انحرافات و بدعتها

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
04/16/1401 - 10:24

فخر رازی: «آيه ابلاغ در مورد على (ع) نازل شده است. هنگامى كه اين آيه نازل شد، پيامبر (ص) دست على (ع) را گرفت (و بلند كرد) و فرمود: «هر كس كه من مولاى او هستم، پس اين على هم مولى و سرور اوست. پروردگارا كسانی كه ولايت على را پذيرفته اند، دوست بدار و كسانی كه با او به دشمنى‏ برخاسته اند، دشمن بدار!»

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
04/01/1401 - 13:57

در مقابل کسانی که منکر واقعه غدیر هستند باید گفت که حادثه غدیر فقط یک حادثه خاص تاریخی نیست که در زمانی واقع شده باشد؛ بلکه روز تعیین سرنوشت انسانها در آینده تاریخ است. مخفی کردن واقعه‌ای مانند واقعه غدیرخم، که روایات آن قطعاً در زمره متواترات است، محال است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/21/1401 - 16:10

حیدرعلی قلمداران که به دیدگاه‌ های وهابیت متمایل شده و بسیاری از اعتقادات شیعه را انکار کرده، عقیده شیعه در فضایل امامان را منکر شده، درحالیکه برتری مقام امامت بر نبوت از آیات قرآن قابل اثبات است.

03/21/1401 - 15:50

حیدرعلی قلمداران که به دیدگاه‌ های وهابیت متمایل شده و بسیاری از اعتقادات شیعه را انکار کرده، عقیده شیعه در فضایل امامان را منکر شده، درحالیکه برتری مقام امامت بر نبوت از آیات قرآن قابل اثبات است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/16/1401 - 07:14

در مقابل کسانی که منکر حجیت سنت هستند باید گفت که اساس حجيت سنت قبل از هر چيز حديث ثقلين است كه تمسك به عترت را در كنار قرآن واجب کرده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/10/1401 - 11:43

قرآنیون نام یک جریان فکری است که قرآن را در بخش اعتقادات، کافی و بی نیاز از سنت می دانند. روش تفسیری قرآن به قرآن را شاخص فهم قرآن، قرار داده اند و چشم خود را بر روی بسیاری از جمله روایات و سنت وارده بستند و سنت را به طور جدی مورد نقد قرار داده‌اند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/09/1401 - 11:59

علامه طباطبایی در مورد حجیت سنت و احادیث پیامبر (ص) می گوید: قول رسول خدا (ص) هم در بیان آیات قرآن و هم در تفسیر آن، چه آیاتی که نسبت به مدلول خود صراحت دارند و چه آنهایى که متشابهند، حجت است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/09/1401 - 11:53

بسیاری از مفسران با توجه به اینکه سنت پیامبر (ص) و روایات معصومین (ع) پس از قرآن کریم دومین مرجع مهم و معتبر در شناخت آموزه های دینی است، در تفسیر، از قرآن و سنت بهره می جویند. اما جریانی به نام قرآنیون درصدد است که ملاک و محور تفسیر را، بیانات قرآن قرار دهد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/08/1401 - 10:30

قرآنیون معتقدند فقط قرآن بر پیامبر (ص) وحی شده است و سنت آن حضرت، منشأ وحیانی ندارد؛ لذا فاقد حجیت است. اما از نگاه قرآن کریم، آیات متعددی دال بر وجود وحی دیگر، غیر از وحی قرآنی دارد و از نظر حجیت، مثل وحی قرآنی است و آن همان سنت است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/05/1401 - 14:07

سنت، بعد از قرآن دومین منبع استنباط احکام نزد شیعه و اهل سنت بوده و بسیاری از احکام فقهی که توسط پیامبر اکرم (ص) تشریع شده در قالب احادیث و روایات به ما رسیده است؛ اما عده‌ای فقط قرآن را تنها منبع و مصدر تشریع دین می‌دانند، مانند فرقه قرآنیون که فقط قرآن را حجت می‌دانند و سنت را انکار می‌کنند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
03/04/1401 - 12:30

احمد صبحی منصور در ردیف قرآنیون معاصر و تأثیرگذار در این عرصه به شمار می آید که قرآن بسندگی مبنای اصلی گرایشات آنها محسوب می شود. ایشان با استناد به برخی از آیات قرآن تلاش می‌کند تا جایگاه پیامبر (ص) در غیر از شأن ابلاغ و نیز کارکرد سنت در تمامی حوزه‌های دینی را از اعتبار ساقط کند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/28/1401 - 13:39

قرآن و حديث از مهمترين منابع فهم اسلام هستند که غالب شیعیان و اهل سنت، حجیت هر دو را قبول دارند و احکام و قوانین الهی را از آن منابع استنباط و استخراج می‌کنند. آيات و احاديث زيادی بر حجیت آن دو به همراه هم تأکید دارند، اما جریانی افراطی به نام قرآنیون، حجیت احادیث را انکار کرده و به قرآن بسندگی رو آورده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/28/1401 - 13:37

سید ابوالفضل برقعی از بزرگان جریان قرآنیون معاصر در موضوع عصمت به صراحت ادعا می‌کند که پیامبر (ص) به اقتضای بشر بودن، گاهی دچار اشتباه و غفلت می شد که در نقد این ادعا می‌گوییم: آیاتی از قرآن وجود دارد که عصمت پبامبر (ص) را ثابت می‌کند و بسیاری از بزرگان شیعه و اهل سنت نیز آن را پذیرفته‌اند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/26/1401 - 13:54

جریان قرآنیون که قرآن را در بخش اعتقادات کافی و بی نیاز از سنت می دانند روش تفسیری قرآن به قرآن را شاخص فهم قرآن، قرار داده اند و چشم خود را بر روی بسیاری از روایات بسته اند و سنت را به طور جدی مورد نقد قرار دادند.

صفحه‌ها