ساسانیان شهر هترا را ویران کردند

  • 1400/10/20 - 13:11
پس از سقوط سلسله اشکانی، حکومت عربیه به دولت روم شرقی نزدیک شد. همین سبب شد که حکومت ساسانی در حوالی سال 240 یا 241 میلادی به هترا حمله کند. شهر به مدت حدوداً دو سال در محاصره ارتش ساسانی قرار داشت تا اینکه ساسانیان پیروز شده، شهر سقوط کرد. در ادامه، ثروت شهر به دست ساسانیان غارت شد.

پس از سقوط سلسله اشکانی، حکومت عربیه به دولت روم شرقی نزدیک شد. همین سبب شد که حکومت ساسانی در حوالی سال 240 یا 241 میلادی به هترا حمله کند. شهر به مدت حدوداً دو سال در محاصره ارتش ساسانی قرار داشت تا اینکه ساسانیان پیروز شده، شهر سقوط کرد. در ادامه، ثروت شهر به دست ساسانیان غارت شد. چنان که در سال 363 میلادی، وقتی امیانوس مارسلینوس (مورخ رومی) از این شهر گذر کرد، آن را شهری متروکه توصیف کرد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در دوران ساسانی، بین قلمرو ایران و روم شرقی، یک حکومت عرب وجود داشت که در کتیبه‌های آرامی، به صورت RBY نوشته شده و امروز به حکومت عَرَبایا (عَرَبَیه) مشهور است و پایتخت آن نیز شهر هاترا نام داشت.[1] هاترا (به عربی: الحَضراء و الحَضَر) یک شهر عربی، یکی از زیباترین شهرهای دنیای قدیم بوده که امروز بقایای آن در استان نینوا در عراق قرار دارد.

در زمان حکومت اشکانی، هاترا (حکومت عربیه) هم‌پیمان اشکانیان بود، اما پس از سقوط سلسله اشکانی، حکومت عربیه به دولت روم شرقی نزدیک شد. همین سبب شد که حکومت ساسانی در حوالی سال 240 یا 241 میلادی به هترا حمله کند. شهر به مدت حدوداً دو سال در محاصره ارتش ساسانی قرار داشت تا اینکه ساسانیان پیروز شده، شهر سقوط کرد.[2] در ادامه، ثروت شهر به دست ساسانیان غارت شد. چنان که در سال 363 میلادی، وقتی امیانوس مارسلینوس (مورخ رومی) از این شهر گذر کرد، آن را شهری متروکه توصیف کرد.[3]

پی‌نوشت:
[1]. بنگرید به: Araba (ancient state, Iraq)". Britannica. Retrieved 2008-10-15
همچنین بنگرید به: Carlos Ramirez Faria, Concise Encyclopaedia of World History. Atlantic Publishers & Distributors, 2007, p. 33
[2]. بنگرید به: Schmitt, Rüdiger. "HATRA". iranicaonline, Encyclopaedia Iranica. Retrieved 16 March 2019.
و همچنین: Ibrāhīm, Jābir Khalīl (1986). Pre-Islamic settlement in Jazirah. Republic of Iraq, Ministry of Culture & Information, State Organization of Antiquities & Heritage. p. 107.
و همچنین: Edwell, Peter (2007). Between Rome and Persia: The Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra Under Roman Control. Routledge. p. 168.
[3]. بنگرید به: Schmitt, Rüdiger. "HATRA". iranicaonline, Encyclopaedia Iranica. Retrieved 16 March 2019

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.