افزودن نظر جدید

خیلی خوب نوشته اید، ولی به نظرم می آید که اگر از حق حقوق بشری همه افراد بشر(بودائی، مسیحی، یهودی، ایزدی و بهائی و...) دفاع کنید بد نیست. البته این درست است که بهائی ها دچار فساد در عقیده هستند و این نیز درست است که آنها سوء استفاده گر هستند و در دانشگاه ها دنبال اهداف فرقه ای خودشان هستند اما این درست نیست که حق ادامه تحصیل نداشته باشند، حق کسب و کار نداشته باشند، گورستانشان تخریب شود. به عنوان یک مسلمان فکر می کنم این ظلمها در حق آنها، باعث می شود آنها هر روز خود را بیشتر به جهان بشناسانند. حضرت علی چطور با خوارج برخورد کرد تا زمانیکه آنها وارد نبرد مسلحانه نشدند آنرا آزاد گذاشت با اینکه از دین خارج شده بودند ولی ببنید امروز کی محکوم است و کی باقی مانده است و چه کسانی رفته اند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.