جریان های افراطی

دروغ پردازی های وهابیت نسبت به شیعه
05/24/1401 - 16:52

سیاست قدرت های استعماری و استکباری به ویژه انگلیس پس از فرقه سازی بر بستر اختلافات عقیدتی، با تضعیف تشیع در برابر سایر مذاهب اسلامی ادامه پیدا کرد و با میزبانی از افراد روحانی نما، تشیع و شیعیان را هدف گرفتند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/14/1401 - 14:51

قمه زنی علاوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه (ع) و زمان های بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم (ع) در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر، موجب وهن و بدنام شدن مذهب می‌شود.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/11/1401 - 14:37

روایاتی که موافقان مشروعيت قمه زنی و لطم در عزاداری بر حضرت سید الشهدا (ع) به آنها استناد کرده تا استحباب قمه زنی و لطم و امثال آن را ثابت کنند، مانند روایت سر به محمل کوبیدن حضرت زینب (س) علاوه بر اینکه با شأن و مقام حضرت زینب (س) منافات دارد، ضعیف و غیر قابل استناد است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/10/1401 - 12:39

برخی از افراد برای اثبات جواز قمه زنی می گویند: اینکه دشمنان مذهب اینگونه افعال را نمی پسندند، دلیل نمی‌شود که قمه زنی را کنار بگذاریم؛ چون خیلی از احکام واجب وجود دارد که دشمنان دین، آنها را هم نمی‌پسندند، پس با این استدلال باید کنار گذاشته شوند. در پاسخ باید گفت بین احکام مسلم شرعی با کاری که مشروعیت آن ثابت نشده (قمه زنی و لطم در عزاداری) تفاوت بسیاری است و مقایسه این دو درست نیست.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/10/1401 - 12:32

دشمنان شیعه برای مقابله با تشیع، به حمایت از افراد روحانی نما روی آورده است و به حمایت ویژه از آنان و با استفاده از فضای رسانه، مراسمات قمه‌زنی، لعن و دشنام را در سراسر دنیا به نمایش می‌گذارد و با این کار، شیعه را در بین مردم دنیا خشن و متعصب و بی‌عقل نشان می‌دهد، تا دیگر مکاتب بشری از شیعه متنفر شوند و جلوی گسترش اسلام شیعی در دنیا گرفته شود.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/10/1401 - 12:06

جریان تشیع لندنی که سابقه‌ای نسبتاً طولانی در توهین به علما و مراجع تقلید شیعه دارد و آشکارا با وحدت امت اسلامی مخالفت می‌کند، به خیال خام خویش، به دنبال نمایش مبانی حقیقی اسلام است؛ غافل از اینکه اینگونه حرکات، ثمری جز تقویت پروژه اختلاف‌افکنی دشمنان حقیقی اسلام و شعله‌ور ساختن آتش تفرقه و نفاق، در جامعه اسلامی به دنبال نخواهد داشت.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/10/1401 - 11:39

قمه زنی، در مراسم عزاداری امام حسین (ع) موجب می شود که دین مقدس اسلام و مذهب شیعه در جهان، بی منطق قلمداد شـده و عنوان خرافی به آن داده شود و باعث هتک حرمت عزاداری و تمسخر و توهین به دین و مذهب می‌گردد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/08/1401 - 12:39

در شرایط کنونی که دشمنان اسلام سعی در منزوی کردن مسلمانان دارند و با حیله هایی می خواهند اسلام را خرافی و بی منطق معرفی کنند، انجام اینگونه اعمال (قمه زنی) که در متن دین وجود ندارد و موجبات وهن و تخریب دین و مذهب و عزاداری را فراهم می‌کند، به نظر خلاف عقل است و بایستی به جای آن، سراغ مراسمی رفت که عظمت اهداف نهضت حسینی را آشکار سازد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/08/1401 - 10:27

قمه زنی علاوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه (ع) و زمان های بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم (ع) در مورد آن نرسیده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می‌شود.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/05/1401 - 15:25

مراجع عظام شیعه معتقدند که قمه زنی، در مراسم عزاداری امام حسین (ع) موجب می شود که دین مقدس اسلام و مذهب شیعه در جهان، بی منطق قلمداد شـده و عنوان خرافی به آن داده شود و در نتیجه باعث هتک حرمت عزاداری و تمسخر و توهین به دین و مذهب می‌گردد؛ پس اجتناب از آن لازم است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/03/1401 - 11:16

قمه زنی، در مراسم عزاداری امام حسین (ع) موجب می شود که دین مقدس اسلام و مذهب شیعه در جهان، بی منطق قلمداد شـده و عنوان خرافی به آن داده شود و در نتیجه باعث هتک حرمت عزاداری و تمسخر و توهین به دین و مذهب می‌گردد؛ پس اجتناب از آن لازم است و روایاتی را که موافقین این عمل برای اثبات جواز و استحباب این عمل به آن استناد می‌کنند، ضعیف است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/03/1401 - 11:02

قمه زنی، در مراسم عـزاداری امام حسین (علیه‌السلام) موجب می شود که دین مقدس اسلام و مذهب شیعه در جهان، بی منطق قلمداد شـده و عنوان خرافی به آن داده شود و در نتیجه باعث هتک حرمت عزاداری و تمسخر و توهین به دین و مذهب می‌گردد؛ پس اجتناب از آن لازم است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
05/03/1401 - 11:02

عزاداری نیز همانند بسیاری از امور دیگر دارای حد و مرز است؛ حد و مرزهایی که همگان ملزم به رعایت آن هستند؛ از جمله حدود عزاداری پرهیز از اعمالی است که موجب وهن و تضعیف دین و مذهب می‌شود.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
04/30/1401 - 11:28

مقام معظم رهبری: امروز اتحاد اسلامى، برادرى اسلامى، همبستگى اسلامى، یکى از لازم ترین و واجب ترین وظایف همه جوامع اسلامى است و بایستى همه به این وظیفه ملتزم باشیم و نباید به وحدت، به چشم تاکتیک نگاه کرد؛ وحدت یک اصل اسلامى است.

صفحه‌ها