جریان های افراطی

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/03/1401 - 15:57

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌داند، در چنین شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص)، خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کند.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
08/03/1401 - 15:35

جریان افراطی شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌داند، در این شرایط که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان، به ویژه شیعیان هستند، با تمام توان خویش تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول‌الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/01/1401 - 15:43

یکی از خباثت های جریان شیرازی، القاء شبهات در فضای مجازی و رسانه های ماهواره ای که سرویس های جاسوسی غرب در اختیارشان قرار داده می باشد و موضع گیری بر خلاف مبانی انقلاب اسلامی ایران است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/01/1401 - 10:39

جریان افراطی شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌دانند در چنین شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان، به ویژه شیعیان هستند، با تمام توان خویش تلاش می‌کنند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول‌الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/30/1401 - 13:24

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌دانند در چنین شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/30/1401 - 10:08

استعمارگران و ایادی آنان از فرقه های پوشالی و استعماری مانند تشیع لندنی و وهابیت در جهت انحراف جامعه و رو آوردن به مسائل فرعی و ضربه به اسلام و معارف اسلامی و نیز ایجاد تفرقه در صفوف مسلمین نهایت استفاده را برده‌اند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/27/1401 - 15:42

جریان افراطی شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌دانند در چنین شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول‌الله‌ (ص) خود را به‌عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/26/1401 - 15:54

دولت انگلیس از تمامی امکانات خود برای عقیم ساختن نهضت امام خمینی (ره) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرد و از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، لحظه‌ای در مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 18:19

دولت استعمارگر انگلیس که زمانی در کشور ایران بین هیئتهای مذهبی، قمه توزیع می کرد و هدیه می فرستاد تا مسیر عزاداری را به انحراف بکشانند، امروز نیز علاوه بر حمایت از افراد و جریان‌های منحرفی مانند تشیع لندنی با ابزار رسانه و هزینه‌های بسیار، مشغول تبلیغات منفی علیه انقلاب و نظام اسلامی ایران هستند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 18:11

دولت انگلیس از تمامی امکانات خود برای عقیم ساختن نهضت امام خمینی (ره) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرد و از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، لحظه‌ای در مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 16:29

مهمترين مانع در راه همگرايى و وحدت مسلمانان، استبداد و استعمار است كه با چهره هاى مختلف و سياستهاى رنگارنگ خود، سبب ایجاد تفرقه در بین مسلمين شده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
07/25/1401 - 13:34

امام خمینی (ره) در مورد احمد کسروی می گوید: ‏«سوابق آن مرد ابله در تبریز و تهران در دست است و آنها که او را‏‎ ‎‏می‌شناسند به ناپاکی و خلاف عفت می‌شناسند. چنین عنصری که ‎‏خود از ناپاک‌ترین عناصر است می‌خواهد مردم را به آیین ناپاک دعوت کند.»

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
07/25/1401 - 13:32

سنگلجی‌ از قرآنیون معاصر معتقد بود که ابتدا باید ببینیم که مسلمانان در صدر اول اسلام قرآن را چگونه می‌فهمیدند تا از این طریق گرفتار اوهام و خرافات نشویم؛ وی متمایل به افکار وهابیت شد و تبرک و قربانی برای غیر خدا و توسل و استغاثه را از اقسام شرک دانست که در رد شبهات وهابیت پاسخ داده شده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 11:55

استعمارگران و ایادی آنان از فرقه های پوشالی و استعماری مانند تشیع لندنی و وهابیت در جهت انحراف جامعه و رو آوردن به مسائل فرعی و ضربه به اسلام معارف اسلامی و نیز تفرقه در صفوف مسلمین نهایت استفاده را برده‌اند.

صفحه‌ها