بهائیت، ستون پنجم غرب در میان مسلمانان

  • 1395/01/21 - 17:19
قدرت‌های استعمار برای نفوذ خود در کشورهای مسلمان و تسلط بر شریان‌های حیاتی و سرمایه‌های ایشان، مهره‌هایی وفادار، در پوشش دین و فرقه، نظیر بهائیت و وهابیت به عنوان ستون پنجم، برای خود ایجاد کرده‌اند. با بررسی تاریخ بهائیت از ابتدا تاکنون، شاهد جاسوسی و خوش‌خدمتی اعضای ایشان به دولت‌های استعماری و حمایت‌های متقابل از ایشان هستیم.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اهداف استعمار در به وجود آوردن فرقه‌ها، گزینش و تربیت عمّال اطلاعاتی و جاسوسی است تا بهتر بتوانند بر شریان‌های حیاتی کشورها دست بیندازند. اگر به عملکرد بعضی از فرقه‌ها در گذشته و حال نظری بیفکنیم، به روشنی به این مطلب واقف خواهیم شد.
کارنامه‌ی بهائیت در ایران، به خوبی جاسوس بودن این فرقه را از ابتدا تاکنون نشان می‌دهد؛ چنان‌که در تیرماه 1358، نشریه‌ی احرار، به نقل از اسدالله مبشری، وزیر دادگستری وقت، چنین نوشته: «تیمسار اَیادی، پزشک مخصوص شاه، که یک بهائی معروف است، برای سازمان سیا جاسوسی می‌کرده و مأموریت داشته، اگر شاه قدمی بر خلاف منافع آمریکا برداشت، او را به قتل برساند».[1]
فردوست، ارتشبد رژیم پهلوی، نیز «اَیادی» را جاسوس بزرگ غرب و مطلع‌ترین منبع اطلاعاتی سرویس‌های آمریکا و انگلیس در دربار کشور معرفی می‌کند.[2] در آن سوی مرزهای ایران، نیز خوش‌خدمتی و جاسوسی بهائیان برای استعمار به جایی می‌رسد که از سوی استعمار پیر انگلیس لقب «سِر» به عبدالبهاء، دومین رهبر بهائیان، اهدا می‌شود و از شوقی‌افندی، سومین رهبر این فرقه، با جلال و جبروت در انگلستان، فرانسه و آمریکا پذیرایی می‌شود.
امام خمینی (رحمة‌الله) درباره‌ی دیگر فرقه‌ی مولود استعمار، یعنی وهابیت، می‌فرماید: «مگر مسلمانان نمی‌بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌های فتنه و جاسوسی مُبدّل شده‌اند، که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام مُلاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بی‌شعور حوزه‌های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلّت و مکنت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و نیرنگ در اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنگان و در یک کلمه، اسلام آمریکایی را ترویج می‌کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خویش آمریکای جهان‌خوار، می‌گذارند».[3]
البته فرقه‌ی بهائیت که نقش ستون پنجم آمریکا و کشورهای سلطه‌گر را در ایران بازی می‌کند، همواره از حمایت‌های بی‌دریغ ایشان بهره‌مند شده و می‌شود [4] و هرگاه عضوی از این جاسوسان، شناسایی و در زندان بیفتند، به اسم دفاع از حقوق بشر و آزادی مذاهب، با به راه انداختن کمپین و تصویب قطعنامه و فضاسازی منفی بر ضد کشورمان، برای آزاد کردن عمّال خود تلاش می‌کنند.

پی‌نوشت:

[1]. نشریه‌ی احرار، ش 1، تیرماه 1358، ص 6. ر.ک: سیدسعید زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، بی‌جا: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، دوم، 1381، ص 247.
[2]. حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، بی‌جا: انتشارات اطلاعات، چهارم، 1380 ش، صص 204-201.
[3]. امام خمینی، صحیفه‌ی نور، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، 1378 ش، ج 2، ص 231.
[4]. جهت مطالعه‌ی بیشتر بنگرید به مقاله‌ی: حمایت رؤسای جمهور آمریکا از بهائیان 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.