احمد بن حنبل حضرت علی را خلیفه می‌دانست اما ابن تیمیه...

  • 1394/06/23 - 15:15
در دوران بنی امیه و بنی مروان، در سرتاسر دنیای اسلام، جز قم و سیستان و غور و ...، بر ضد اهل‌بیت مخصوصاً علی بن ابیطالب (علیه‌السلام) تبلیغات وسیعی صورت می‌گرفت و در منابر و سایر اجتماعات، آن حضرت سب و لعن می‌شد، ابن تیمیه از دوران سیاه بنی امیه چنین یاد می‌کند: «پیروان معاویه قائل بودند که خلیفه بر حق معاویه است، نه علی، چرا که خلافت معاویه مورد پذیرش اتفاقی مسلمانان بوده...

.

در دوران بنی امیه و بنی مروان، در سرتاسر دنیای اسلام، جز قم و سیستان و غور و ...، بر ضد اهل‌بیت مخصوصاً علی بن ابیطالب (علیه‌السلام) تبلیغات وسیعی صورت می‌گرفت و در منابر و سایر اجتماعات، آن حضرت سب و لعن می‌شد، ابن تیمیه از دوران سیاه بنی امیه چنین یاد می‌کند: «پیروان معاویه قائل بودند که خلیفه بر حق معاویه است، نه علی، چرا که خلافت معاویه مورد پذیرش اتفاقی مسلمانان بوده ولی خلافت علی(علیه السلام) آن گونه نبوده و در جنگ صفین نیز حق با معاویه بوده است، نه با علی، ‌چون که علی(علیه السلام) امام واجب الاطاعة نبوده چون خلافتش نه با نص و روایت ثابت شده و نه با اجماع مسلمین، و دیگر اینکه علی در خون عثمان شریک بوده، چون یا علناً و یا به صورت مخفی دستور قتل عثمان را صادر کرده و یا حداقل به آن راضی و خشنود بوده است».[1]
مطرح شده امام علی(علیه السلام) به عنوان خلیفه چهارم پس از پیامبر، به همّت بزرگان اهل‌سنت، خصوصاً امام احمد بن حنبل انجام گرفته است، هر چند در برخی از نقل‌ها عده‌ای سعی دارند تا دیدگاه احمد بن حنبل را نسبت به حضرت علی (علیه السلام) مخدوش کنند، اما حقیقت غیر این است، چرا که احمد بن حنبل، در دوران حکومت اموی در شهر حمص می‌زیست و در آن دوران امویان به خلفای سه گانه معتقد بودند و علمای اهل‌سنت خصوصاً ائمه و پیشوایان آنان خلفای سه گانه را تأیید و در جامعه آن روزگار ترویج می‌کردند به طوری که سایر محدثان و فقهای آن دوره نیز اعتقاد به سه خلیفه را برای سنّی بودن کافی می‌دانستند، احمد بن حنبل با زیرکی تمام بر اساس حدیث نبوی که خلافت را سی سال می‌داند، علی بن ابیطالب را به عنوان خلیفه پیامبر در جهان اهل‌سنت مطرح کرد.[2]
ابن تیمیه به نقل از خود احمد بن حنبل گفته است: «من لم یربع بعلی فهو اضل من حمار اهله.[3] اگر کسی علی (علیه السلام) را خلیفه چهارم نداند از الاغش گمراه‌تر است.» لذا تنها چیزی که به ابن تیمیه می‌توانیم بگوئیم این است که تو خود از این مجمل کلام مفصل خوان. در کتاب ـ کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه فی العقیده ـ به نقل از ابن تیمیه ذیل این گفتار آمده است که این سخن احمد بن حنبل بسیار خطرناک بود و احتمال اینکه جان خود را از دست بدهد بسیار بوده، لذا برخی به او اعتراض کرده و او را متهم به توهین به صحابه کردند و به او گفتند که خلافت علی (علیه السلام) را جمعی از صحابه مثل طلحه و زبیر و... قبول نکردند، در حالی که به آنها نمی توان گفت که از الاغشان گمراه‌ترند.[4] همچنین در برخی از نقل‌ها آمده است که عبدالله پسر احمد بن حنبل به پدرش می‌گوید:‌ «برخی از مردم علی را خلیفه نمی‌دانند، امام احمد بن حنبل در جواب پسرش می‌گوید: این سخن ناروایی است، علی حج گذارده، اجرای حدود الهی کرده و اصحاب پیامبر او را امیرالمؤمنین خوانده‌اند، آیا این جز خلافت است؟»[5] ابن تیمیه در کتاب ـ منهاج السنه النبویه ـ می‌گوید مسلمانان آن دوران، درباره‌ی علی (علیه السلام) بر سه دسته بودند:
- به دلیل اجتماع مسلمانان بر معاویه و بیعت آنها با او، خلافت معاویه را شرعی و بر حق می‌دانستند، نه علی بن ابیطالب (علیه السلام) را، لذا در خطبه‌های نماز پس از عثمان، بر معاویه به عنوان خلیفه چهارم درود می‌فرستادند.
- برخی از مردم، اگر چه علی (علیه السلام) را از معاویه افضل می‌دانستند، ولی چون به نظر آنها خلافتش، نه به وسیله نص اثبات شده و نه به وسیله اجماع و توافق مسلمین، پس او را امام واجب الاطاعه ندانسته و در نتیجه در جنگ صفین، معاویه را بحق و مصیب به حق می‌دانستند.
- بعضی دیگر، علی(علیه السلام) را در جنگ صفین، مصیب و بر حق و معاویه را بر خطا می‌دانستند ولی به نظر آنها، چون زمان، زمان فتنه و آشوب و اختلاف بود، نه امامی مورد اجماع و توافق وجود داشت و نه خلیفه‌ای، البته این قول را اکثر علمای اهل حدیث و اهل سنت پذیرفته‌اند و از حضرت علی (علیه السلام) با تمجید یاد کرده و پس از نام او، رحمه الله را ذکر می‌کنند.[6]
در چنین فضایی، موضع احمد بن حنبل، موضع کاملاً جدیدی بوده و نه تنها بنی امیه و برخی از اهل‌ حدیث بلکه فرزند او نیز در خلیفه بودن حضرت علی (علیه السلام) دچار شک و تردید بود، چرا که جوّ آن زمان بر خلیفه بودن معاویه دلالت داشت، لذا در چنین دورانی احمد بن حنبل فریاد برآورد و به مسلمانان هشدار داد که هر کس علی را به عنوان خلیفه چهارم قبول نداردف از الاغش گمراه‌تر است و سنت پیامبر را قبول ندارد.[7] لذا در عبارتی چنین وارد شده است که: «قال احمد بن زراره المقری ابو العباس: سمعت احمد بن حنبل یقول: «من لم یربع بعلی بن ابیطالب فی الخلافه فلا تکلموه و لا تناکحوه.[8] احمد بن زراره می‌گوید، از احمد بن حنبل شنیدم که می‌گفت: هر کس علی را خلیفه چهارم نداند با او قطع رابطه کنید، حرف نزنید و نکاح نکنید.»

