بابا سرهنگ و شاه خوشين

  • 1392/11/12 - 20:44
بابا سرهنگ و شاه خوشين از سران اهل حق مي‌باشند. بابا سرهنگ از کساني است که اطلاعات زيادي از او در دست نيست اما از شاه خوشين اطلاعات بيشتري در دست است که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخي از مولفان اهل حق بابا سرهنگ را فردي متولد 324 ه ق در پيرامون کوه شاهو در دوازده فرسنگي سنندج می‌شمارند. وي راه و روش بهلول  را ادامه داده و نام چند نفر از يارانش عبارت است از: رتاف، قلم، روم -خنکار- ...، اين شخص براي همه اهل نظر چه اهل حق و چه غیر اهل حق فردي مجهول است. اشعار مربوط به بابا سرهنگ در «دوره بابا سرهنگ» آورده اند. بابا سرهنگ خود را مظهر "الله" مي ناميده است.[1]

بعد از بابا سرهنگ، شاه خوشين را در منابع اهل حق مي يابيم. منابع اهل حق شاه خوشين يا مبارک شاه لرستاني (406-467 ه ق) را يکي از رهبران مهم اهل حق قبل از سلطان اسحاق مي‌دانند. وي را داراي سپاهي معروف به هزار سوار و سپاه نهصد نهصد غلام مي شمارند.[2]

سپاي شاه خوشين نامش هزارا                        هزار سوار آمايوش ها و درز[3]

سپاه شاه خوشين نامش هزار (هزار اسب) است هزار سوار آماده در شکاف کوه هستند.

به نهصد نهصد غلام چنين                           شدند جمع بر گرد آن شاه دين[4]

شاه خوشين عقايد تناسخيه و وحدت وجودي داشته است.[5] پيروان شاه خوشين تنبور زن بوده و در 32 سالگي اظهار مظهريت خدا در خودش کرده است. وي ديداري با بابا طاهر همداني داشته است و در سال 467 ه ق در رودخانه گاماسياب در هرسين غرق شده است.[6]

منابع:
1-صديق صفي زاده، رمز ياري، ص 35
2-احتمالا نهصد نهصد همان لقب هزار اسب در سلسله هزار اسبيان است.
3-قاسم افضلي، گنجينه سلطان اسحاق، دوره شاه خوشين، ص 6
4-جيحون آبادي، شاه نامه حقيقت، ص 286
5-جيحون آبادي، شاه نامه حقيقت، ص 281
6-صديق صفي زاده، رمز ياري، ص 35
 

بازنشر

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.