تاریخچه

تشیع لندنی
05/07/1402 - 14:30

اطرافیان سید صادق شیرازی او را مرجع عالی‌قدر می‌خواندند؛ این در حالی است که اجازه اجتهادی که برادر وی (سید محمد شیرازی) به ایشان داده بود، به اجازه یک مرجع عادل مشروط شده است؛ قیدی که هیچ گاه رعایت نشده و در زمان ما هم، هیچ مرجع تقلیدی از بزرگان حوزه علمیه قم و نجف، او را تأیید نکرده است.

امامت
12/02/1401 - 15:03

مقابله با دین اسلام و اسلام ستیزی، از همان بدو نشر اسلام و در زمان پیامبر اکرم (ص) شروع شد. این روند، هم‌چنان ادامه داشت و همواره دشمنان دین، از انجام هرگونه کاری در جهت تضعیف آن فروگذار نمی‌کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/29/1401 - 12:21

امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی تلاش می‌کنند و یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، ایجاد فرق انحرافی مانند تشیع لندنی و حمایت همه جانبه از آنها است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/23/1401 - 10:13

امام خمینی (ره): امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان تلاش می کنند و هر دو در راه تحکیم پایه‌های سرسپردگی ملتهای اسلامی و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی آنان گام برمی‌دارند.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
02/26/1401 - 13:45

فیلم «بانوی بهشت» که در آن به برخی از عقاید اهل تسنن اهانت شده به جنایات گروههای تکفیری در عراق و سوریه می پردازد، ولی کمترین اشاره ای به حامیان واقعی این گروه ها نکرده است.

فرقه شیرازی
02/10/1401 - 10:38

چند سال بعد از رحلت مرحوم میرزا مهدی شیرازی، سید محمد شیرازی فرزند ارشد وی که در آن زمان کمتر از 40 سال سن داشت، اعلام مرجعیت کرد. این ادعا در حالی مطرح می شد که اساتیدش از جمله آیت‌الله شیخ یوسف خراسانی حائری در جواب عده‌ ای درباره مرجعیت سید محمد اعلام کردند که "سید محمد شیرازی قطعاً مجتهد نیست و تقلید از او جایز نیست."

ولی فقیه خود خوانده
01/23/1401 - 09:57

بعد از رحلت مرحوم میرزا مهدی شیرازی، سید محمد شیرازی که در آن زمان کمتر از ۴۰ سال سن داشت، اعلام مرجعیت کرد. این ادعا در حالی مطرح شد که اساتید او از جمله آیت الله شیخ یوسف خراسانی حائری در جواب عده‌ ای درباره مرجعیت سید محمد اعلام کردند که “سید محمد شیرازی“ قطعاً مجتهد نیست و تقلید از او جایز نیست.

تفرقه بینداز و حکومت کن
12/21/1400 - 12:57

قدرتهای استعماری برای سلطه خود بر کشورهای ضعیف و به غارت بردن ثروت های مادی و معنوی آنان، همواره با موانع عمده‌ ای روبر بوده‌ اند، اما آنچه در میان این عوامل، توانسته همیشه مانع عمده و سد محکمی در برابر این اهداف استعماری باشد، قدرت دین و نفوذ مذهب در بین مردم بوده است؛ مخصوصاً دین اسلام که همیشه مورد اعتراف استعمارگران نیز بوده است.

تفاوت بین آراء سید صادق و مرحوم سید محمد شیرازی
11/16/1400 - 11:43

جریان شیرازی و منتسب به جناب صادق شیرازی (تشیع لندنی) مرحوم سید محمد شیرازی را به عنوان اصلی‌ترین نظریه‌ پرداز خویش معرفی کرده و از ایشان با عناوینی همچون «الامام المجدد» یاد می‌کنند ولی از سیره این عالم در موضوع حمایت از قدس و مردم فلسطین و سایر مبانی ایشان پیروی نمی‌کنند؟!

یاسر الانگلیسی
10/06/1400 - 09:23

فیلم "بانوی بهشت" با هزینه بیش از ۱۵ میلیون دلار به سبک فیلم‌های هالیوودی ساخته شده است. این فیلم به جنایات گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه می‌پردازد، ولی کمترین اشاره‌ای به حامیان واقعی این گروه‌ها نکرده که نشان می‌دهد این فیلم برای مصالحی به جز مصالح جامعه اسلامی و همسو با سیاست‌های استکبار (ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی) ساخته شده است.

07/07/1400 - 11:22

جریان انحرافی شیعه، با کمک مستقیم و غیرمستقیم دولت انگلیس – و آمریکا – شبکه‌ای در هم تنیده آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی در اختیار گرفته‌اند. این مراکز آموزشی، فرهنگی و شبکه‌ها در ایران و عراق تا انگلیس و آمریکا در حال فعالیت هستند.