جریان های افراطی

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 18:19

دولت استعمارگر انگلیس که زمانی در کشور ایران بین هیئتهای مذهبی، قمه توزیع می کرد و هدیه می فرستاد تا مسیر عزاداری را به انحراف بکشانند، امروز نیز علاوه بر حمایت از افراد و جریان‌های منحرفی مانند تشیع لندنی با ابزار رسانه و هزینه‌های بسیار، مشغول تبلیغات منفی علیه انقلاب و نظام اسلامی ایران هستند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 18:11

دولت انگلیس از تمامی امکانات خود برای عقیم ساختن نهضت امام خمینی (ره) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرد و از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، لحظه‌ای در مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 16:29

مهمترين مانع در راه همگرايى و وحدت مسلمانان، استبداد و استعمار است كه با چهره هاى مختلف و سياستهاى رنگارنگ خود، سبب ایجاد تفرقه در بین مسلمين شده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
07/25/1401 - 13:34

امام خمینی (ره) در مورد احمد کسروی می گوید: ‏«سوابق آن مرد ابله در تبریز و تهران در دست است و آنها که او را‏‎ ‎‏می‌شناسند به ناپاکی و خلاف عفت می‌شناسند. چنین عنصری که ‎‏خود از ناپاک‌ترین عناصر است می‌خواهد مردم را به آیین ناپاک دعوت کند.»

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
07/25/1401 - 13:32

سنگلجی‌ از قرآنیون معاصر معتقد بود که ابتدا باید ببینیم که مسلمانان در صدر اول اسلام قرآن را چگونه می‌فهمیدند تا از این طریق گرفتار اوهام و خرافات نشویم؛ وی متمایل به افکار وهابیت شد و تبرک و قربانی برای غیر خدا و توسل و استغاثه را از اقسام شرک دانست که در رد شبهات وهابیت پاسخ داده شده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 11:55

استعمارگران و ایادی آنان از فرقه های پوشالی و استعماری مانند تشیع لندنی و وهابیت در جهت انحراف جامعه و رو آوردن به مسائل فرعی و ضربه به اسلام معارف اسلامی و نیز تفرقه در صفوف مسلمین نهایت استفاده را برده‌اند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
07/25/1401 - 11:53

صبحی منصور از مروجان فرقه قرآنیان اهل سنت مدعی است که با توجه به آیات قرآن، تنها قرآن، راه مستقیم است و در نتیجه احادیث پیامبر، مسیری ناصحیح است؛ این در حالی است که آیات قرآن بر این اعتقاد، خط بطلان می‌کشد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 11:39

جریان تشیع لندنی که سابقه ای نسبتاً طولانی در توهین به علما و مراجع تقلید شیعه دارد، آشکارا با وحدت امت اسلامی مخالفت می کند؛ به خیال خام خویش، به دنبال نمایش مبانی حقیقی اسلام است؛ غافل از اینکه اینگونه حرکات، ثمری جز تقویت پروژه اختلاف‌افکنی دشمنان حقیقی اسلام و شعله‌ور ساختن آتش تفرقه و نفاق در جامعه اسلامی را، به دنبال ندارد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/09/1401 - 08:47

دولت انگلیس از تمامی امکانات خود برای عقیم ساختن نهضت امام خمینی (ره) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرد و از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، لحظه‌ای در مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/07/1401 - 16:57

امروزه متأسفانه شخص روحانی نمایی به نام یاسر الحبیب به همراه پدر زنش سید مجتبی شیرازی به مرکز فتنه برای جهان تشیع تبدیل شده‌اند؛ این افراد روحانی نما، برای برجسته ساختن اختلافات مذهبی بین شیعه و اهل سنت، همسو با سیاست های استکبار و قدرت های استعمارگر، فعالیت های رسانه‌ای انجام می‌دهند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/07/1401 - 09:15

یکی از شیوه های استعمارگران برای مقابله با اسلام ناب محمدی، تحریف و تغییر در آداب و سنن اسلامی بوده که همچنان ادامه دارد؛ آنان با حمایت های مادی و رسانه ای از برخی افراد روحانی نما و جاهل همچون یاسر الحبیب، سید مجتی شیرازی، اللهیاری و ... سعی دارند که چهره شیعه را نزد سایر مذاهب و ملتها کریه و ناخوشایند جلوه دهند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/29/1401 - 12:21

امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی تلاش می‌کنند و یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، ایجاد فرق انحرافی مانند تشیع لندنی و حمایت همه جانبه از آنها است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/23/1401 - 13:54

ازجمله خباثت های سرویس های جاسوسی انگلیس و سایر قدرتهای استعماری تحت حمایت ملکه الیزابت، حمایت همه جانبه از افراد منحرفی مانند یاسر الحبیب بود که باعث گسترش فرق ساختگی و تندرو به نام اسلام و شیعه شد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/23/1401 - 10:13

امام خمینی (ره): امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان تلاش می کنند و هر دو در راه تحکیم پایه‌های سرسپردگی ملتهای اسلامی و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی آنان گام برمی‌دارند.

صفحه‌ها