قتل دختر به خاطر داشتنِ دوست‌پسر در زمان انوشیروان

  • 1401/06/27 - 07:53

در جامعه و فرهنگ ایران باستانی، دختران موظّف به رعایت هنجارها بودند. در غیر این صورت، به شدت تنبیه می شدند. حتی در زمان انوشیروان، یک دخترک به خاطر داشتنِ دوست پسر و زیر پا گذاشتن هنجارها، اعدام شد.

قتل دختر به خاطر داشتنِ دوست‌پسر در زمان انوشیروان

انوشیروان 1انوشیروان 2انوشیروان 3انوشیروان 4انوشیروان 5

قتل دختر به خاطر داشتنِ دوست‌پسر در زمان انوشیروان .....

تولیدی

دیدگاه‌ها

منبعتون چیه؟

با تشکر از شما، اسناد و منابع قضیه در این لینک قرار داده شده: https://www.adyannet.com/fa/news/1939

لینک به انتهای نوشتار افزوده شد (در یک کادر آبی رنگ، نوشته شده: "مجازات پسری مخفی در میان کنیزان پادشاه")

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.