نقد عرفان حلقه

تناسخ, کالبد ذهنی, محمدعلی طاهری, عرفان حلقه, تشعشع دفاعی
04/05/1401 - 15:04

باید گفت ادعایی که در عرفان حلقه با عنوان کالبد ذهنی مطرح شده است، نوعی از حلول و برگشت فرد به عالم دنیاست؛ که از تناسخ عادی که در آیین‌‌های شرقی وجود دارد، بسیار پیچیده‌‌ تر و عمیق‌‌ تر است.

محمدعلی طاهری, انتخابات96, دستگیری, فرقه حلقه, عرفان حلقه
02/21/1401 - 13:32

طبق آموزه ها و مبانی فرقه ها هرگونه اقدامی برای رسیدن به هدف، مشروع بوده و پیروان و اعضای فرقه مجاز هستند برای رسیدن به خواسته های فرقه ای خود از هر نوع وسیله و ابزاری بهره ببرند. بنابراین در بسیاری از موارد فرقه ها برای رسیدن به اهداف خود امنیت مردم و کشور را برهم زده و عملاً موجب اخلال در امورات می شوند.

عرفان حلقه و تعریف از رسوایی و متقلب
08/19/1400 - 10:43

در کتاب عرفان کیهانی آمده است: «نظر به این که شعور الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد، لذا چیزی تحت هر نام و عنوان، قابل اضافه کردن به آن نبوده و این موضوع به راحتی قابل اثبات می باشد؛ چرا که با حذف عامل اضافه شده، مشاهده می شود که حلقه وحدت همچنان عمل می نماید و این خود رسوا کننده بدعت گذاران و متقلبان خواهد بود، که در دل این رابطه برای تشخیص حق از باطل وجود دارد.

01/27/1400 - 16:00

یکی از فعالیت‌های عرفان حلقه در صفحات مجازی خود، راه انداختن کمپین و امواج توییتری در حمایت از مجرمان زندانی و سیاسی از سایر گروه‌ها و فرقه‌هاست. چه اینکه حیات فرقه در گرو این کارها و دیده شدن به هر قیمت است.

05/30/1396 - 08:08

محمدعلی طاهری در شبه‌عرفان خود مریدانش را از ذکر الهی باز می‌دارد و براین باور است که ذکر گفتن بدون حفاظ، مساوی است با آلوده شدن شخص و سرانجامش افسردگی است. این درحالی است که خداوند متعال در قرآن خود، تنها راه آرامش را در یاد خود می‌داند و می‌فرماید: «آگاه باشید که تنها یاد خدا، آرامش‌بخش دلهاست»...

05/14/1396 - 13:08

محمدعلی طاهری در شبه عرفان کیهانی خود از مبانی مبهمی نام می‌برد که یکی از آن‌ها شعور کیهانی است. وی تعبیرات مختلفی از قبیل هوشمندی کیهانی، روح‌القدس، شعور و آگاهی خداوند، جبرئیل و غیره بیان می‌کند که ناسازگاری زیادی در هماهنگی بین این تعبیرات وجود دارد که با این تعبیرات حقیقت آن مبهم است.