ژله ومذهب سران صوفیه

  • 1392/01/27 - 04:12
ژله ومذهب سران صوفیه

مذهب سران صوفیه در طول تاریخ عمدتا شبیه ژله می ماند، لرزان و مرتعش و قابل تغییر!

هر چند تصوف در بین اهل سنت پا گرفت وعمدتا سران صوفیه سنی بوده اند ولی صوفیان مذهب معینی ندارند ودر طول تاریخ شاهدیم که با توجه به شرایط مکان وزمان مذهب خود را تغییر می دهند.
آنچه در مذهب صوفیه اهمیت دارد سرزمین جغرافیایی وشرایط زمانی ومکانی آنهاست..
مثلا عبدالقادر گیلانی موسس قادریه به شدت با شیعه مخالف بود و نیز بعدها می بینیم قادریه ساکن آناطولی و ترکیه حال وهوای علویان این مناطق را پذیرفته وتقریبا شیعه شده اند.
اقطاب دیگری از صوفیه نیز همین شکل را دارند.مثلا در سلسله سند همه فرقه های نعمت اللهی وذهبیه از معروف کرخی وجنید بغدادی گرفته تا ابومسعود اندلسی وابوالبرکات وعلاءالدوله سمنانی تا نزدیک به عهد صفویه عمدتا سنی مذهب بوده اند.
خود شاه نعمت الله ولی هم گاهی در وصف اهل بیت می سراید وگاهی خود را سنی می نامد.
به هر حال صوفیه با مشکلی بزرگ مواجه هستند و از این روست که دکتر نورعلی تابنده قطب فرقه گنابادیه برای توجیه مذهب سران صوفیه می گوید: خلافت، حق علی نبود؛ حق ملت بود و وظیفه علی.
به هر حال امیدوارم صوفیان بتوانند با مطالعه تاریخ گذشته و دقت در عقاید اسلامی، تشیع را به عنوان تنها راه نجات بپذیرند ومنتظر یوم الحسره نباشند.

  و السلام علی من اتبع الهدی

 

منبع:

مجموعه مقالات درباره شاه نعمت الله ولی/ص11/چاپ حقیقت

 

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.