پی‌نوشت:

[1]. منهاج السنه النبویه، ابن تیمیه، ریاض، مرکز الابحاث العقایدیه، تحقیق احمد الکنانی، ج 4 ص 162 و ص 401.
[2]. فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، دار الفکر، بیروت، طبعة الاولی، (1418 هـ 1997 م) ج 7، ص 47.
[3]. الفتاوی الکبری، ابن تیمیه، دار الکتب الحدیثه، بیروت، (1403ق)، ج 35 ص 19.
[4]. کتب و رسائل و فتاوی ابن تیمیه فی العقیده،‌ ریاض، تحقیق عبدالرحمن محمد قاسم النجدی،‌ بی جا، ج 4 ص 479.
[5]. السنه، عبدالله بن احمد، دار الکتب العلمیه، بیروت، (1414ق)، تحقیق ابوهاجر...بسیونی زغلول، ج2 ص 590.
[6]. منهاج السنه النبویه، ابن تیمیه، ریاض، دارالحدیث، القاهره، (1411ق)،  ج4، ص 402 و 401. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.
[7]. اعلام الموقعین، ابن ایوب دمشقی، دار الکتب العلمیه، بیروت، (1425ق)، ج 4 ص 167.
[8]. المغنی، ابن قدامه، دار الفکر، ‌بیروت، چاپ اول،‌ ج 7، ص 30.

