بایگانی رفتارهای گذشته در ورود به بدن جدید در اندیشه اهل حق

  • 1396/10/05 - 11:09
دونادون یا گردش‌های متوالی روح در بدن‌های مختلف یکی از عقاید مهم و بنیادی در فرقه اهل حق است که جهان‌بینی و انسان شناسی اهل حق بر آن مبتنی است. برخی از نویسندگان اهل حق در مقابل این سؤال که آیا روح در بدن جدید اعمال و رفتار گذشته خود را به یاد می‌آورد، می‌گویند که اعمال گذشته بایگانی می‌شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– دونادون یا گردش متوالی روح در بدن‌های مختلف، یکی از عقاید مسلّم در فرقه اهل حق است که بعد از حلول دومین اصل از اصول و مبانی بنیادین جهان‌بینی یارسان است که انسان‌شناسی را بر اساس آن تعریف و تفسیر می‌کنند. [تبیین ظهور دوره ی حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، ص 251] برخی از نویسندگان اهل حق در مقابل این سؤال که آیا ارواح، علوم و معارفی که در زندگانی‌ پیشین خود به‌دست آورده‌اند را حفظ می‌کنند و می‌تواند توانند آن را بفهمند؛ گفته‌اند: "در خصوص اینکه آیا ارواح زندگی‌ پیشین خود را می‌توانند بفهمند و یا آرزوی خاطرات مربوط به زندگی‌ قبلی خود را داشته باشند باید گفت که ارواح پرونده‌های مربوط به زندگی را پس از مرگ بسته و در بایگانی خود ثبت می‌کنند." [تاریخ و فلسفه سرانجام، ص 146] و حال‌آنکه اگر با فرارسیدن مرگ، روح از بدنی به بدن دیگر تعلق بگیرد، باید علوم و معارف قبلی را دارا باشد، درحالی‌که چنین نیست و این نشان می‌دهد که گردش روح محال است. [تبیین ظهور دوره ی حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، ص 255]

پی‌نوشت:   
رستمی، منصور، تبیین ظهور دوره ی حقیقت از نگاه کلام یارسان (اهل حق)، ، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، ص 251 و 255 
طاهری، طیب، تاریخ و فلسفه سرانجام شرحی بر نحله‌های فکری و اعتقادی در کردستان فرهنگ یارسان، اقلیم کردستان عراق، اربیل، موکریانی، 2009، ص 146

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.