تکفیر

11/15/1396 - 00:45

جهاد یعنی مبارزه در راه خدا، که شامل هر نوع تلاش برای ارتقای حکم الهی در زمین می‌شود. حمل این معنی بر قتال و کشت و کشتار یکی از بزرگترین اشتباهات سلفیان جهادی در تفسیر قرآن و ادله و نصوص شرعی است. آنها همه آیات الهی را به معنای کشت و کشتار و قتال می‌فهمند.

11/15/1396 - 00:19

یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهاد داشتن استراتژی و تعیین اولویت برای تعیین دشمنان خطرناک‌تر است. اگر فرض جهادی‌ها مبنی بر دشمن بودن برخی از مسلمانان را بپذیریم، این که آنها دشمن خطرناکی هستند و یا امریکا و رژیم صهیونیستی، یکی از بزرگترین اشتباهات جهادی ها است.

11/13/1396 - 00:01

ابن تیمیه از شخصیت‌های سلفی است که دشمنی عجیبی با مذهب شیعه دارد و در موارد متعددی شیعیان را جاهل و اهل بدعت دانسته است و گاهی نیز شیعیان را تکفیر کرده است.

11/11/1396 - 19:36

بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اختلافات و حوادث ناگواری روی داد، و یکی از این حوادث ناهنجار جعل روایات و احادیث دوروغی بود که افراد مغرض و انسانهایی که به خاطر مطامع دنیایی آنها را وضع کرده آن را به افرادی به مانند خلفای غاصب و عمّال آنان به مانند معاویه بن ابی سفیان نسبت دادند. افرادی فاسقی که لیاقت حکمرانی و خلافت بر مسلمانان را نداشتند و اینان هم با زور و تبلیغات وسیع بر عرصه حکومتی مسلمین تاختند و خود را خلیفه نامیدند

11/11/1396 - 13:03

سلفیه از نظر تکفیر به دو قسم تقسیم می‌شوند، متقدمین سلفیه مثل ابن تیمیه فقط به ذکر تکفیر بسنده می کردند ولی وهابیت و دیگر سلفیه امروزی به تکفیر عملی مسلمانان اقدام می‌کنند.

11/10/1396 - 16:52

امروزه گروه‌های تکفیری سرزمین مسلمانان را دارالکفر می‌نامند. این اعتقاد به زمان خوارج بر می گردد، زیرا آنان نیز سرزمین اسلامی را دارالکفر می‌نامیدند.

11/10/1396 - 16:51

استکبار با ترویج تفکر تفریطی جریان‌های تکفیری در صدد جایگزینی تفکر افراطی و اباحه گرایی تمدن غرب است. دشمن می‌خواهد با نشان دادن خشونت جریان‌های تکفیری، مسلمانان را به دام تمدن منحط غرب بکشاند.

11/09/1396 - 17:45

فخر رازی از شخصیت‌های بزرگ اهل سنت است، با این وجود محمد بن عبدالوهاب نه تنها او را ستایش نمی‌کند بلکه او را سرزنش و تکفیر می‌کند.

11/04/1396 - 18:22

زمانی که دین اسلام در سرزمین عربستان ظهور کرد افراد زیادی به خاطر گرویدن به دین از طرف دشمان اسلام مورد شکنجه قرار گرفتند که از باب نمونه می‌توان به عمار یاسر و والدین او اشاره کرد. اما بعد از رحلت پیامبر اصحاب واقعی آن رسول گرامی اسلام هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند اما هیچگاه به خاطر سختی که از طرف والیان غاصب وارد شد منحرف نشدند که یک نمونه آن حجر بن عدی است

11/04/1396 - 11:18

اسلام در دهه‌های اخیر رو به گسترش و رشد بود. جوامع غربی برای جلوگیری از رشد اسلام، طرح اسلام هراسی را اجرا کردند. اسلام هراسی به دست گروه‌های تکفیری اجرا شد و صدمات زیادی به اسلام و مسلمانان وارد شد.

11/03/1396 - 14:26

عناد و دشمنی برخی از مذاهب اسلامی با شیعیان، ایشان را بر آن داشته تا واژه کفر را تعمیم داده و آن را به شیعیان سرایت دهند. این در حالی است که شیعیان همه مذاهب اسلامی را محترم می‌شمارند.

11/02/1396 - 19:00

عربستان سعودی خواستگاه تروریسم است. آبشخور فکری جریان‌های سلفی تکفیری کتاب‌های وهابی است. با این وجود دشمنی بسیار زیادی بین جریان‌های تکفیری و عربستان وجود دارد و همین امر باعث شده است، که جریان‌های تکفیری، جهاد علیه عربستان را واجب عینی بدانند.

10/30/1396 - 16:59

اهل سنت اسلام را تصدیق به قلب و زبان می دانند و عمل را شرط نمی‌دانند اما محمد بن عبدالوهاب افزون بر تصدیق قلبی و لسانی عمل را نیز در اسلام شرط می‌داند. بنابراین با مبنای محمد بن عبدالوهاب، مسلمانی که اعمال عبادی را انجام ندهد کافر است.

10/27/1396 - 13:09

وهابیت بر خلاف اهل سنت معتقدند که هر کس به صحابه ناسزا گوید کافر است و کشتن او جایز است. این در حالی است که هیچ دلیلی بر این سخن ندارند و اهل سنت نیز با دیدگاه آنان مخالف هستند.

صفحه‌ها