تولیدی

دیدگاه‌ها

حضرت جبرئیل از جانب خداوند اسلام را به پیامبر عرضه نمود به ابجد اسلام 132 محممد132 محبوب علی 132امام کل 132 اسلام 132 اسلام132 مکعب 132محبوب دینی132 محممد132محبوب علی 132یا اصل132بدین الله132به معجزه132محممد132امام کل132 نشانه دین واقعی الله راه الله اصل اسلام 132 امام کل 132یعنی{ اول خلیفه الله 60 آدم داود هارون علی 72 +60= 132 اسلام132 به ابجد کلمه الله 41+25شیعه اصل اسلام=66 علی ولی الله 66+66 الله = 132 اسلام 132قلب 132 اسلام 132 امام کل 132 بدین الله132 بدین الله 132 اسلام 132 +64 دین = 196 دین اسلام 196 اصوله دین 196 ضرب 14 معصوم خانواده اصلی پیامبر اسلام میشود 196 دین اسلام 196 به ابجد حجامت 452- 320 سرطان عمری=132 اسلام132 در جمع یاران جبرئیل رو به امیرالمومنین علی(ع) نمود و فرمود سلام بر خلیفه چهارم پیامبر فرمود خلیفه اول آدم ابولبشر است خلیفه دوم داود نبی خلیفه سوم هارون برادر موسی و خلیفه چهارم علی بر محمد مصطفی جانشین مصطفی این مرتضی مولاء علیست کلمه جانشین پیامبرتان رامشخص فرمائیداگر توانستید این جانب مذهب شما را میپذیرم علی110امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب 110 جانشینه حضرت محمد ابن عبدالله110بااولین امام دین الله جانشین محمد110کلید اسرارالله محمد علی110شهید محراب زاده محراب بجان محمد110جان نبی حیدرست وارث پیغمبراست 110 اهل دین الله جانشین محمد علی 110نماینده الله جانشین محمد علی 110جانشین اصلی آخرین پیامبر الهی 110اصل اسلام حق شیعه محمد علی110رهبراصلی جانشین محمد علی 110یا خلیفه حضرت خاتم الانبیاء110امام خلیفه اول حضرت محمدی110 امام جانشین محمدعلی ابن ابی طالب110اصل اسلام حق شیعه محمدعلی 110رئیس بدین الله محمدعلی110خلیفه اول امام واقعی مسلمین110 جانشین محمد امام علی ابن ابی طالب110زاده محراب شهید محراب علیست بهترین درمان برای سیاتیک سه بار حجامت است که با اولین حجامت تمام دردها برطرف ودرمان می شود شیعه یعنی ش شما ی یار ع علی ه هستید به ابجد حکم الله حکم قرآن 475-541 فتنه ها= 66الله 66علی ولی الله 66 66= 132 اسلام به ابجدبرترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله 385یا الله وصی بحق محمد 385با آل قرآن385 شیعه 385راز اهل عالم 385 شیعه 385بدین واقعی اسلام 385فلسفه دبن الله 385 به دین الهی الله محمد علی 385به اهله محمد فاطمه علی385 اسلام پیامبر 385 فقط دین اسلام 385اهل دین فرقه اصلی دین اسلام812 114 سوره قرآن= 926-541 فتنه ها = 385برترین دین 926-541عمر ابوبکر=385 شیعه 385با آل قرآن 385 فلسفه دین الله 385با قانون الهی دین الله style="font-family: verdana; color: #ff0000; font-size: xx-large;">اهل دین فرقه اصلی دین اسلام812 114 سوره قرآن= 926-541 فتنه ها = با کلمه الله 66 امام ودین و مذهب وجانشین پیامبرخود را ثابت کنیدبه ابجد الله66 علی ولی الله66 +66 الله=132اسلام132+ 64دین=196دین اسلام 196 کلید بدین الله 196کلید اسلام196امام کل دین196کلید بدین الله196 کلید اسلام196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 به ابجد دین 64 با سه کلمه دین پروردگار و پیامبر و امام خود را مشخص کنید به ابجد دین 64+ 132 اسلام = 196دین اسلام 196 کلید بدین الله 196 کلید اسلام 196 دین اسلام 196 دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی64+ 64= 128کلیددین128 حسین128 کلید دین است کسی که حسین ندارد دین ندارد به ابجد دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی64 بدین قائم آل محمد64امام برگزیده الله64دین 64 الله محمد علی 64 جانشین محمد علی64 امام برگزیده الله64کلید بدین الله64کلید سره الله 64کلید اسرارالله 64بنده صالح بدین اسلام 64ریشه ولایت امامت64 عترت رسول الله تمام مقصد ما مکتب ماست کسی که دین ندارد سیاست نداردبدبخت ترین مردم کسیستکه نمازنمی خواندو مجرداست دین مجرد کامل نیست نصف دین هم که ندارد بیچاره اهل عالم است خداوند به آدم بی نمازاحتیاج ندارد کیفر بی نمازدرمحشرقعر دوزخ است اینم آیه قرآن خداوند می فرماید ما مجرمان را سخت عقوبتخواهیم کردآنهاشجره ملعونه هستندان من المجرمین منتقمون 74 والشجرتها الملعونه 74جایگاه شمر جایگاه ابن ملجم74قعر دوزخ مقام