جریان های افراطی

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/28/1401 - 13:39

قرآن و حديث از مهمترين منابع فهم اسلام هستند که غالب شیعیان و اهل سنت، حجیت هر دو را قبول دارند و احکام و قوانین الهی را از آن منابع استنباط و استخراج می‌کنند. آيات و احاديث زيادی بر حجیت آن دو به همراه هم تأکید دارند، اما جریانی افراطی به نام قرآنیون، حجیت احادیث را انکار کرده و به قرآن بسندگی رو آورده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/28/1401 - 13:37

سید ابوالفضل برقعی از بزرگان جریان قرآنیون معاصر در موضوع عصمت به صراحت ادعا می‌کند که پیامبر (ص) به اقتضای بشر بودن، گاهی دچار اشتباه و غفلت می شد که در نقد این ادعا می‌گوییم: آیاتی از قرآن وجود دارد که عصمت پبامبر (ص) را ثابت می‌کند و بسیاری از بزرگان شیعه و اهل سنت نیز آن را پذیرفته‌اند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/27/1401 - 08:56

قرآنیون درباره امامت امیرالمؤمنین (ع) و برداشت آن از آیه ولایت، دیدگاهی مخالف با دیدگاه شیعیان امامیه دارند؛ در پاسخ می توان گفت: این فضیلت (نزول آیه مربوط به اعطای انگشتر در حال رکوع) در حق علی (ع) چنان معروف و مسلّم است که مخالفان حضرت نیز نتوانسته و نمی‌‌توانند آن را انکار کنند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/26/1401 - 13:54

جریان قرآنیون که قرآن را در بخش اعتقادات کافی و بی نیاز از سنت می دانند روش تفسیری قرآن به قرآن را شاخص فهم قرآن، قرار داده اند و چشم خود را بر روی بسیاری از روایات بسته اند و سنت را به طور جدی مورد نقد قرار دادند.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
02/26/1401 - 13:45

فیلم «بانوی بهشت» که در آن به برخی از عقاید اهل تسنن اهانت شده به جنایات گروههای تکفیری در عراق و سوریه می پردازد، ولی کمترین اشاره ای به حامیان واقعی این گروه ها نکرده است.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
02/26/1401 - 12:52

یکی از اقدامات تفرقه انگیز جریان تشیع لندنی ساخت فیلم سینمایی «بانوی بهشت» است که به مهمترین مسئله تاریخ شیعه در خصوص واقعه غدیر و شهادت حضرت زهرا (س) می پردازد و گفته می شود یاسر الحبیب با حمایت همه جانبه انگلیس و آمریکا نویسندگی آن را عهده‌دار بوده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/26/1401 - 09:18

پیامبران الهی در امتهای پیشین هنگام غیبت برای روزگار پس از خویش، وصی برمی‌گزیدند و از این گذر می‌خواستند آیین و شریعت خویش را ماندگار سازند و رسالت خود را دوام بخشند. پیامبر (ص) در پاسخ به سلمان فارسی که از حضرت درباره وصی و جانشین پرسید، فرمود: وصی و وارث من و کسی که دین مرا پرداخت می کند و وعده‌های مرا حتمی می‌سازد، علی بن ابی‌طالب (ع) است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/26/1401 - 09:11

در مقابل ادعای قرآنیون که امامت را یک امر عرفی می دانند باید گفت دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی، ناسخ ادیان دیگر است و برای هدایت همه بشریت در همه زمانها آمده است. لذا معقول نیست، آورنده چنین دینی نسبت به رهبری پس از خود بی‌تفاوت باشد و رهبری را به مردمی بسپارد که اختلافات فراوان در بین آنها وجود دارد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/26/1401 - 07:58

صبحی منصور (از مروجان فرقه اهل سنت قرآنیان) مدعی است که با توجه به آیات قرآن، تنها قرآن راه مستقیم است و در نتیجه احادیث پیامبر، مسیری ناصحیح است. این در حالی است که آیات قرآن بر این اعتقاد، خط بطلان می‌کشد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/24/1401 - 12:50

در کنار آیات قرآن کریم که به صراحت، مسئله تقیه را مطرح کرده و به آن مشروعیت بخشیده است، روایات فراوانی از فریقین داریم که بر مشروعیت تقیه دلالت دارند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/24/1401 - 10:57

در روايات معتبرى از امامان معصوم (ع) به معنای بداء تصريح شده است و از برخى منابع، به دست مى آيد كه اين باور از زمان امام صادق (ع) مطرح بوده و برخى على رغم تبيين روشن اين آموزه توسط امامان معصوم (ع) آن را بهانه قرار داده و شيعه را به سبب باور به آن مذمت كرده‌اند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/18/1401 - 11:44

قرآنیون در مفهوم گیری از آیات، کلام الهی را بی نیاز از سنت دانسته و آیات الهی را برای همه قابل‌ فهم می دانند؛ در صورتی که سعادت انسان در دنیا و آخرت وابسته به شناخت دقیق آموزه‌های اسلام و عمل به رهنمودهای آن است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/18/1401 - 11:41

اعتقاد به رجعت یکی از مسلّمات مذهب شیعه و ممیزات آن از دیگر فرق اسلامی است که از زمان پیامبر اکرم (ص) مورد توجه و تأکید بوده، اما در عین حال، با مخالفتها و انکارهایی نیز مواجه شده است.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/18/1401 - 11:39

اعتقاد به مصلح آخرالزمان که نامش «مهدی» و از اولاد پیامبر (ص) است، مورد اتفاق فرق و مذاهب اسلامی‌ است؛ با وجود اختلافاتی که در مصاديق آن يافت می‌شود، اما نسبت به اصل اين رخداد جهانی، اتفاق نظر وجود دارد.

صفحه‌ها