متقلب از دیدگاه عرفان حلقه

  • 1400/08/19 - 10:43
در کتاب عرفان کیهانی آمده است: «نظر به این که شعور الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد، لذا چیزی تحت هر نام و عنوان، قابل اضافه کردن به آن نبوده و این موضوع به راحتی قابل اثبات می باشد؛ چرا که با حذف عامل اضافه شده، مشاهده می شود که حلقه وحدت همچنان عمل می نماید و این خود رسوا کننده بدعت گذاران و متقلبان خواهد بود، که در دل این رابطه برای تشخیص حق از باطل وجود دارد.
عرفان حلقه و تعریف از رسوایی و متقلب

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در عرفان حلقه مهم ترین مسئله ای که مورد تاکید قرار گرفته است، موضوع شعور کیهانی است. طاهری در تعریف شعور کیهانی می گوید: «شبکه شعور کیهانی مجموع هوش، خرد و یا شعور حاکم بر جهانی هستی است که به آن آگاهی نیز گفته می‌شود و یکی از سه عنصر موجود در هستی است. سه عنصر مذکور عبارت‌انداز: ماده، انرژی و آگاهی.»[1] 

همچنین در کتاب عرفان کیهانی آمده است: «نظر به این که شعور الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد، لذا چیزی تحت هر نام و عنوان، قابل اضافه کردن به آن نبوده و این موضوع به راحتی قابل اثبات می باشد؛ چرا که با حذف عامل اضافه شده، مشاهده می شود که حلقه وحدت همچنان عمل می نماید و این خود رسوا کننده بدعت گذاران و متقلبان خواهد بود، که در دل این رابطه برای تشخیص حق از باطل وجود دارد. در این رابطه، هیچ گونه بدعتی پذیرفته نیست و فقط نشان دهنده میل فرد به خود نمایی و مطرح نمودن خود می باشد.»[2] 

در بخشی از متن بالا گفته شده است: «شعور الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد، لذا چیزی تحت هر نام و عنوانی، قابل اضافه کردن به آن نیست. این سخن دقیقاً تاکید کننده یکی از اصول اساسی عرفان حلقه است، که در آن برای رسیدن به تعالی و کمال، اصول اعتقادی و آموزه های دینی هیچ گونه تاثیر و نقش اساسی ندارند.»[3] 

یعنی اگر یک فردی بگوید برای رسیدن به کمال و طی کردن مسیر سیر و سلوک عرفانی، به حلقه های شعور کیهانی متصل بشوید ولی درعین حال نسبت به مسائل اخلاقی نیز باید پایبند باشید، این سخن او بدعت است چون اضافه کردن یک موضوع اضافه ای در آموزه های شعور کیهانی محسوب می شود!
 
بنابراین اگر کسی بگوید، دانش‌پژوهانی که به شبکه شعور کیهانی متصل می شوند، باید اهل دزدی، فسق و فجور، دروغ و... نیز نباشند؛ و این که التزام عارف به امورات اخلاقی و همانند آن در رسیدن به کمال و تعالی او نقش به سزایی دارد؛ چنین ادعایی بدعت بوده و نوعی خودنمایی و مطرح نمودن خویشتن است؛ و خداوند نیز این افراد را متقلب خوانده و آنان را رسوا خواهد کرد!
طبق این گفته طاهری اگر چیزی تحت هر عنوانی به تعریف مد نظر طاهری از شعور کیهانی اضافه شود، بدعت بوده و مدعی آن جزو متقلبان و رسواشدگان خواهد بود. 

با توجه به این بیان طاهری، باید تمامی پیامبران الهی و در راس آنان پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جزو بدعت گذاران و رسوا شدگان عالم به شمار خواهند رفت، چون چیزی خارج از شبکه شعور کیهانی ارائه داده و جزو بدعت گذاران به حساب خواند آمد.

در نتیجه طبق مبانی عرفان حلقه، یک عارف حلقه ای به راحتی می تواند بدون داشتن دین، ایمان، مذهب، التزام به دستورات دینی، پیامبران، تقوا، اخلاق و دستورات قرآن و... مسیر سیر و سولک الهی را پشت سر بگذارد؛ و در این راه تنها چیزی که باید نسبت به آن التزام عملی داشته باشد، فقط و فقط آموزه های شعور کیهانی است؛ چون بدون التزام به این موارد، حلقه وحدت عمل کرده و تمامی اتصالات افراد قابل دریافت خواهد بود!

پی نوشت:

[1]. طاهری محمدعلی، انسان از منظری دیگر، نشر ندا، ص 20.
[2]. طاهری محمدعلی، عرفان کیهانی، نشر ماندگار، ص 103.
[3]. همان، ص 71.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.