پس از آنحضرت نخواهد آمد زیرا که پروردگار متعال در کتاب خود می فرماید: ولکن رسول الله و خاتم النبیین، و خداوند متعال دروغ نمی گوید، زیرا دروغ گفتن قبیح است و شخص غنی از عمل قبیح بی نیاز است. و باز می فرماید: ما آتیکم الرسول فخذوه- آنچه را که رسول اکرم اظهار می کند بپذیرید. و آن حضرت فرموده است: لا نبی بعدی- پیغمبری بعد از من نخواهد آمد. پس ما باید سخن آن حضرت را قبول کرده و او را خاتم انبیاء بدانیم.
2- و باز در جلد دوم جوامع الکلم (صفحه70) می گوید: رسول اکرم فرموده است: انا و الساعة کهانین- من و قیامت مانند این دو انگشت سبابه و وسطی هستیم. مراد اینست که آن حضرت حقیقت وجود و وجه حق معبود و عقل اول است که عقول دیگر از او منبعث می شود، و سراج روشنی است که خاموش نمی شود، و ظهور آن حضرت مقرون بساعة است، و به این معنی اشاره می کند درآیه شریفه (اقتربت الساعة وانشق القمر) زیرا دین او آخر ادیان است، و پس از آن حضرت ساعة بر پا می شود، و خود آن حضرت از علائم ساعة است، این است که می فرماید: فقد جاء اشراطها- وظهور او نبوت را ختم کرد.
3- مرحوم سید کاظم رشتی (که بقول مورخین و نویسندگان استاد سید باب و بقول سید باب مبشر او است) در ابتدای کتاب مجموعه الرسائل در ضمن وصیت خود می گوید: و سپس امام دوازدهم حضرت حجت ابن الحسن که هادی و قائم منتظر است، و خداوند بوجود او روی زمین را از عدل پر می کند بعد از غلبه ی جور و ظلم ، و آنحضرت زنده است و نخواهد مرد تا هنگامیکه جبت و طاغوت را از میان بردارد، و شهادت می دهم که شریعت اسلام تا روز حساب باقی خواهد بود.
4- و در رساله ی غریه (که در ضمن رسائل ایشان چاپ شده است) در صفحه 138 می گوید: تشریع مانند تکوین است، و همانطوری که درعالم تکوین برای کمال انسان شش طبقه موجود است (نطفه و علقه و مضغه و عظام و لحم و روح) مراتب تشریع نیز شش است (شرع آدم، شرع نوح، شرع ابراهیم، شرع موسی، شرع عیسی، شرع محمد) و چون رسول اکرم صل الله علیه و آله ظاهر شد؛ اقتضائات گوناگون سپری شده و مقتضیات کلیه برقرار و کامل گشته، و وجود تکوین و تشریع با هم دیگر مطابقت نموده، و شریعت آن حضرت برای همیشه ثابت و لایتغیر و باقی ماند. (1)
 مقداری از سخنان مکتوب بعضی بزرگان را در این پست آوردیم و با اینکه این سخنان را همه خوانده و شنیده اند کسی در نقد آنان حرفی به میان نیاورده است. چون برای همه یقینی بوده و هست که پیامبر اسلام آخرین فرستاده الهیست.

درپست بعدی سخنان ببعضی دیگر از بزرگان را می آوریم.

1- محاکمه و بررسی باب و بهاء صفحه7و8
 

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.