سید براکه در باور اهل حق

  • 1396/07/02 - 10:40
یکی از شخصیت‌های متاخر و مهم در فرقه اهل حق "سید حیدر" ملقب به "سید براکه" است که در میان پیروان این فرقه درباره او غلوهای بسیاری صورت گرفته است. اهل حق معتقد هستند که دوره "سید براکه" که به دوره "یری تنی" مشهور است، کامل‌ترین دوره در این فرقه است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از شخصیت‌های متاخر و مهم در فرقه اهل حق، مخصوصاً در خاندان حیدری گُوران، سید حیدر ملقب به "سید بِراکه" است که در زمان تصدی‌گری او بر خاندان حیدری گُوران، این خاندان به یکی از بانفوذترین خاندان‌ها در میان اهل حق تبدیل شد،"سید براکه" در سال 1210 هجری قمری در روستای "توت شامی" در شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه متولد شد و در سال 1290 هجری قمری در همان روستا درگذشت. [دانشنامه نام‌آوران یارستان، ص 340] بنابر افسانه‌سازی‌های اهل حق "سید بِراکَه" تا چهل‌سالگی در آسیاب گَوره (بزرگ) روستای توت شامی که برای اهل حق مقدس است به ریاضت پرداخت. او خود را مظهر تجلی حق می‌دانست و توانست مریدان زیادی را گرد خود جمع کند. دارای چهل یار خاص بود. [تاریخ خاندان‌های حقیقت، ص 38] بنابر اعتقاد اهل حق دوره سید براکه که به دوره "یرتنی" مشهور است کامل‌ترین دوره حقیقت است و او شاه مهمان ذات سلطان اسحاق، بابا یادگار و داود کوسوار است. [دانشنامه نام آوران یارستان، 340]حال این سوال از پیروان این فرقه می‌شود مگر دوره سلطان اسحاق کامل نبود که دوره سید براکه کامل‌ترین دوره در آئین اهل حق است؟ آیا مطالب مذکور نشانگر عوام فریبی توسط بزرگان این فرقه نیست؟ آیا مطالب مذکور حاکی از وجود عقیده باطل "حلول" و غلو درباره بزرگان اهل حق، در این فرقه نیست؟

پی‌نوشت:
سلطانی، محمدعلی، تاریخ خاندان‌های حقیقت ومشاهیرمتاخر اهل حق در کرمانشاه، چاپ دوم، تهران، سُها،1381، ص 38  
صفی زاده، صدیق، دانشنامه نام‌آوران یارستان احوال و آثار مشاهیر، تاریخ کتاب‌ها و اصطلاحات عرفانی، چاپ اول، تهران، هیرمند، 1376، ص 340   

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.