قانون جذب، خدمت گذار سرمایه داران

  • 1401/05/23 - 11:18
معنویتی که پول را به صورت مطلق تقدیس می کند و معتقد است نه تنها نباید با نظام سرمایه داری به مبارزه برخواست که باید آنان را محترم و مقدس شمرد تا جایی که مفسد اقتصادی به نام شهرام جزایری که حکم قضائی قطعی بر مفاسد او وجود دارد محترم شمرده شده و کلاس موفقیت مالی برگزار می کند. لذا نظام سرمایه داری از آموزه های تفکر نوین و قانون جذب حمایت های مالی، سیاسی، اجتماعی و تبلیغی چشم گیری می کند.
ثروتمندان و قانون جذب، تفکر نوین، کنترل ذهن، شهرام جزایری

قانون جذب با تقدیس سرمایه داری باعث می شود که افراد ثروتمند به عنوان الگوی جامعه معرفی شوند. مفسدینی مثل شهرام جزایری که حکم قطعی قضایی بخاطر مفاسد اقتصادی دارند به عنوان الگوی موفقیت معرفی می شوند لذا نظام سرمایه داری تفکرات و خرافات قانون جذب را ترویج و حمایت مالی، سیاسی و... می کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نظام سرمایه داری سعی می کند هر تفکر و جنبشی مخالف او باشد را از بین ببرد یا حداقل تضعیف کند. در مقابل، هر نوع تفکر و روش با افرادی که موافق این نظام باشند را حمایت می کند و این آیین نامه و اساس نامه اصلی آنان است. در حالی که باید ملاک کار در هر امری رجوع به ملاک های تشخیص حق و ناحق باشد. ملاک تمییز حق از باطل را عقل سالم و اخلاق و دین الهی مشخص می کند.

نظام سرمایه داری ملاکی غیر الهی دارد، در طول تاریخ می بینیم که خلفای عباسی به مردم ستم می کردند و برای اینکه مردم را از لحاظ ذهنی کنترل کنند تا علیه آنان شورش نکنند جهان بینی جبر را ترویج می کردند. این گونه تبلیغ می شد که خدا خواسته است ما بر شما حکومت کنیم و اگر نمی خواست ما را بر شما حاکم نمی کرد، لذا تقدیر خود را بپذیرید. در حالی که خداوند در قرآن مجید می فرماید: «خداوند سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی کند مگر آنکه آنان آنچه در خودشان است تغییر دهند.»(1) تا مردم خودشان نخواهند و تغییر را شروع نکنند خداوند کاری انجام نمی دهد .

یکی از اساتید دانشگاه تهران می گفت سفری به کشور هند داشتم  برای دیدار و انجام کاری سراغ یکی از متمولین هند رفتم. همین که نزدیک منزلش رسیدم، دیدم درب پارکینگ باز شده است و آن شخص با اتومبیل گران قیمت خود در حال خارج شدن از منزل کاخ گونه خود است. در همان زمان جمعیت زیادی با وضع رقت بار و لباس های مندرس که نشان از فقر زیاد آنان بود در حال تمییز کردن خودرو و عرض ارادت به آن شخص بودند، تا ما برسیم او رفته بود. من کنجکاو شدم و از سرایدار جریان این جمعیتی که هنوز جلوی درب خانه بودند و رفتارشان را پرسیدم. سرایدار گفت: این افراد معتقدند که با خدمت به این فرد ثروتمند در زندگی بعدی و تناسخ بعدی مانند او ثروتمند خواهند شد و حتی بعضی از این مردم فقیر، خود را وقف خدمت بدون اجر و مزد برای او کردند.

ثروتمندان با این عقاید، پابرهنگان را استثمار می کنند و نه تنها جلوی اعتراض فقرا به اغنیای مفسد را می گیرند که از آنان سرباز و خدمتکاری بی مواجب می سازند. و اگرکسی به رفتار و منش غلط این اغنیا ولو فاسد اعتراض کند، خود این فقرا ناراحت شده و در دفاع از او بر می خیزند.

قانون جذب و تفکر مثبت دقیقا چنین کارکردی برای ثروتمندان و صاحبان زر دارند. بر اساس آموزه های تفکر نوین و قانون جذب، این ثروتمندان هستند که با کشف و به کار بردن نیروی درون توانسته اند به ثروت برسند. مروجان قانون جذب مدعی هستند دارایی و ثروت نشانه تکامل معنوی است و افراد فقیر هنوز به رشد معنوی کافی نرسیده اند.

الهیات رفاه از 1950 میلادی شکل گرفت که معنویتی هماهنگ با ارزش های سرمایه داری است. معنویتی که پول را به صورت مطلق تقدیس می کند و با این وصف نه تنها نباید با نظام سرمایه داری به مبارزه برخواست که باید آنان را محترم و مقدس شمرد تا جایی که مفسد اقتصادی به نام شهرام جزایری که حکم قضائی قطعی بر مفاسد او وجود دارد محترم شمرده شده و کلاس موفقیت مالی برگذار می کند. لذا نظام سرمایه داری از آموزه های تفکر نوین و قانون جذب حمایت های مالی، سیاسی، اجتماعی و تبلیغی چشم گیری می کند.

پی‌نوشت:

1. قرآن مجید، سوره مبارکه رعد، آیه 11.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.