مصطلح شرعی

  • 1396/11/24 - 22:55
برداشت های نادرست سلفیان جهادی از اصطلاحات و کلمات دینی و شرعی و تغییر مفهومی آنها یکی از خطاهای راهبردی اندیشه سلفیان جهادی است. کلمه جهاد از این دست مفاهیم است. کلماتی مانند جهاد دارای تعاریف خاص عرفی، فقهی، شرعی، لغوی است که خلط هر کدام از این تعاریف باعث خلط نتایج و احکام خطرناکی می شود.

آن دسته از تکفیری‌ها که جهاد را مصطلح شرعی در قتال می‌دانند، چه معنایی را قصد کرده‌اند؟ آیا مرادشان این است که در هر آیه و روایتی که واژه «جهاد» به کار برده شده به معنای قتال علیه کفار و مشرکان است؟ این ادعا قطعاً باطل است. زیرا در آیات و روایات، به همان میزان که جهاد در قتال به کار برده شده در غیر آن نیز به کار گرفته شده است.

آیا مراد این است که فقها، «جهاد» را مصطلح در قتال می‌دانند؟ این ادعا نیز باطل است. چون بسیاری از فقها جهاد را به معنای اعم از قتال و غیرقتال تفسیر کرده‌اند. در عرف مسلمانان وقتی واژه «جهاد» به کار برده شود اولین معنایی که به ذهن متبادر می‌شود قتال علیه دشمنان دین است (اعم از کافر و غیرکافر). اگر این استعمال، مد نظر تکفیری‌ها باشد سخن درستی است، ولی به آن مصطلح شرعی گفته نمی‌شود، بلکه نوعی استعمال عرفی است که ربطی به شرع ندارد و در مورد هر واژه ای ممکن است چنین دخل تصرفی صورت بگیرد.

پی‌نوشت:

[1]. برگرفته از کتاب برداشت های نادرست از آیات جهاد، مهدی فرمانیان، روح الله حیاتی، ص25، موسسه بنیان دینی،1396.

برچسب‌ها: 
تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.