جریان های افراطی

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/11/1401 - 15:22

بعد از ظهور پدیده داعش در جهان اسلام و ارائه چهره ای خشن از اسلام، توجهات بسیاری در جهان اسلام جلب مذهب تشیع به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان داعش شد و فرصت بسیار عالی برای تبلیغ مذهب گرانسنگ تشیع فراهم شد، اما صهیونیسم جهانی که نگران این اتفاق بود، فرق انحرافی شیعه مانند تشیع لندنی را برای مقابله با شیعه اصیل تقویت و حمایت کردند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/11/1401 - 08:00

بعد از ظهور پدیده داعش در جهان اسلام و ارائه چهره ای خشن از اسلام، توجهات بسیاری در جهان اسلام جلب مذهب تشیع به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان داعش شد و فرصت بسیار عالی برای تبلیغ مذهب گرانسنگ تشیع فراهم شد، اما صهیونیسم جهانی که نگران این اتفاق بود، فرق انحرافی شیعه مانند تشیع لندنی را برای مقابله با شیعه اصیل تقویت و حمایت کردند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/08/1401 - 14:00

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی فعالیت های افراطی دارد و این فعالیت ها نتیجه ای جز ریختن خون شیعیان بی گناه و خوشحالی دشمنان اسلام و شیعه را در پی ندارد. مثلاً بزرگان وهابی بابت نشر یک کتاب از فرقه شیرازی تشکر کردند و عنوان داشتند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جوانان وهابی در حال گرویدن به تشیع بودند، اما نشر این کتاب موج شیعه‌ گرایی را میان وهابیون خاموش کرد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/08/1401 - 13:43

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می دانند، در شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کنند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/08/1401 - 13:31

جناب قلمداران از قرآنیون شیعه معاصر است که برای احادیث، اهمیتی قائل نیست و قرآن را برای فهم اسلام کافی می داند؛ وی در نقد امامت، انتصابی بودن امامت را انکار کرده است، در حالی که خداوند در قرآن کریم انتصابی بودن مسئله امامت را ذکر کرده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/04/1401 - 17:31

جناب قلمداران از قرآنیون شیعه معاصر که برای احادیث، اهمیتی قائل نیست و قرآن را برای فهم اسلام کافی می داند، در نقد امامت، امام را بی میل به خلافت دانست؛ در حالی که حضرت بارها به غصب خلافت اشاره کرده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/03/1401 - 16:52

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌دانند در شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کنند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/03/1401 - 16:24

امروزه که دشمنان اسلام به وسیله گسترش و تبلیغ اعمالی مانند قمه زنی در حال تخریب وجهه شیعه در دنیا هستند، متأسفانه برخی از افراد از قبیل سید صادق شیرازی، مرجعیت خودخوانده جریان شیرازی ها، علاوه بر توصیه بر قمه زنی، گا‌ه در مراسم قمه زنی حضور می‌یابد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/03/1401 - 15:57

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌داند، در چنین شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص)، خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کند.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
08/03/1401 - 15:35

جریان افراطی شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌داند، در این شرایط که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان، به ویژه شیعیان هستند، با تمام توان خویش تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول‌الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/01/1401 - 15:43

یکی از خباثت های جریان شیرازی، القاء شبهات در فضای مجازی و رسانه های ماهواره ای که سرویس های جاسوسی غرب در اختیارشان قرار داده می باشد و موضع گیری بر خلاف مبانی انقلاب اسلامی ایران است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/01/1401 - 10:39

جریان افراطی شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌دانند در چنین شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان، به ویژه شیعیان هستند، با تمام توان خویش تلاش می‌کنند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول‌الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/30/1401 - 13:24

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌دانند در چنین شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/30/1401 - 10:08

استعمارگران و ایادی آنان از فرقه های پوشالی و استعماری مانند تشیع لندنی و وهابیت در جهت انحراف جامعه و رو آوردن به مسائل فرعی و ضربه به اسلام و معارف اسلامی و نیز ایجاد تفرقه در صفوف مسلمین نهایت استفاده را برده‌اند.

صفحه‌ها