می‌گویند یحیی، خدایش را نمی‌شناخت!

  • 1395/08/23 - 21:25
يحيی و عيسی (عليهما‌السلام) دو پیامبر هم عصر بودند، در اناجيل متی و يوحنا عباراتی درباره ملاقات آن‌ها آمده كه تا حد زيادی باهم متفاوت است، يكجا می‌گوید يحيی، مسيح را قبل از نزول روح شناخت و جای ديگر گفته است بعد از نزول روح شناخت و در جای ديگر آمده است كه حتی بعد از نزول روح هم او را نمی‌شناخت!

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب_ ازنظر اسلام، حضرت يحيی و حضرت عيسی (عليهما‌السلام) دو پيامبر هم عصر بودند و عيسی (عليه‌السلام) چون صاحب‌شریعت و اولوالعزم بود ازنظر مقامی بر يحيی (عليه‌السلام) تقدم داشت، در اناجيل متی و يوحنا رابطه‌ای ميان اين دو بزرگوار بیان‌شده است كه با دقت و مقايسه آن‌ها، دلايل تحريف كتاب مقدس، تقويت می‌شود؛ انجيل متی می‌گوید وقتی حضرت یحیی می‌خواهد‌ عیسی (عليه‌السلام) ‌را تعمید ‌دهد، قبل از تعميد و قبل از نزول روح، او را می‌شناخت: «آنگاه عیسی از جلیل به اُرْدُن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد. امّا یحیی او را منع نموده، گفت: من احتیاج دارم که از تو تعمید یابم و تو نزد من می‌آیی؟»[1]

در انجيل يوحنا آمده است كه يحيی، قبل از نزول روح، عيسی (عليه‌السلام) را نشناخت، بلكه بعد از نزول روح او را شناخت: «این است آنکه من درباره او گفتم ... و من او را نشناختم، لیکن تا او به اسرائیل ظاهر گردد، برای همین من آمده به آب تعمید می‌دادم. پس یحیی شهادت داده، گفت: روح را دیدم که مثل کبوتری از آسمان نازل‌شده، بر او قرار گرفت؛ و من او را نشناختم، لیکن او که مرا فرستاد تا به آب تعمید دهم، همان به من گفت بر هر کس بینی که روح نازل‌شده، بر او قرار گرفت، همان است او که به روح‌القدس تعمید می‌دهد.»[2]

در جای ديگری از انجيل متی گفته‌شده است كه يحيی، حتی بعد از نزول روح و ديدن عيسی (عليه‌السلام) هم او را نشناخت: «و چون یحیی در زندان، اعمال مسیح را شنید، دو نفر از شاگردان خود را فرستاده، بدو گفت: آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟ عیسی در جواب ایشان گفت: بروید و یحیی را ازآنچه شنیده و دیده‌اید، اطّلاع دهید.»[3] اين موضوع كه حضرت يحيی (عليه‌السلام) با اینکه از پيامبران بزرگ بنی‌اسرائیل، يا لااقل از بزرگان بنی‌اسرائیل بود، اما (بنا بر قول مسيحيان) قادر نبود خدای خود را بشناسد مسئله‌ای مضحك است؛ و اينكه در انجيل متی و يوحنا تا اين اندازه تفاوت و تناقض وجود دارد، مسئله‌ای قابل انتقاد است.

پی‌نوشت‌:

[1]. ترجمه قديم، انجيل متي 3: 13-14.
[2]. ترجمه قديم، انجيل يوحنا 1: 30-33.
[3]. ترجمه قديم، انجیل متی 11: 2-4.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.