قانون جذب

 درهم‌تنیدگی کوآنتوم
03/19/1403 - 09:57

افلاکی مدعی است آموزه‌هایش آزمایش شده و نتیجه آزمایش، منطبق با نظریات وی است. اما وی شرایط وشاخص های یک آزمایش علمی، از جمله کنترل عوامل تأثیرگذار، عدم سوگیری مورد آزمایش و آزمایش کننده ، تفکیک بین گروه معیار(مورد آزمایش) و گروه شاهد و ... را رعایت نکرده است.

طرفداری از ظالمان
03/12/1403 - 11:43

فیزیک کوانتوم مستمسکی برای ترویج مباحث قانون جذب در عصر حاضر شده است. محمد افلاکی بتی با استفاده از نظریات ناقص فیزیک کوانتوم، مدعی می‌شود با پاک‌سازی کوانتومی می‌توان به ثروت و موفقیت دست یافت. این مطالب، غیر علمی و مورد خدشه است.

02/26/1403 - 12:47

ارتعاش انرژی مثبت و منفی که مدعیان انگیزشی و مثبت‌اندیشی در رابطه با ارتباطات انسان‌ها با همدیگر مطرح می‌کنند، هیچ گونه جنبه علمی ندارد.

انجمن 12 قدمی با پاکسازی کوآنتومی
02/23/1403 - 10:31

محمد افلاکی با ادعای درهم‌تنیدگی کوآنتومی می‌گوید وقتی یک معتاد مواد مخدر کنار یک فرد پاک از اعتیاد قرار می‌گیرد، این دو درهم‌تنیدگی ایجاد می‌کنند و معتاد پاک می‌شود. با این ادعا، وقتی معتاد در میان خانواده خود که مواد مصرف نمی‌کنند قرار می‌گیرد هم باید خودبه‌خود ترک کند.!!!

 فریب مردم، توسط مروجان قانون جذب
02/20/1403 - 10:31

ما در عصر مصرف‎‌گرایی هستیم و لازمه کاذب این زندگی، آرزوهای طولانی و غیرمتناسب با توانایی و ظرفیت‌های اشخاص است؛ مروجان موفقیت و کسب ثروت، برای پیشبرد اهداف شوم خود، از این نقطه ضعف استفاده می‌کنند.

 پشت پرده مروجان قانون جذب
02/20/1403 - 10:25

بسیاری از مروجان قانون جذب، خانه، اتومبیل، ساعت و... اجاره می‌کنند تا در فضای مجازی به دیگران بگویند مالک آن هستند. برخی از آنها به‌خاطر هزینه این کارها و برگزاری دوره‌های آموزشی که ناموفق بوده، ورشکست شده‌اند.

ناپلئون هیل
02/20/1403 - 09:03

«ناپلئون هیل» را با کتابی به نام «بیندیشید و ثروتمند شوید» می‌شناسند. جالب است بدانیم، وی موفقیت خاص و چشمگیری نداشته که بخواهد این تجربه را به دیگران منتقل کند. موفقیت هیل از طریق نوشتن همین نوع کتاب‌ها بوده است. اگر هیل می‌خواست صادقانه کتاب بنویسد باید روش‌های ورشکست شدن و عدم موفقیت خود را می‌نوشت.

قانون جذب و جبلی
01/20/1403 - 14:00

خانم اعظم جبلی از مروجان خرافه قانون جذب می‌باشد و خطر تفکراتی که در قالب دوره‌های آموزشی نشر می‌دهد زیاد است، چون به اسم قرآن و دین مباحث خرافی و ضد دین را ترویج می‌کند.

 مروجان قانون جذب و روز قدس
01/20/1403 - 13:58

جریان کشتار کودکان و زنان در غزه، یکی از حوادث ناگوار است که مروجان قانون جذب و رؤیافروشی سعی می‌کنند به آن فکر نکنند، چون با فکر به جنگ، جنگ را جذب می‌کنند. قانون جذب در خدمت ظالمان عالم است.

تفسیر قرآن و اعظم جبلی
01/20/1403 - 12:04

خانم اعظم جبلی وسایرمروجان مثبت اندیشی افرازی، با رؤیا فروشی کسب درآمد می‌کنند، این افراد از آیات قرآن کریم و روایت سوء استفاده می‌کنند و آن‌طور که مناسب منافعشان است، آیات را تفسیر می‌کنند.

رؤیا فروشی جبلی
01/18/1403 - 12:17

خانم اعظم جبلی در جواب کسی که می‌پرسد چرا با گفتن اذکاری که شما تجویز کردید، نتیجه نگرفتم، می‌گوید: «شما یک‌بار ذکر را بگوئید اما با باور و یقین بگویید، خداوند سریع اجابت می‌کند». این سخن صحیح نیست، مولی متقیان می‌فرمایند، حکمت و مشیت الهی گاهی باعث می‌شود خواسته‌ها محقق نشود.

تقدس پول
01/18/1403 - 12:14

خانم جبلی از مروجان قانون جذب و الهیات رفاه، در تقدس پول چنین می‌گوید: «پول بعد از خدا و پیامبران، سومین مقدس است». این مطالب انحرافی در بسیاری از آموزه‌های وی هویداست.

اعظم جبلی
01/18/1403 - 11:27

خانم اعظم جبلی با استفاده از ادبیات زیبا و روان‌شناسی و... مخاطب را فریب داده و بیان می‌کند که افراد با توسعه فردی می‌توانند به هر خواسته خود برسند. «رؤیا فروشی» توسط این نوع افراد، برای کسب درآمد بالا می‌باشد.

12/01/1402 - 14:11

این روزها بازار آرزو فرشی توسط برخی مدعیان معنوی بسیار داغ شده است. برخی از این مدعیان که بلاگرهای به ظاهر معروفی هستند که افراد ساده لوح و ناآگاه را با حرف‌ها وعده‌های رؤیایی و تخیلی، فریب داده و پول‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند.

صفحه‌ها