افکار وهابیت

11/26/1396 - 15:24

اهل سنت بر این باورند که امر جانشینی رسول خدا یک امر مادی و دنیوی است. لذا معتقدند که خلیفه رسول خدا باید توسط مردم تعیین شود. در حالی که این تفکر طبق نصوص قرآن و کلمات نورانی رسول خدا، باطل است. شیعه معتقد است همانگونه که پیامبر از جانب خداوند تعیین می گردد، امام هم باید منتخب خداوند باشد

11/25/1396 - 20:55

عبدالطیف بن عبدالرحمن از نوادگان محمد بن عبدالوهاب است. وی صراحتا فتوا به کفر مسلمانان داده و شهرهای اسلامی را بلاد کفر خطاب می‌کند.

11/25/1396 - 15:29

وهابیت که در تضعیف نمادهای عزاداری شیعه از هیچ راه‌کاری روی‌گردان نشدند با تمسّک به برخی از روایات اهل‌بیت همچون مذّمت پوشیدن لباس سیاه و روایاتی که لباس سیاه را لباس دوزخیان و فرعونیان دانسته و پوشیدن لباس سفید را توصیه نموده‌اند، پوشیدن جامه‌ی سیاه در مراسم عزاداری اهل‌بیت را نیز در همان سِلک قرار داده و آن را رد نموده‌اند.

11/25/1396 - 11:33

چند سالی است که به خاطر اغراض سیاسی غرب از جمله ترس از گسترش روز افزون اسلام در اروپا و آمریکا پروژه شومی کلید خورده که در پی القاء اسلام هراسی در سطح جامعه غربی و ترسیم اسلام به عنوان دینی خشن و خشونت‌گرا دست به اقداماتی زده‌اند، که از آن جمله امنیتی کردن فضای جامعه غربی به بهانه جلوگیری از تروریست و غیره است. در این بین غرب در تکمیل این پروژه‌ی شوم، دست به اقداماتی...

11/25/1396 - 03:26

.

11/24/1396 - 16:26

یکی از شبهاتی که پیروان وهابیت در مبحث عزاداری به شیعه وارد می‌‌کنند شبهه قرآن خواندن سر بریده امام حسین (علیه السّلام) بر فراز نیزه است که است مسئله برای آنان قابل هضم نمی‌باشد و غالبا با تمسخر و استهزاء آنان مواجه می‌گردد. این در حالی است که این مسئله یکی از مسلّمات تاریخی بین شیعه و اهل‌سنت می‌باشد.

11/24/1396 - 12:25

بنای بر قبور از دیدگاه وهابیت مشروع نبوده و یکی از ادله آن‌ها بر این مساله، روایت ابی‌الهیاج است. در این روایت از بلندی قبور منع شده که همین امر وهابیت را به مشروع نبودن بنای بر قبور ترغیب کرده است. این در حالی است که راویان این حدیث ضعیف بوده و در این صورت این روایت از مقام استدلال خارج می‌شود.

11/23/1396 - 16:03

احترام به بزرگان دین اسلام از دیرباز مورد توجه مسلمانان بوده و شاهد آن نیز بارگاه ها و حرمت ورزی به قبور ایشان است.اما شوکانی با این امر مخالفت کرده و با اجماع بدور از واقعیت و فهم نادرست از روایات، در صدد تضعیف این کار شایسته برآمده است.

11/21/1396 - 15:47

امروزه گروهی که خود را به عنوان اهل سنت معرفی می‌نمایند ( وهابیت ) به تبعیت از مشرکان هم عصر رسالت، هر نوع بدبختی و گنهکاری خود را معلول قضا و قدر الهی دانسته و خود را پیراسته از گناه می‌دانند و مدام شعار آنان این ست: کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم

11/20/1396 - 22:24

روزی محمد بن عبدالوهاب به زنی دستور داد که سر خود را بتراشد، او در پاسخ گفت: تو که می‌گویی زنان باید سر خود را بتراشند؛ باید دستور دهی مردان هم ریش خود را بتراشند؛ زیرا ریش مرد، همانند موی زن، زینت او محسوب می‌شود. محمد بن عبدالوهاب پاسخی در برابر سخن این زن نداشت.

11/20/1396 - 20:56

از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در مورد نشانه فرقه گمراهی در آخرالزمان پرسیدند: این فرقه چه نشانه‌ای دارد؟ حضرت فرمود: از نشانه‌های این گروه سرهای تراشیده است.

11/19/1396 - 12:25

از دیدگاه وهابیت، دعا همان عبادت است و بر این فرض باید هر آن کس که دیگران را می‌خواند، مشرک خوانده شود. این در حالی است که آیات قرآن بر معانی دیگر دعا هم چون تبلیغ، درخواست و... دلالت دارد.

11/19/1396 - 11:27

وهابیت ادعا دارند که با اهل سنت برادرهستند و شیعه دشمن مشترک آنهاست. اما با مراجعه به سخنان عالمان وهابی مشاهده می‌شود که وهابیت شیعه و سنی را تکفیر کرده و مشرک خطاب می‌کنند! اکنون چگونه ادعای برادری با اهل سنت را دارند!

11/18/1396 - 20:41

با برسی عملکرد وهابیت و آراء و عقاید ایشان به خوبی واضح و روشن است که رفتار ایشان هیچ‌گونه شباهتی به اخلاق و رفتار شایستگان صدر اسلام نداشته و گویی اینان دین و مسلک جدیدی را پیروی می‌کنند، از این رو یکی از عالمان بزرگ دمشق در کتاب خود وهابیان را بدعت‌گزار می‌داند.

صفحه‌ها