شیطان74حجامت کن سکته نکن حجامت فتح است مابقی فاتحه حجامت حج امت حجامت کن سکته نکن به پشت هر نبی مهر نبوت به پشت هر امام مهر امامت به پشت ما بوود مهر حجامت شود کورو کچل هر بی حجامت جهنم بوده جاشان در قیامت حجامت کن سکته نکن کسی که حجامت نشه سکته کنه حقشه و مثل الاغ می میرد گوساله به دنیا می آید و گاو از دنیا می رود به علم ریاضی قرآن علمی علم ابجد سفارش رسول الله که فرمود علم ابجد را یاد بگیرید که همه آن شگفتی میباشد وای بر عالمی که علم ابجد نداند تمام فرقه های باطل دین را به مبارزه علمی دعوت مینمایم نام شیعه چندین بار در قرآن آمده به قرآن رجوع کنیم بجز اهل بیت پیامبر آیه ای در باره فرقه های باطل دین یک آیه هم نیامده وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ این آیه34 حرف دارددین الله34 +25 اصل اسلام=59 مهدی59 یعنی9 5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آیه 34حروف دارد 34 34= 68+ 68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136 این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی نماینده الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 شب قدر 19 رمضان در محراب نماز صبح سپید اگر علی در محراب نماز شهید نمی شد در دنیا و آخرت حقش ضایع می شد 46محمد علی 46نماینده الله 46 امام بدین الله 46 شرع دین اسلام 46 کلید اسرار46 لوح محفوظ46 اسلام علیک 46 اقتدواعلی46 وارثان محمد46 الحمدو لله 46محمد20 +26 علی = 46 ماه 46 +46= 92 محمد 18 ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 بحق110اهل دینی110حامیان110 دین الهی 110 یمین110 کسانی که نامه اعمالشان به دست راستان داده میوشد آیه 38-39 مدثر کل نفس بما کسب الا اصحاب الیمین همه در قیامت در گرو اعمالشان هستند الا احصاب یمین اصحاب علی 110 یمین110 بدون هیچ نگرانی به بهشت میروند اصحاب یمین �إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ� (المائده - 55) امام علی در نماز انگشتر خویش را به فقیر بخشید برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین 110 نگین110 یمین 110 علی 110 نگین 110 دین الهی 110 به ابجدولی46ماه46 محمد20+ 26علی=46ولی 46+ 46=92 محمد92+ 18ذالحجه"غدیرخم =110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 نگین110 حامیان 110 دین الهی 110 ترجمه آیه فوق جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده ‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات می‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند انگشتر به گدا می دهند برو ای کدای مسکین دره خانه علی زن در غدیر 26 علی 26 امام دین 26 راه حق 26 وصیت 26بیعت26انتخاب درست26 غدیر 26دوازده امام 12 14 معصوم = 26 راه حق 26علی 26 جان قرآنه26امام دین26 علی26 پنج تن آل عباء 677 منهای 541 عمر و ابوبکر = 136 علی مولاء مومن 136 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 25 شیعه25 اصل اسلام 25 ارباب جهان25 شاه مردان25 اصل اسلام25 بسیجی25گنج اسم اعظم25دین امت25شناخت الله25نام الله25حکم خدا25شیعه25کعبه25حرم خدا 25راه انسانه 25نقشه راه25آل الله25باآل قرآن25اصل اسلام 25اصل حق 25نام آدم25رسوله25نام محمد25 پیامبر25 بسیجی25 اصل اسلام25بسیجی25 بسیج مدرسه عشق است بسیجی عاشق الله ست بسیجی مجاهد فی سبیل الله ست به ابجد الله 66+ 253 اصل اسلام = 319 شهید319 مذهب الله محمد علی 319 راه الهی الله 319 مذهب الله محمد علی319بسیجی مظلوم عالم است بسیجی خاطره خوش دوران جهاد است بسیجی جان امام مهدیست بسیج 15 قرآن 15 بسیج 15وبسیجی مجاهد الله 66بسیجی امام واقعی66الله66+66علی ولی الله= 132اسلام 132ای کاش مسئولین بما بسیجیان هم نظر داشتند و فقط درجنگهایادما نکنند آیا شد از فرماندهان جانبازبسیج بپرسید مشگل شما چیست مسلح شدن فرماندهان بسیجی زمان جنگ امنیت جامعه را بالا می برد آنان که کت و شلوار اتو شده با کراواتهای رنگین برخود افسار می زنند بدانند این انقلاب را خدای بسیج نجات داد25 بسیجی25اصل اسلام25شیعه25 ارباب جهان25پیامبر فرمودفقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه25شیعه25 اصل اسلام 25 ارباب جهان25بسیجی 25 یم

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.