تاریخی درست از قتل خلیفه دوم نزد شیعیان

  • 1398/08/16 - 10:24
از خباثت‌های دشمنان اسلام است كه درست چند روز قبل از هفته وحدت در آتش مراسماتی به نام نهم ربیع «قتل خلیفه دوم» می‌دمند و جشن می‌گیرند، كه بر هم زننده وحدت ميان مسلمين است. در حالی که در این روز اصلا خلیفه دوم «عمربن خطاب» به قتل نرسیده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان ومذاهب_ مراسمات جشن نهم ربيع كه در بين عموم مردم عناوين ديگری هم دارد، بدعتی خطرناك است كه به نام اهل بيت، بزرگترين خيانت‌ها را در حق مذهب تشيع انجام می‌دهد. روشنگری درباره اين خرافه بايد از زوايای مختلفی صورت گيرد. ما فقط دو مورد را اشاره می‌کنیم تا راهی و بابی برای تحقیق دیگران باشد.
1- شیخ مفید در ﺑﻴﺎن وﻗﺎﻳﻊ و اﻋﻤﺎل ﻣﺎه ذ‌ی اﻟﺤﺠﻪ می‌ﻧﻮﻳﺴﺪ: «در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺳـﺎل 23 ﻫﺠﺮی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺎه در ﮔﺬﺷﺖ»[1]
2- علامه مجلسی می‌گوید: «آن ﭼﻪ ﻛﻪ درﺑﺎره‌ی کشته شدن خلیفه دوم در ماه ذی الحجه  ذکر شد ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ امامیه اﺳﺖ»[2]

نتیجه: اين هم از خباثت‌های دشمنان اسلام است كه درست چند روز قبل از هفته وحدت در آتش مراسماتی به نام نهم ربیع «قتل خلیفه دوم» می‌دمند و جشن می‌گیرند، كه بر هم زننده وحدت ميان مسلمين است. در حالی‌که در این روز اصلا خلیفه دوم «عمربن خطاب» به قتل نرسیده است.
مخاطب عزیز برای مطالعه بیشتر می‌توانید به لینک و کتاب مذکور مراجعه فرمایید.[3]

پی‌نوشت:
[1]. شیخ مفید، مسارالشیعه، ص42،«ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎدس و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺳﻨﺔ  ﺛﻼث و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﺠـﺮة   ﻃﻌـﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب و ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ و العشرین ﻣﻨﻪ ﺳﻨﺔ  ﺛﻼث وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة قبض عمربن اﻟﺨﻄﺎب»
[2]. ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار، ج31، ص118،«اﻗﻮل ﻣﺎ ذﻛﺮ انّ  ﻣﻘﺘﻠﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ذی اﻟﺤﺠﺔ هوالمشهور بین فقهائنا الامامیه»
[3]. «آنچه در نهم ربيع باید بدانیم»
مهدی مسائلی،«کتاب: نهم ربیع جهالت‌ها وخسارت‌ها»، ایران، قم، صفائیه، نشر وثوق، چاپ دوم1387ش، ص14، 21،عنوان«تاریخ قتل خلیفه دوم نزد بزرگان شیعه»

برچسب‌ها: 
تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.